XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA


22 PAŹDZIERNIKA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na tacę na Papieskie Dzieła Misyjne.
Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu. Zapraszam do tej modlitwy w naszym kościele codziennie o godz. 17.30.
W dzisiejszą niedzielę przypada też 69. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo tego Sługi Bożego prośmy Pana Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.
W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W wielu kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.
Nadal są zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL. Można wziąć listę zebrać 10 podpisów i przynieść do kościoła.
Podziękowania:


Dziękuję harcerzom za przygotowanie loterii fantowej dla dzieci.Spotkania:


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz.11.00, a lektorów o godz. 12.00.
W Internecie warto obejrzeć film
www.proroctwo.com.pl


Jest to na pewno ważny film dla Polaków, z wielu względów, z których najważniejszy jest chyba ten, by dowiedzieli się oni jak bardzo Bóg nas ukochał i jak wiele nadziei w nas pokłada. 
W uroczystość Wszystkich Świętych


Msze św. będą odprawiane o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 15.00.


Uroczysta Msza św.


w intencji wszystkich zmarłych


będzie odprawiona o godz. 11.00 w kościele.

              Po Mszy procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.


        Msza św. w kaplicy cmentarnej i procesja na cmentarzu                                            komunalnym o godz. 15.00.
Zachęcamy do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych aby ofiarować zmarłym dary najbardziej dla nich owocne Mszę św., komunię św. i odpust, który skróci im kary doczesne. Codziennie spowiadamy przed Mszą św. i podczas różańca.
Można już zgłaszać w kancelarii wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki jednorazowe będą czytane w czasie procesji na cmentarzu parafialnym 1 listopada i podczas różańca na cmentarzu 2 listopada.
W tym tygodniu podczas różańca będziemy modlili się w następujących intencjach:


Środa - Tajemnice radosne o uwolnienie od konsekwencji grzechów z dzieciństwa i młodości.


Czwartek - tajemnice światła o uwolnienie od konsekwencji grzechów wieku dorosłego.


Piątek - tajemnice bolesne o uwolnienie od konsekwencji grzechów wieku podeszłego


Sobota - tajemnice chwalebne o dobre przygotowanie się do wieczności.


Niedziela - tajemnice radosne ufne oddanie się Jezusowi i Maryi. Różaniec połączony z Wieczorem Uwielbienia prowadzonym przez zespół „Moja Rodzina”Coraz więcej osób w parafii chce klękać podczas komunii św. Bardzo się z tego cieszę bo jest to wyraz czci dla obecnego w eucharystii Jezusa. Proszę by, te osoby klękały na stopniu ołtarza obok osób przyjmujących komunię na stojąco. Zachęcam dzieci i młodzież aby klękała podczas komunii. W tym wieku nie ma jeszcze kłopotów z klękaniem.


Liturgia chrześcijańska (…) zgina kolana przed ukrzyżowanym i wywyższonym Panem. To właśnie jest centrum rzeczywistej kultury - kultury prawdy”.

kard. Józefa Ratzinger
Trzecie zjawienie się Anioła dzieciom w Fatimie na podstawie Wspomnień Siostry Łucji tekst zatwierdzony przez Biskupa diecezji Leiria.


Kiedy tam byliśmy, ukazał się nam Anioł po raz trzeci. Trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę:


- „Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników".


Następnie podnosząc się z klęczek wziął znowu w rękę kielich i Hostię. Hostię podał mnie, a zawartość kielicha podał Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia mówiąc równocześnie:


-„Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!"


Potem znowu uklęknął i odmówił z nami trzy razy tę samą modlitwę: „Trójco Przenajświętsza" i znikł.


Poruszeni siłą nadprzyrodzoną, która nas otaczała naśladowaliśmy we wszystkim Anioła, tzn. uklękliśmy jak on na ziemi i powtarzaliśmy modlitwy, które on odmawiał.

