Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa napełniło radością nie tylko kobiety przybyłe do grobu i apostołów, lecz także wszystkich, do których dotarła wiadomość o nim. Po misterium Świętego Triduum, po opuszczeniu, wyszydzeniu, cierpieniu i śmierci nastaje nowy czas nadziei. Z perspektywy zmartwychwstania życie człowieka wygląda inaczej. Nauczmy się tak na nie patrzeć.

Chrystus Pan zmartwychwstał - i my zmartwychwstaniemy! Niechaj ta nadzieja będzie w nas źródłem radości i pokoju, niech porządkuje naszą codzienność, abyśmy każdego dnia stawali się niezwykłymi świadkami zmartwychwstania. Jezus żyje! Dzielmy się tą radością z najbliższymi i ze wszystkimi, których Pan z nami spotka. Pokoju serca, radości rozpromieniającej każdy dzień, nadziei, która nigdy nie gaśnie - z całego serca wam życzymy.

Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Chcemy jak niewiasty idące do grobu, by namaścić ciało Jezusa, odkryć ponownie, że On zmartwychwstał, i tę radość ponieść w świat, dzielić się nią ze wszystkimi. Chrystus zmartwychwstał, śmierć nie ma już nad Nim władzy. Zmartwychwstał i my zmartwychwstaniemy! Msze święte o godz. 8.00, 9.30, 11.30 i o 16.00.

Ofiarami na tacę z Poniedziałku Wielkanocnego wspieramy uczelnie katolickie i wydziały teologiczne w Polsce.

NOWENNĘ do Miłosierdzia Bożego odprawiamy codziennie o godz. 15.00 do Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

We wtorek o godz. 18.30 zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa.Na modlitwę proszę przynieść telefony. Korzystając z nich będziemy odmawiali nieszpory z brewiarza. Będą także przygotowane teksty nieszporów.

W środę godz. 18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30 w ciszy a od 17.00 w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Można przynieść napisane na kartkach imiona chorych, których chcemy polecić wspólnej modlitwie. Po zakończeniu adoracji błogosławieństwo leków i egzorcyzm wody, soli i oleju.

Za tydzień, Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
O godz. 15 spotkajmy się na GODZINIE MIŁOSIERDZIA. Bóg nieustannie nas zaskakuje miłosierdziem okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności Bogu.

Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów ( żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.30 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.

PODZIĘKOWANIA:
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Księdzu Robertowi za przygotowanie Grobu Pańskiego i za posługę w tych dniach, szczególnie w konfesjonale. Panu kościelnemu, panu organiście.

Dziękuję osobom, które pomagały przy dekoracji kościoła, posprzątały kościół i przystroili go kwiatami. Szczególnie paniom z Kół Żywego Różańca Markowi Rychlińskiemu z Mączewa za posprzątanie obydwu zakrystii, wytarcie ławek w kościele i posadzki w kaplicy. Dziękuję Rycerzom Jana Pawła II, strażakom, policjantom, chórowi, ministrantom. Dziękuję za wartę przy Grobie Pańskim strażakom z Szyjk, Plutonowi Strzeleckiemu JS 1863 z Glinojecka, harcerzom, Rycerzom Jana Pawła II.

Dziękuję strażakom z Szyjk za pożyczenie ławek do kościoła by mogło więcej osób uczestniczyć w liturgii i za wartę przy Grobie.

Wszystkim, którzy złożyli ofiary na kwiaty. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus. Niech Bóg wynagrodzi za wszelkie dobro.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które podjęły post wynagradzający. Codziennie przez 40 dni, w intencji naszej parafii przynajmniej jedna osoba pościła o chlebie i wodzie.

Dziękuję uczestnikom Filmowych Dni Skupienia za obecność i wspólną modlitwę.

Ks. Robert i ja dziękujemy za wszystkie życzenia z okazji Dnia Kapłańskiego, za modlitwę i życzliwość okazywaną nie tylko w tym dniu.

