VI NIEDZIELA WIELKANOCNA


22 MAJA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przez ostatnie dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów św., zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością – miłosierdziem. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba dzielić się z innymi. Tak rodzi się prawdziwa komunia z Panem Bogiem i z naszymi braćmi.
Od jutrzejszego poniedziałku, 22 maja, przez trzy kolejne dni będziemy modlić się o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Będziemy prosić Pana Boga o obfite plony i błogosławieństwo dla ciężkiej pracy na roli, o sprawiedliwy podział dóbr i chleb dla głodujących w naszym kraju i na całym świecie.
We wtorek, 24 maja, w specjalne liturgiczne wspomnienie, zwracamy się do Maryi jako Wspomożycielki wiernych. Kościół uciekał się do Niej od początku we wszystkich potrzebach i troskach. I dziś wierzymy, że jest Szafarką Bożych łask i dba o swoje dzieci. Nasz naród nie tylko wyróżnia się wśród innych narodów wielkim nabożeństwem do Maryi, możemy wymienić wiele wydarzeń, kiedy doświadczyliśmy Jej wyraźnej opieki.
Z inicjatywy papieża Benedykta XVI tego dnia modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku papież wydał list apostolski, w którym postanowił, że dzień 24 maja będzie poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju. Często zapominamy, że w wielu miejscach na świecie Kościół jest prześladowany, że za wiarę w Chrystusa wielu braci chrześcijan cierpi, a nawet oddaje życie. My nie musimy dźwigać takich doświadczeń, zatem ofiarujmy dar modlitwy i codziennej pamięci o prześladowanych braciach w wierze; prośmy Pana Boga, aby i oni mogli cieszyć się paschalną radością Chrystusowego Kościoła.
W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz.17.30, podczas której przez wstawiennictwo najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Panu Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym trudzie.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Nabożeństwo majowe o godz. 17.30 i nowenna do Ducha Świętego.
Spowiedź przed Uroczystością I Komunii Świętej w piątek od godz. 17.00 do 18.30. w sobotę od godz. 10.00 do 11.00 i po południu od godz. 17.00 do 18.30. Spowiadamy także w czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy wszystkich członków rodziny by przyjęli komunię św. w intencji dziecka, które pierwszy raz przyjmuje komunię.
Spotkania:


Próby do I Komunii św. w poniedziałek i środę o godz. 18.30.


Próby do Uroczystości Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu św. w poniedziałek i piątek o godz. 16.00.


Spotkanie kandydatów do bierzmowania w czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00.


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00, a o godz. 12.00 - zbiórka lektorów.


Spotkanie Rady Duszpasterskiej w piątek o godz. 18.30.
Podziękowania:


Serdecznie dziękuję panu Lechowi Boniewskiemu, dyrektorowi Gimnazjum za przygotowanie trasy na bieg Dla Zmartwychwstałego i wszystkim uczestnikom biegu. Wzięło w nim udział 19 osób.
W miesiącu maju warto posłuchać piosenki zespołu Heres „Mamo”, oraz innych piosenek tego zespołu np. „Chodź z nami”
Sprawy gospodarcze:


Jest już wykonany projekt architektoniczno-budowlany zabezpieczenia elewacji kościoła wykonany przez Centrum Zabezpieczeń Budowli w Olsztynie. Projekt obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji, w skład której wchodzi:


- opracowanie ekspertyzy technicznej elewacji kościoła – 3000 zł;

 
- opracowanie audytu energetycznego budynku kościoła – 2000 zł;

 
- opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji – 5000 zł;


- opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z specyfikacjami – 2000 zł;
Łącznie: 12000 zł + VAT. = 14 760 zł.


W kwietniu dokumentacja została przekazana do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź na rozpoczęcie robót budowlanych.


Ta sama dokumentacja przekazana została do dwóch firm budowlanych, które mają zaproponować kosztorys wykonania prac remontowych. (mogą zgłaszać się także inne firmy dokumentacja jest dostępna w kancelarii). Po wyłonieniu najlepszej firmy będzie można rozpocząć prace.


W tym roku ofiary składane z okazji I Komunii św., Odnowienia Przyrzeczeń Chrztu i bierzmowania oraz tace zbierane na tych uroczystościach będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowanych projektów. Będzie to wspólny prezent od dzieci i młodzieży dla naszej parafii.