Dodano: 2017-10-21 21:58:33

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA


15 PAŹDZIERNIKA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.00 gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a po niej celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.
W czwartek zapraszamy na różaniec dziadków by modlić się za swoje wnuki. Będziemy prosić o błogosławieństwo dla dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
W sobotę zapraszamy na różaniec chorych i osoby w podeszłym wieku. Będziemy się modlić w ich intencji a po różańcu będzie namaszczenie olejem św. Filomeny, męczennicy z trzeciego wieku.
W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie podczas różańca o godz. 17.30.
Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła.
Od dzisiejszej niedzieli będą zbierane podpisy pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL. Można wziąć listę zebrać 10 podpisów i przynieść do kościoła.
Podziękowania:


Dziękuję wszystkim, którzy wybrali się na „Różaniec do Granic” by wspólnie modlić się za Ojczyznę i pokój na świecie. Z naszej parafii wzięło w nim udział 50 osób.
Dziękuję także za liczny udział we Mszy św. dziękczynnej z okazji rocznicy Nawiedzenia parafii przez Maryję w Kopii Obrazu Jasnogórskiego i różańcu ulicami miasta. Jest to ważne świadectwo wiary i przybliżanie triumfu Niepokalanego Serca Maryi.
Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej uroczystości.Na uroczystej Mszy św. zostały ofiarowane dary ołtarza:


Obrus na ołtarz w kaplicy Koła Żywego Różańca.


Cztery świece olejowe na ołtarz w kaplicy ks. Prefekt.


Alba do sprawowania eucharystii i komża ks. Proboszcz.


Nowa monstrancja do adoracji Najświętszego Sakramentu.                Wszystkim ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać.
Dziękuję Gminno-Miejskiemu Ośrodkowi Kultury za umożliwienie wyświetlenia filmu „Teraz i w godzinie śmierci”.
Z okazji Dnia Papieskiego na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” zabraliśmy do puszek 137,30 gr.
Spotkania:


Spotkanie grupy modlitewnej „Margaretki” w czwartek po Mszy św. o godz. 18.30.


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz.11.00, a lektorów o godz. 12.00.


Spotkanie z rodzicami dzieci klas IV w przy-szłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.
W uroczystość Wszystkich Świętych


Msze św. będą odprawiane


o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 15.00.


Uroczysta Msza św. w intencji wszystkich zmarłych


będzie odprawiona


o godz. 11.00 w kościele.Po Mszy procesja na cmentarz i modlitwy za zmarłych.

Msza św. w kaplicy cmentarnej i procesja na cmentarzu komunalnym o godz. 15.00.
Zachęcamy do spowiedzi przed uroczystością Wszystkich Świętych aby ofiarować zmarłym dary najbardziej dla nich owocne Mszę św., komunię św. i odpust, który skróci im kary doczesne. Codziennie spowiadamy przed Mszą św. i podczas różańca.
Można już zgłaszać w kancelarii wypominki roczne i jednorazowe. Wypominki jednorazowe będą czytane w czasie procesji na cmentarzu parafialnym 1 listopada i podczas różańca na cmentarzu 2 listopada.


 
W czwartek po różańcu z dziadkami będzie loteria dla dzieci przygotowana przez harcerzy. Dochód przeznaczony będzie na Szlachetną Paczkę
Pielgrzymka do Medjugorie.


W dniach 5-12 listopada organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Medjugorie. Koszt 450 zł i 160 euro. Proszę o zgłaszanie się chętnych
W tym tygodniu patronują nam:


9 16 X - św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona jest na Śląsku, zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym duchowym męstwem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały;


17 X - św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła;


20 X - św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia;


21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich
.

Dodano: 2017-10-14 20:10:58

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA


8 PAŹDZIERNIKA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 17,30. Wszystkich parafian serdecznie zapraszam!
W piątek 13 października w rocznicę ostatniego objawienia w Fatimie zapraszamy na różaniec o godz. 17.30. Po różańcu nabożeństwo fatimskie i procesja ze świecami w kościele lub jeśli będzie ładna pogoda to wokół kościoła. Serdecznie zapraszamy.
Po różańcu o godz. 18.30 zapraszamy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na film TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI. Jest to wielka epicka opowieść o sile różańca, splecionych z nim losach świata i losach pojedynczych ludzi, którym codziennie towarzyszy pogardzana i wykpiwana przez wielu modlitwa - modlitwa, dzięki której na świecie dzieją się rzeczy niezwykłe…
W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień - Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszam na różaniec w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej parafii.
Spotkania:


Spotkanie Rady Duszpasterskiej w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00.