PRACE REMONTOWE:
Cieczę się, że na święta została odnowiona posadzka w prezbiterium. Prace trwały kilka tygodni. Przebudowany został stopień przy tabernakulum, na części posadzki położony nowy marmur, nowy cokolik przy ścianie. Pozostała część została posadzki została wyszlifowana i wypolerowana. Koszt remontu 34 tys. zł.

Dziękuję za bezimienne ofiary na kościół: 200 zł, 100 zł i 50 zł.

Módl się za mnie
Bolesne to, niemniej prawdziwe: za kapłanów rzadko kto się modli. Czy zamknięty w samotnym zaciszu swego mieszkania, czy rozmodlony pod wspaniałym sklepieniem świątyni, kapłan spełnia czynność, którą dzisiaj się podobno nisko ceni: kapłan się modli. Za kogo? Za Kościół i lud. Ludziom zakopanym w złocie lub błocie modlitwa wydaje się czymś bezwartościowym, ale chrześcijanin wie, jak wiele zawdzięczamy modlitwie kapłańskiej, zwłaszcza w czasie ofiary Mszy świętej... Stąd nasz obowiązek odpłacać się modlitwą za modlitwy.

Nie sądźmy, że kapłan, dlatego iż często obcuje z Bogiem, nie potrzebuje naszych modlitw. I kapłan odczuwa w sercu ową nieopisaną próżnię, która mu każe powtarzać: Módl się za mnie. I on boi się zostać sam na sam przed Bogiem, i on żywo pragnie znajdować się w otoczeniu licznych dusz pobożnych, gdy błaga Boga o łaski i błogosławieństwo. A tymczasem tak często musi podzielać los swego Mistrza w Ogrójcu, tak często musi konać w samotności lub w otoczeniu przyjaciół, którzy nie umieją modlić się za niego. Świat wymaga wiele, bardzo wiele od kapłana. Pod naciskiem tych wymogów dusza kapłana często miewa chwile konania, czego świadkiem jest sam Bóg. Niech przynajmniej jego duchowe dzieci modlą się z nim i za niego.

Przecież i on ma zbawić duszę. Ma zbawić duszę o wiele więcej nagabywaną przez szatana aniżeli dusza zwykłego chrześcijanina.

Bo szatan, jeśli mu się uda zepchnąć na manowce jednego kapłana, strąci przez to całą rzeszę na drogę zatracenia, więc na niego kieruje z największą zaciekłością swe jadowite pociski... Kapłana biorą na cel nieprzyjaciele jemu samemu znani, których złość na niego tylko się wylewa...

Za każdą czynność kapłańską czeka go odpowiedzialność przerażająca: będzie musiał zdać rachunek z każdej Mszy, z każdego kazania, z każdego sakramentu, z każdej duszy, którą prowadził przez życie. Jeżeli dla naszego dobra, dla naszego zbawienia bierze na siebie tak ciężką odpowiedzialność, to słusznie, byśmy choć modlitwą starali się ująć mu tego ciężaru.
Bł. Ks. Ignacy Kłopotowski

Narodowy Spis Powszechny 2021
Od 1 kwietnia na terenie całego kraju trwa największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.

Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego posłużą do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego kraju i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat.

Podstawową metodą Narodowego Spisu Powszechnego jest samospis internetowy. Osoby starsze mogą prosić dzieci lub najbliższych o pomoc w wypełnieniu aplikacji spisowej w Internecie.

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, mogą zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Glinojecku,w którym jest przygotowane specjalne stanowisko do spisania się.

Więcej informacji: INFOLINIA SPISOWA 22 279 99 99
WWW.SPIS.GOV.PL

KOMUNIKAT KANCELARII KURII
Na prośbę Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła przekazujemy, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej, podjął decyzję o przekazaniu maseczek antywirusowych mieszkańcom naszego regionu. Biskup Płocki Piotr Libera przychylił się do prośby Wojewody Mazowieckiego, aby realizacja tego zadania mogła odbyć się za pośrednictwem parafii.

