XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA


12 LISTOPADA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę - oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.
Dobiegając połowy listopada, nie ustajemy w modlitwach za naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też, że najlepszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, zanim osiągną niebo, jest Msza Święta. Wyrazem naszej pobożności i troski o dusze zmarłych są tak zwane Msze Święte gregoriańskie, czyli trzydzieści Mszy w intencji zmarłego, sprawowanych bez przerwy dzień po dniu. Msze za naszych bliskich zmarłych możemy też zamawiać w rocznicę ich śmierci, w dniu ich imienin czy urodzin. Nie szczędźmy tego daru modlitwy, jeśli zależy nam na ich zbawieniu wiecznym.
Odwołując się do Bożego miłosierdzia warto pamiętać, że 16 listopada, czyli w najbliższy czwartek, w wielu diecezjach wspomina się Najświętszą Maryję Pannę Ostrobramską - Matkę miłosierdzia. Nasze myśli pobiegną tego dnia do Ostrej Bramy w Wilnie. Niech to będzie również dzień pamięci o Polakach, którzy na skutek historycznych i politycznych zmian znaleźli się poza granicami Ojczyzny.
Prześladowanie chrześcijan to termin, którego używamy w odniesieniu do chrześcijan np.. Na Bliskim Wschodzie, w niektórych krajach Azji czy Afryki. To sytuacja, w której życie ludzi wyznających w Chrystusa jest zagrożone. W przypadku Europy, chodzi o różnego typu naruszenia praw do wolności religijnej w odniesieniu do chrześcijan, mówimy o nietolerancji bądź dyskryminacji. Pojęciem zmowy milczenia nazywamy milczenie w mediach świata zachodniego


Statystyki są porażające: co pięć minut jeden chrześcijanin ginie za wiarę. Ceną za naszą obojętność jest ich życie.


Dla chrześcijan z poza Europy ogromne znaczenie ma nasza pamięć o nich. Ważna jest modlitwa za tych ludzi, a także poczucie braterstwa i wspólnoty. Chrześcijaństwo na Bliskim Wschodzie istnieje od czasów apostolskich. Tamtejsze kościoły przetrwały różnego typu prześladowania przez prawie półtora tysiąca lat, a dziś grozi im wyginięcie. Chrześcijanie potrzebują także pokoju, ale aby go stanowić w rejonach, gdzie dziś panuje wojna, potrzebne są narzędzia polityczne.


Jak pomóc tym ludziom.


Nie chodzi o to, aby ich przywozić do Europy, w ten sposób nieświadomie współpracując z prześladowcami. Nalży zapewnić im bezpiecznego mieszkania tam gdzie się urodzi-li i przyjęli chrzest. Dlatego wszystkie akcje, które są skierowane do wspólnot w miejscu ich pochodzenia, mają zasadni-cze znaczenie.
My, chrześcijanie na zachodzie, często myślimy o tym, jak obniżyć wymagania wynikające z naszej wiary. Natomiast chrześcijanie na Bliskim Wschodzie oddają dziś życie za Chrystusa. Są wyrzutem sumienia dla tych chrześcijan, którzy pragną jedynie wygodnego życia.
Jeszcze kilka lat temu w Europie w Badaniach socjologicznych dotyczących tego, co jest najważniejsze w życiu, na pierwszym miejscu był Bóg. Dziś cię to zmieniło. Tymczasem dla ludzi spoza Europy wiara jest pierwszym czynnikiem, który motywuje ich do życia, w tym do podejmowania wyborów politycznych. Chrześcijanie, którzy oddają świadomie życie za Chrystusa dają tego świadectwo. Pewien chrześcijanin z Nigerii powiedział mi, że męczennikiem nie jest ten, kto poszedł do kościoła i tam stał się „przypadkową” ofiarą zamachu, ale dopiero ktoś porwany i torturowany przez trzy miesiące nie zaparł się Chrystusa. Tacy ludzie są dziś wciąż obecni w Kościele.
Świat staje się coraz bardziej religijny. Liczba osób wierzących w Boga rośnie. Wyjątkiem pod tym względem jest Europa.
 
W tym tygodniu patronują nam:


13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze;


17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki św. Franciszka;


18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc.
Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 będzie spotkanie Rycerzami Kolumba dla mężczyzn zainteresowanych ich działalnością.
Podziękowania:


Dziękuję za ofiarę 1 740 zł od wioski Wkra z okazji Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego. Ofiary w całości przeznaczone są na remont wieży w kościele.


Dziękuję pani Barbarze Błaszkowskiej i uczniom za program patriotyczny w święto Niepodległości, Pocztom Sztandarowym i harcerzom za udział w Mszy św. za Ojczyznę.

Dodano: 2017-11-11 18:08:12

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA


5 LISTOPADA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” - communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.
Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym.