W sobotę zbiórka ministrantów o godz.11.00, a lektorów o godz. 12.00.


Spotkanie z rodzicami dzieci klas III w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30. 
W tym tygodniu patronują nam:


9 X – bł. Wincenty Kadłubek (1160-1223), biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego IV; dziełem jego życia są „Kroniki polskie”, w których zebrał wszystkie podania i mity o początkach Polski; jest uznawany za naszego pierwszego historyka;


13 X – bł. Honorat Koźmiński (1829-1916), prezbiter, kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich.
Pielgrzymka do Medjugorie.
W dniach 5- 12 listopada organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Medjugorie. Koszt 450 zł i 160 euro. Proszę o zgłaszanie się chętnych.
 
Dziś o godz. 16.00


z okazji drugiej rocznicy nawiedzenia parafii


przez Matkę Bożą w Kopii Obrazu Jasnogórskiego


będzie odprawiona


UROCZYSTA MSZA ŚWIĘTA DZIĘKCZYNNA


 za wszystkie łaski otrzymane


za wstawiennictwem Matki Bożej podczas nawiedzenia


i błogosławieństwo Boże dla wszystkich rodzin w parafii.Po komunii świętej dokonamy Aktu Osobistego Oddania Się Matce Bożej. Po Mszy św. odmówimy różaniec idąc ulicami miasta.


Serdecznie zapraszamy strażaków, chór parafialny, wszystkich ministrantów. Proszę by dzieci przyniosły na tę uroczystość zrobione przez siebie flagi maryjne.W poniedziałek 16  października przypada 39 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły - Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, stąd dzisiejsza niedziela, będzie dorocznym Dniem Papieskim.  Ten dzień na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem fundacji jest promowanie  nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; m.in. fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z ubogich rodzin. Tym bardziej już dziś polecam życzliwości parafian tę dzisiejszą zbiórkę.


Dodano: 2017-10-08 10:21:24

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA


1 PAŹDZIERNIKA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDziś jest pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Przez wstawiennictwo Bożej Rodzicielki, biorąc do rąk różaniec, prośmy Jej Syna o miłosierdzie dla nas i całego świata. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie celebrowanym w naszym kościele październikowym nabożeństwie o godz. 17.30. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).


W poniedziałek i piątek różaniec będzie prowadziła młodzież.


We wtorek i czwartek dzieci.


We środę i sobotę Koła żywego Różańca.
Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć.
W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada pod koniec tygodnia, w sobotę, 7 października.
Wyjazd na RÓŻANIEC DO GRANIC będzie 7 października o godz. 6.00 z przed kościoła. Jedziemy do Skandawy blisko Obwodu Kaliningradzkiego. Proszę by osoby, które się zapisały dokonały wpłaty 45 zł. do środy w kancelarii parafialnej. Jest to potwierdzeniem wyjazdu. Jest jeszcze wolnych tylko kilka miejsc. Cieszę się, że tak dużo chętnych zgłosiło się na ten wyjazd. Zachęcamy tych, którzy nie mogą wyjechać by dołączyli do tej modlitwy o godz. 14.00 i odmówili dwie części różańca za Polskę i dwie w intencji innych narodów.
W jutrzejszy poniedziałek w liturgii wspominamy św. Aniołów Stróżów. To wspomnienie ma nam przypominać, że każdy z nas ma swojego Anioła Stróża, którego zadaniem jest obrona nas przed niebezpieczeństwami duszy i ciała. Jednak żeby to było możliwe, sami musimy być wyczuleni na jego natchnienia. Pamiętajmy też, aby każdego dnia polecać się opiece tego Bożego wysłannika, choćby przez dołączaną do porannego i wieczornego pacierza modlitwę: Aniele Boży, stróżu mój…
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. Dlatego w czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 będziemy prosili o liczne i święte powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w winnicy Pań-skiej. W pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Bożej miłosiernej miłości, płynącej z przebitego Serca Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele będzie od godz. 16.30, w czasie Mszy św. o godz. 17.00 i podczas różańca. Zachęcamy do spowiedzi kandydatów do bierzmowania i dzieci z klas IV, które w tym roku przyjęły I Komunię św.
W pierwszą sobotę miesiąca, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, po wieczornej Mszy Świętej o godz. 17.00 również wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo pierwszosobotnie połączone z różańcem - serdecznie zapraszam zwłaszcza czcicieli Matki Bożej.