Do każdej parafii przekazanych zostanie 5 tysięcy sztuk maseczek. Zostaną one dowiezione do parafii przez lokalne jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Należy je przyjąć i rozdysponować w taki sposób, aby wierni mieli możliwość osobistego ich odebrania. Należy kontaktować się ze strażą pożarną w celu ustalenia terminu ich odbioru.

Zaangażowanie się parafii w dystrybucję maseczek będzie wielką i nieodzowną pomocą w walkę z epidemią wirusa SARS-Cov-2 w kraju oraz przejawem gotowości Kościoła do dalszej współpracy z władzami w dziele przeciwdziałania rozprzestrzeniania się Covid-19 wśród mieszkańców. Płock, dnia 30 marca 2021 r.
Ks. Piotr Grzywaczewski Kanclerz

Dodano: 2021-04-03 20:28:25

Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje LITURGIĘ MSZY WIECZERZY PAŃSKIEJ, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową LITURGIĘ MĘKI PAŃSKIEJ oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła - WIGILIĘ PASCHALNĄ sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

W środę godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wielki Czwartek Uroczysta liturgia w naszej świątyni rozpocznie się o 18.00 Spowiedź tego dnia od 17.30 do 18.00 i po Mszy św. do godz. 21.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu po liturgii do godz. 21.00. Taca zostanie przeznaczona dla ubogich.

Wielki Piątek - pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 15 (w godzinie miłosierdzia) Droga Krzyżowa.W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię rozpoczniemy o godz.18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 8.00 do 18.00 w kaplicy. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Pamiętajmy, że papież i jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno zmarnować.

Wielka Sobota - dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w grobie od 8.00 do 21.00 Święcenie pokarmów od 8.00 do18.00 co godzina.
Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz.19.00. Zabierzmy na nią świece.

Rezurekcja w poranek wielkanocny o godz. 6.00 Zapraszamy wszystkich parafian i gości, żeby uroczyście i radośnie ogłosili światu, że Pan zmartwychwstał i jest z nami. Niech świat usłyszy naszą radość!

Spowiedź w Wielki Piątek w czasie nabożeństwa w Wielką Sobotę od 8.00 do 18.00 po poświęceniu pokarmów.
Przy konfesjonale będzie wywieszony telefon do księdza 500 210 541. Można zawsze zadzwonić i poprosić o spowiedź i komunię św.

Nowennę do Miłosierdzia Bożego rozpoczniemy w Wielki Piątek o godz. 15.00. Codziennie do Niedzieli Miłosierdzia Bożego o tej godzinie, godzinie Miłosierdzia będziemy w kościele odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Dla tych, którzy nie mogą być w kościele są wydrukowane teksty nowenn. Można je zabrać by modlić cię w domu.

Świeca modlitewna, która została wystawiona w środę Popielcową wypala się powoli. Cieszę się, że coraz więcej osób przychodzi na prywatną adorację by pomodlić się w ciszy. Szczególnie w tym czasie Wielkiego Tygodnia nie zostawiajmy Go samego. Kaplica Matki Bożej jest zawsze otwarta. Można także zawsze poprosić o spowiedź.

Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

Przed ołtarzem została wyłożona Księga modlitwy za kapłanów. Przez całe Triduum Paschalne możemy wpisywać do niej imiona i nazwiska kapłanów (żyjących i zmarłych), którzy udzielali nam sakramentów, których spotkaliśmy na swojej drodze, czyli tych, którzy coś znaczą w naszym życiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza, czyli w 4. niedzielę Wielkanocy (25 kwietnia), o godz.11.30 pragniemy sprawować Mszę Świętą w ich intencji.

PODZIĘKOWANIA:
Zgromadzenie sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku dziękuje za ofiarę 3 760 zł. przekazaną na budowę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego przez ks. rekolekcjonistę kan. Janusza Filarskiego od naszej parafii.
„Pragniemy życzyć Księdzu Proboszczowi i całej Wspólnocie Parafialnej mocy płynącej z głębokiego tajemnicy Zmartwychwstania. Życzymy obfitych Bożych łask na drodze posługi pasterskiej i kontynuacji misji miłosierdzia ” Zapewniamy o codziennej modlitewnej wdzięczności.