Pod koniec kwietnia zostały wymienione stare, jeszcze żeliwne rury kanalizacyjne odprowadzające ścieki z plebanii i kościoła. Często dochodziło do awarii, nie były odprowadzane ścieki i zalewane były piwnice w kościele. Prace ziemne kosztowały 1 300 zł.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


26 V - św. Filip Nereusz (1515-1595), prezbiter, znany z niezwykłej dobroci doradca papieży, założyciel Bractwa Trójcy Świętej, kapłańskiej kongregacji księży filipinów, a co ważne dla nas, Polaków, założyciel Kolegium Polskiego w Rzymie

Dodano: 2017-05-21 07:55:10

V NIEDZIELA WIELKANOCNA


14 MAJA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.
Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. Jeśli jest ktoś w naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabożeństwie nie uczestniczył, gorąco zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych.
Dzisiejsza niedziela przykrywa święto św. Macieja Apostoła (obchodzone 14 maja), wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Pana Boga dla braci.
We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
Ministranci będą sprzedawać albumy religijne z których dochód przeznaczony jest na fundusz ministrancki.
Spotkania:


Spotkanie z rodzicami dzieci klas IV i V w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.


Przygotowanie dla dzieci klas III do I Komunii św. w środę i piątek o godz. 16.00.


Spotkani
e kandydatów do bierzmowania w czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00.


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00, a o godz. 12.00 - zbiórka lektorów.


Podziękowania:


Serdecznie dziękuję za przygotowanie Festynu Parafialnego zespołowi Moja Rodzina, pani Lucynie Wojciechowskiej i pani Anicie Pniewskiej.


Dziękuję za koncert Orkiestrze Dętej z Glinojecka


Dziękuję Miejska-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za przygotowanie sceny na festyn.


Dziękuję wszystkim, którzy przynieśli ciasta dla Karola, oraz wszystkim, którzy złożyli ofiary na jego rehabilitację. Zebraliśmy 3 487.00 zł. To już druga zbiórka w parafii na ten cel.


Dziękuję wszystkim, którzy gromadzili się na publicznym różańcu przy figurkach. W tej modlitwie uczestniczyło ponad 200 osób.


Dodano: 2017-05-14 13:12:27

Dodano: 2017-05-08 08:41:09

IV  NIEDZIELA WIELKANOCNA


7 MAJA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEMaj w naszej polskiej pobożności jest wyjątkowym miesiącem. Myśli i serca kierujemy zwłaszcza do Maryi - Matki Boga i naszej najlepszej Matki, którą wysławiamy i wzywamy tyloma pięknymi imionami Litanii loretańskiej. Ale ten religijny charakter ma również zabarwienie patriotyczne. Niedawno czciliśmy Maryję jako Królową Polski, główną patronkę naszej Ojczyzny.
W naszym kościele codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym i różańcu ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
Dziś obchodzimy uroczystość kolejnego patrona Polski – św. Stanisława, biskupa i męczennika. Żył w XI wieku, czyli w czasach kształtowania się polskiej państwowości, jednak jego przykład jest ciągłe aktualny i w naszych czasach. Święty Stanisław jest przede wszystkim patronem ładu moralnego. Tym bardziej w dzisiejszym bardzo zagubionym świecie powinniśmy go usilnie prosić o wstawiennictwo u Pana Boga, aby każdy z nas, nasze rodziny, całe społeczeństwo, naród był wierny Chrystusowi. Święty Stanisław jest też wzorem jako dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce. Módlmy się więc dzisiaj do niego, aby liczne powołania, rodzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.
Dziś uczestnicząc we Mszy św. i będąc w stanie łaski uświęcającej można uzyskać odpust, czyli darowanie kary za popełnione grzechy. Można go przyjąć dla siebie lub ofiarować za zmarłych.
Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych do podjęcia zadania przemiany serca innych, podjęcia trudnych wyzwań wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów św. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.
Ks. Proboszcz Adam Staniszewski


oraz Rada Duszpasterska


serdecznie zapraszają na


FESTYN RODZINNY


z okazji Odpustu Parafialnego,


który odbędzie się 7 maja br. na placu przy Kościele.W programie festynu:


* Gry i zabawy rodzinne

* Występy artystyczne

* Park rozrywki i wiele innych atrakcji

* Ognisko i zabawa.


W tym dniu będzie również przeprowadzona akcja charytatywna p.n. "Ciasto dla Karola", z której dochód przeznaczamy na dalszą rehabilitację Karola Prusakiewicza.


W zamian za słodki poczęstunek będzie można złożyć dobrowolną ofiarę na ten cel. Naszą inicjatywę można wesprzeć poprzez dostarczenie w niedzielę 7 maja po każdej mszy św. ciast, owoców, słodyczy do Kaplicy.
Zbiórką będą zajmować się p. Lucyna Wojciechowska

oraz p. Anita Pniewska.
Po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na rehabilitację dla Karola.
Ministranci będą sprzedawać albumy religijne z których dochód przeznaczony jest na fundusz ministrancki.
Spotkania:


Spotkanie z rodzicami dzieci klas III w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.


Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00.


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00, a o godz. 12.00 - zbiórka lektorów.


Dodano: 2017-05-06 18:52:53PO KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ BĘDZIE PROWADZONA ZBIÓRKA DO PUSZEK NA REHABILITACJĘ KAROLA.
Dodano: 2017-05-06 09:25:12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Strona 2 z 7