Wymiana tajemnic różańcowych w niedzielę o godz. 15.30.
Spotkania:


W sobotę zbiórka ministrantów o godz.11.00, a lektorów o godz. 12.00.W tym tygodniu patronują nam:


4 X - św. Franciszek z Asyżu (1182-1226), ojciec wielkiej rodziny franciszkańskiej, stygmatyk, którego duchowość do dziś wywiera olbrzymi wpływ na życie wierzących i Kościoła; w jego liturgiczne wspomnienie imieniny obchodzi Ojciec Święty Franciszek - przez wstawiennictwo św. Franciszka z Asyżu polecajmy go Bożej Opatrzności;


5 X - św. Faustyna Kowalska (1905-1938), dziewica, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia; św. Jan Paweł II zwykł ją nazywać „iskrą Bożego miłosierdzia”, która wyszła z Polski.


 
W niedzielę 8 października o godz. 16.00


z okazji drugiej rocznicy nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą

 w Kopii Obrazu Jasnogórskiego

będzie odprawiona


UROCZYSTA MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA


za wszystkie łaski otrzymane


za wstawiennictwem Matki Bożej podczas nawiedzenia i
błogosławieństwo Boże dla wszystkich rodzin w parafii.


Po komunii świętej dokonamy Aktu Osobistego Oddania Się Matce Bożej. Po Mszy św. odmówimy różaniec idąc ulicami miasta.


Serdecznie zapraszamy strażaków, chór parafialny, wszystkich ministrantów. Proszę by dzieci przyniosły na tę uroczystość zrobione przez siebie flagi maryjne.

Dodano: 2017-10-01 07:18:21

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA


24 WRZEŚNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Bóg dał nam w dzierżawę dobra materialne i pragnie, byśmy używając dzieł stworzonych, mogli świadczyć miłość i służyć swym bliźnim. Na każdej Eucharystii uczmy się postawy służebnej i zamieniajmy to, co przemijające, na dobra wieczne.
Dziś, po Mszy Świętej o godzinie 16.00, zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, prowadzony przez grupę modlitewną z Nasielska.Rozpoczęliśmy dziewięciodniową Nowennę do świętego Michała Archanioła, którą odmawiamy po Mszy wieczorowej.W środę, po Mszy Świętej o godzinie 17.30 odmówimy Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 16.30. Od godziny 17.00 będziemy modlić się wspólnie za wstawiennictwem św. Stanisława – patrona parafii w intencji naszego pogłębienia wiary. Po adoracji ucałujemy relikwie św. Stanisława.
W sobotę zapraszamy na zbiórkę ministrantów o godzinie 11.00, i lektorów o godzinie 12.00.
Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca. Prosimy strażaków i asystę procesyjną na Mszę Świętą o godzinie 11.30, a po niej na procesję wokół kościoła, jeśli nie będzie padać deszcz.


Również za tydzień rozpoczynamy październik. Różaniec odmówimy po Mszy Świętej o godzinie 16.00.


W związku z wyjazdem i akcją: „Różaniec do granic” szczegółowe informacje podamy w następną niedzielę.8 października będziemy obchodzili drugą rocznicę nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą Częstochowską. Już dziś zapraszamy wszystkich na niedzielną uroczystą Mszę Świętą z tej okazji. Ze stolika pod chórem prosimy wziąć akty osobistego zawierzenia Maryi, w których napiszemy swoje duchowe intencje, troski, problemy i sprawy zawierzając je przez pośrednictwo Maryi.

W tym tygodniu patronują nam:


• 25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań;


• 27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek;


• 28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech;


• 30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.
 

Dodano: 2017-09-24 09:33:07
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 3 z 13