Ofiary z Wielkanocy przeznaczone będą na remont kościoła.

ODWIEDZINY CHORYCH: Także w tym tygodniu chętnie odwiedzimy chorych, którzy chcą się wyspowiadać i przyjąć komunię św. przed Wielkanocą. Proszę o ustalanie wizyt w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
Pismo święte mówi. Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone.
Jk 5,14-15

PRACE REMONTOWE:
Prace przy szlifowaniu i polerowaniu posadzki w prezbiterium zbliżają się ku końcowi i na święta posadzka będzie już odnowiona, wypolerowana i błyszcząca. Dziękuję wszystkim za składane ofiary, dzięki którym możemy cały czas prowadzić remonty w kościele.
Dziękuję za ofiarę 300 zł na kościół Stanisławie i Krzysztofowi Przybyszewskim.
Niech Bóg błogosławi wszystkim ofiarodawcom.

Dodano: 2021-03-29 16:48:33

Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

Dziś kończymy rekolekcje parafialne. Dziękujemy serdecznie ks. kan. Januszowi Filarskiemu za poprowadzenie tych rekolekcji. Ofiary zbierane na tacę przeznaczone będą na budowę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.

W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga, które wiążą się z męstwem i ojcostwem.
Zapraszamy wszystkich mężczyzn, którzy noszą imię św. Józefa.
Na modlitwę proszę przynieść telefony. Korzystając z nich będziemy odmawiali nieszpory z brewiarza.

W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Mszę św. o godz. 9.00 11.00 i 17.00.
Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wielu z naszych parafian podejmowała już duchową adopcję dziecka poczętego zagrożonego zagładą. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by także w tym roku podjąć takie zobowiązanie modlitewne.
Przyrzeczenia Duchowej Adopcji możemy złożyć na Mszy św. o godz. 9.00 i 17.00.

W środę godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy o napisanie próśb i podziękowań.

W czwarty czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Będziemy modlić się w intencji rodzin, o dar potomstwa i w intencji znalezienia dobrego współmałżonka przy relikwiach Zeli i Ludwika Martin.

Droga Krzyżowa w piątek o godz.17. 30 To już ostatnia Droga Krzyżowa w tym roku. Zapraszamy wszystkich, którzy jeszcze nie byli na tym nabożeństwie.

Trwa Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Włączmy się do tej ważnej intencji.
Za tydzień NIEDZIELA PALMOWA
Poświecenie palm na Mszy św. o godz. 9.30 i o 11.30.


ZAPRASZAMY NA WIELKOPOSTNE
PARAFIALNE FILMOWE DNI SKUPIENIA

które odbędą się w naszej parafii
od 28 do 31 marca.
W tym czasie odbędą się projekcje niezwykle poruszających filmów:
Poniedziałek 29 III godz. 18.00
„13. Dzień – Fatima"
Po projekcji Akt Oddania się Matce Bożej

Wtorek 30 III godz. 18.00
"Ufam Tobie”
Po projekcji modlitwa zawierzenia się Jezusowi Miłosiernemu.

Środa 31 III godz. 18.00
"Ja Jestem"
Po projekcji adoracja Pana Jezusa


ODWIEDZINY CHORYCH: Po niedzieli będziemy odwiedzali chorych, którzy chcą się wyspowiadać i komunię św. Przed Wielkanocą. Proszę o ustalanie wizyt w zakrystii lub w kancelarii parafialnej.

Proszę o ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je składać w kopertach na tacę, można także wpłacić na konto parafialne.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję rycerzom Jana Pawła II za poprowadzenie Drogi Krzyżowej w piątek.
Dziękuję ks. Andrzejowi Wychuckiemu z Glinojecka za ufundowanie kolejnych ornatów rzymskich dla naszej parafii.