W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości.
Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 11.30.Po Mszy św. program patriotyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej z Glinojecka przygotowany pod kierownictwem pani Barbary Błaszkowskiej. Serdecznie zapraszam delegacje harcerzy, poczty sztandarowe i wszystkich, którym bliska jest nasza Ojczyzna.
Burmistrz Miasta i Gminy oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku zapraszają na koncert patriotyczny w wykonaniu Orkiestry Dętej oraz uczniów Szkoły Podstawowej im Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie o godz. 17.30 w sali widowiskowej M-GOK w Glinojecku.
Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.Dziś kończymy zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci.
Podziękowania:


Dziękuję pani Elżbiecie Chodorskiej za zorganizowanie Koła Żywego Różańca rodziców za dzieci pod patronatem Zelii i Ludwika Martin. Zachęcamy rodziców do włączenia się do kolejnego koła, które już się tworzy. Można zgłaszać się do pani Chodorskiej lub do księży.


Dziękuje harcerzom za sprzątanie Grobu nieznanego Żołnierza oraz innych grobów.


Dziękuję ministrantom za posprzątanie terenu przy kościele z papierków rozrzucanych przy okazji ślubów.
 


W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii przedstawicieli największej na świecie wspólnoty katolickich mężczyzn i ich rodzin - Rycerzy Kolumba. Przybliżą oni zasady działalności stowarzyszenia.


Po Mszy św. o godz. 16.00 będzie spotkanie w sali parafialnej dla mężczyzn zainteresowanych ich działalnością.


Rycerze Kolumba są największą na świecie wspólnotą katolickich mężczyzn i ich rodzin, która powstała, aby udzielać pomocy finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim.


Organizacja kieruje się czterema zasadami. Są to: miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Rycerze Kolumba powinni być w każdej parafii swego rodzaju centrum działalności charytatywnej.
 
W tym tygodniu patronują nam:


10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), papież i doktor Kościoła, obrońca nauki o dwóch naturach Chrystusa i prymatu papieża;


11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca nie męczennik w Kościele Zachodnim.


Dodano: 2017-11-05 13:07:41

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


29 PAŹDZIERNIKA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDziś w 30 niedzielę w ciągu roku i ostatnią niedzielę października - miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matkę za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.
We wtorek o godz. 17.30 zapraszamy na dziękczynny różaniec w czasie którego będziemy śpiewali hymn Ciebie Boga Wysławiamy. Dzieci z przedszkola, klas I, II, III, i IV złożą Matce Bożej kwiaty.Po różańcu będzie namaszczenie olejkiem z sanktuarium Matki Bożej w Loretto we Włoszech, z którego wywodzi się znana wszystkim litania loretańska.Dziękuję wszystkim, którzy przygotowywali i prowadzili różańce, ks. prefektowi, paniom katechetkom, dzieciom, młodzieży i dorosłym z Kół Żywego Różańca. Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie gromadzili się
W środę, 1 listopada, przypada

uroczystość Wszystkich Świętych.


Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku 8.00, 9.30, 11,00 i 15.00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów - w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie.

 


W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.
W czwartek, 2 listopada, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. 9.30, 11.30 i o 17.00.Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar - odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
Różaniec na cmentarzu 1 listopada o godz. 17.00 i 2 listopada po Mszy św. o godz.17.00.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji dusz w czyśćcu od godz. 16.00.
Pierwszy piątek miesiąca Msza św. o Najświętszym. Sercu Pana Jezusa o godz. 17.00. Spowiedź od godz. 16.30.
W pierwszą sobotę miesiąca spotkanie Kół Żywego Różańca

 o godz. 16.00.W uroczystość Wszystkich Świętych

Msze św. będą odprawiane

o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 15.00.


Uroczysta Msza św. w intencji wszystkich zmarłych będzie odprawiona o godz. 11.00 w kościele. Po Mszy procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.


Msza św. w kaplicy cmentarnej i procesja na cmentarzu komunalnym o godz. 15.00.


Zachęcamy do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych aby ofiarować zmarłym dary najbardziej dla nich owocne Mszę św., komunię św. i odpust, który skróci im kary doczesne. Codziennie spowiadamy przed Mszą św. i podczas różańca.
Można już zgłaszać w kancelarii wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki jednorazowe będą czytane w czasie procesji na cmentarzu parafialnym 1 listopada i podczas różańca na cmentarzu 2 listopada.
W piątek zakończy się peregrynacja Obrazu Matki Bożej we Wkrze. W niedzielę na sumie o godz. 11.30 Obraz zostanie przekazany do wioski Stary Garwarz. Proszę by delegacja z wioski odebrała Obraz.

Na 26 listopada zaplanowano wielką modlitwę wzdłuż wybrzeży całej Irlandii, w sumie w 53 miejscach. Organizatorzy wydarzenia nie ukrywają, że zainspirowali ich Polacy i ich akcja „Różaniec do granic”.
W tym tygodniu patronują nam:


4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła
.

Dodano: 2017-10-30 07:00:44
Dodano: 2017-10-26 12:10:34
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 2 z 13