PRACE REMONTOWE:
Prace przy szlifowaniu i polerowaniu posadzki w prezbiterium nadal trwają. Mam Nadzieję, że będą ukończone w najbliższym czasie.

Dodano: 2021-03-20 21:47:45

Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

Po Mszy św. o godz. 17.00 odmawiamy nowennę do św. Józefa. Ofiarujemy ją w intencji Kościoła, naszej parafii, w intencji rodzin oraz w intencji ustania pandemii.

W środę godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy o napisanie próśb i podziękowań.

W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga, które wiążą się z męstwem i ojcostwem.
Na modlitwę proszę przynieść telefony. Korzystając z nich będziemy odmawiali nieszpory z brewiarza.

W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Podczas wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00 otrzymają szczególne błogosławieństwo.

W trzeci czwartek marca adoracja od godz. 16.00 - prywatna a od godz. 16.30 wspólna w intencji Ojczyzny i parafii za wstawiennictwem św. Stanisława Biskupa i Męczennika, którego Papież Jan Paweł II nazwał patronem ładu moralnego.

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
Boże, który przez świętego Stanisława związałeś Naród polski z Kościołem Chrystusowym zbudowanym na opoce Piotra, przyjmij nasze modlitwy, które Ci składamy i spraw, abyśmy naśladując świętego patrona, kształtowali nasze życie przez jedność wiary i braterską miłość a w Ojczyźnie naszej umacniali Chrystusowe Królestwo Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Droga Krzyżowa w piątek o godz.19.00 Na to nabożeństwo w szczególny sposób zapraszamy mężczyzn Jest to czas, by mężczyźni pokazali, iż są katolikami. Na Drodze Krzyżowej będziemy modlili się przy relikwiach Krzyża Świętego, Relikwie pożyczone będą z parafii św. Krzyża w Pułtusku. Na zakończenie będzie wywyższenie i uczczenie relikwii oraz błogosławieństwo relikwiami Krzyża Świętego. Przynieśmy w piątek swoje krzyże z domów by zostały pobłogosławione.

W piątek 19. marca rozpoczniemy rekolekcje parafialne. Poprowadzi je ks. kanonik dr Janusz Filarski dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem - Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy w piątek i w sobotę. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam Kościół.

PLAN REKOLEKCJI.
Piątek 19 marca.

9.00 Msza Święta dla dorosłych.
11.00 Msza Święta dla dorosłych.
16.00 Msza Święta z udziałem dzieci i młodzieży.
18.00 Msza Święta dla dorosłych.
19.00 Droga Krzyżowa.

Sobota 20 marca.
9.00 Msza Święta dla dorosłych.
11.00 Msza Święta dla dorosłych.
16.00 Msza Święta z udziałem dzieci i młodzieży.
18.00 Msza Święta dla dorosłych.

Niedziela 21 marca.
8.00 Msza Święta dla dorosłych.
9.30 Msza Święta z udziałem dzieci.
11.30 Msza Święta dla dorosłych.
16.00 Msza Święta z udziałem młodzieży.

Spowiedź: Piątek i sobota w czasie Mszy św.

Ofiary, które będzie zbierał rekolekcjonista na zakończenie rekolekcji, będą przeznaczone na Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.

W przyszłą niedzielę o 11.30 ZAPRASZAMY na Mszę Świętą o umocnienie rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy wszystkich, szczególnie tych, którzy w marcu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka organizuje Tydzień Modlitw o Ochronę Życia w dniach od 19 do 25 marca 2021 r. Inicjatywa wpisuje się w obchody Roku Świętego Józefa i została pobłogosławiona przez Metropolitę Krakowskiego, JE ks. Abp. Marka Jędraszewskiego, Wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

KAŻDEGO DNIA:
1. Rozważanie z listu papieża Franciszka na rok św. Józefa.
2. Litania do św. Józefa.
3. Modlitwa św. Jana Pawła II z Encykliki „Ewangelium Vitae”.
Modlitwy będą odmawiane po Mszy św. o godz. 17.00.
Dla osób, które chcą modlić się w domu zostały zamówione broszurki. Można je wziąć ze stolika z czasopismami.

Ministranci będą dziś rozdawać czasopismo Dobre Nowiny. Numer poświęcony jest św. Józefowi.

Można już nabyć baranki Caritas po 5 zł. do koszyczka wielkanocnego.

Proszę o ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Można je składać w kopertach na tacę, można także wpłacić na konto parafialne. Kwiaty, które kupujemy do Grobu są wyrazem naszej czci dla Chrystusa, którego będziemy adorować w Najświętszym Sakramencie Każda rodzina z parafii powinna złożyć na ten cel jakaś ofiarę.

PRACE REMONTOWE:
W tym tygodniu trwały prace w prezbiterium. Posadzka marmurowa była szlifowana a po niedzieli będzie polerowana i impregnowana.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję członkom Kół Żywego Różańca za przygotowanie i poprowadzenie Drogi Krzyżowej w ubiegły piątek.

KSIĄŻKI: Zachęcam do nabycia książek o świętym Józefie. Ceny są na książkach.

Dodano: 2021-03-14 14:18:03

Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

W każdy wtorek marca po Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 zapraszamy szczególnie mężczyzn naszej parafii na wieczorną adorację i modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa, abyśmy dobrze wypełniali zadania powierzone nam przez Boga, które wiążą się z męstwem i ojcostwem.

Od środy rozpoczniemy nowennę do św. Józefa po Mszy św. o godz. 17.00. Ofiarujemy ja w intencji Kościoła, naszej parafii, w intencji rodzin oraz w intencji ustania pandemii.

W środę godz. 17.30 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Prosimy o napisanie próśb i podziękowań.

W drugi czwartek marca adoracja od godz. 16.00 - prywatna a od godz. 16.30 w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Można przynieść napisane na kartkach imiona chorych, których chcemy polecić wspólnej modlitwie. Odmówimy koronkę do Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą ułożył sam ojciec Pio i odmawiał ją codziennie. Po zakończeniu adoracji błogosławieństwo leków i egzorcyzm wody, soli i oleju.

W piątek będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz.17.30. Nabożeństwo poprowadzą Koła Żywego Różańca.

W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy o godz.16.00 gorzkie żale.

W sobotę przypadnie 8. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem miłości do Głowy Kościoła powszechnego.

Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

SPOWIEDŹ: W dni powszednie Wielkiego Postu, oprócz środy, ks. Prefekt będzie pełnił dyżur w konfesjonale w kaplicy od godz. 15.30 do 16.00.

SPOTKANIA:
Spotkanie z kandydatami do bierzmowania w piątek po Drodze Krzyżowej.
Spotkanie ministrantów w sobotę o 11.00.

Książki: Zachęcam do nabycia książek o świętym Józefie. Ceny są na książkach.

„Kobieta, kiedy czuje się kochana, jest piękna. Piękno nie jest kwestią estetyki. Jest ono odkryciem wewnętrznej harmonii. Kiedy kobieta czuje się kochana, nie ma w niej lęku. Wtedy cała może stawać się darem poprzez swoją troskę, miłość, czułość dla osób, które zostały jej powierzone”. s. Anna Maria Pudełko
Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet


Bezpłatny webinar – „Pełnia życia! Rozwój dziecka w łonie matki”
Każdy człowiek chce usłyszeć od rodziców, że był oczekiwanym dzieckiem i począł się z miłości. Pretekst do porozmawiania z dziećmi o początku ludzkiego życia daje webinar pro-life, który odbędzie się 10 marca br. o godz. 19.00.
Zapisy na webinary przyjmowane są pod adresem pro-life.pl/webinary Na stronie można znaleźć również terminarz kolejnych spotkań. Będą się one odbywać w każdą drugą środę miesiąca o godz. 19.00 do czerwca włącznie. Do uczestnictwa w spotkaniach zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu ochrona ludzkiego życia i którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć argumenty do dyskusji o początku ludzkiego życia i aborcji.

Dodano: 2021-03-06 18:36:35
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Strona 3 z 6