W piątek 27 marca powinny rozpocząć się nasze rekolekcje parafialne. Obowiązujące przepisy uniemożliwiają przeprowadzenia rekolekcji.

Zawsze były to święte dni. Pan Bóg odbierał w tym czasie cześć i uwielbienie: Msze Święte, spowiedzi, nawrócenia, liczne komunie św., Droga Krzyżowa ulicami miasta, wieczór wielbienia.

W te dni, w piątek i sobotę

w naszym kościele będzie

całodzienna adoracja od godz. 8.00 do 21.00

Będą takżeodprawione trzy Mszę św. o godz. 9.00, 17.00 i 18.00 (Msze o 17.00 i 18.00 tylko dla rodzin, które zamówiły intencje 5 osób). W czasie adoracji zawsze będzie w kościele ksiądz. Będzie można się wyspowiadać i przyjąć komunię św.. Spowiedź może być w konfesjonale lub w kaplicy w odpowiedniej odległości. W kościele podczas nabożeństw może być tylko 5 osób dla tego trzeba się wymieniać.

W tym trudnym czasie szczególnie potrzebne jest nawrócenie i głośne wołanie do Boga, by uchronił nas od zarazy i od nagłej i niespodzianej śmierci.

Dodano: 2020-03-27 00:54:33

W piątek 27 marca o godz. 18.00, papież Franciszek poprowadzi modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu. „Ojciec Święty zaprosił wszystkich do duchowego udziału za pośrednictwem środków przekazu. Podczas nabożeństwa czytane będzie Słowo Boże, odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu, na koniec papież Franciszek udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi z możliwością otrzymania odpustu zupełnego.


Odpust zupełny można dostać po spełnieniu następujących warunków:
  •     Wzbudzić intencję jego otrzymania
  •     Być w stanie łaski uświęcającej
  •     Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu
  •     Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą
  •     Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: "Ojcze nasz", "Wierzę w Boga" oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

Krzyż św. Marcelego uznawany jest przez Rzymian za cudowny od 1519 r. Wówczas kościół, w którym się znajdował, spłonął, ale krucyfiks pozostał nietknięty.

Trzy lata później, gdy miasto zostało dotknięte epidemią dżumy, mieszkańcy wbrew zakazom mającym ograniczyć szerzenie się zarazy wynieśli krzyż na ulice i przez ponad dwa tygodnie pielgrzymowali z nim przez wszystkie dzielnice. Tam, gdzie dotarł, choroba ustępowała. Gdy krucyfiks wrócił do San Marcellino al Corso, Wielka Zaraza przeszła do historii.

Papież Franciszek już modlił się przy krzyżu św. Marcelego. 15 marca udał się na prywatną pielgrzymkę do kościoła, w którym stoi. W czwartek krucyfiks został zabrany do Watykanu, gdzie w piątek o godz. 18 na pustym Placu świętego Piotra Ojciec Święty będzie modlił się o ustanie pandemii koronawirusa na świecie.

Dodano: 2020-03-27 00:31:10

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani

odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Jednocześnie Jego Eminencja ksiądz kardynał Angelo Bagnasco przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) prosi, aby tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym.

Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”

Zachęcam wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

Proszę również, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach w Polsce zabrzmiały dzwony.

Wszystkich pasterzy i wiernych zapewniam o mojej duchowej łączności i modlitwie,

Abp Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 23 marca 2020 roku

„Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku” – dodał abp Gądecki.

Dodano: 2020-03-25 00:11:40

Dzisiejsza - już czwarta niedziela Wielkiego Postu - różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. Skoro i tak musimy siedzieć w domach co najmniej do Wielkanocy, to nadmiar czasu zafundowanego przez epidemię warto wykorzystać na przemyślenia i modlitwę. W tym tygodniu powinny rozpocząć się rekolekcje parafialne. Z wiadomych powodów rekolekcji nie będzie. Zachęcamy do skorzystania z rekolekcji prowadzonych w przez radio, telewizję lub w Internecie. Można także skorzystać z dobrej książki religijnej oraz czytania Pisma Świętego.

Kościół jest otwarty od 8.00 do 21.00. Zawsze wtedy będzie można skorzystać indywidualnie z sakramentu pokuty. /kratki konfesjonału są zabezpieczone folią/. Jeśli nie będzie w kościele kapłana można zadzwonić pod numer 500 210 541. Postaram się zawsze przyjść wyspowiadać i udzielić komunii św.

Codziennie o godz. 20.30 przed Najświętszym Sakramentem w kościele odmawiamy różaniec w intencji zatrzymania epidemii. Zachęcamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy w tym czasie w swoich domach.

W środę, 25 marca będziemy przeżywali UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła. Msze Święte tego dnia w naszym kościele sprawujemy o godz. 9.00, 11.00 i o 17.00.Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Po Mszy otrzymamy gazetkę na temat duchowej adopcji. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele odbędzie się w środę podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 i 17.00. Osoby pragnące podjąć te zobowiązania przynoszą ze sobą świece. Tradycyjnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego do puszek zbierane są ofiary na Fundusz Obrony Życia.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Będziemy modlili się za przyczyną św. Ludwika i Zeli Martin, Rodzina Martin to rodzina bardzo doświadczona chorobami i śmiercią. W ciągu ośmiu lat dziesięć pogrzebów w tym czworo własnych dzieci. Nie należy się dziwić, że byli ciągle skierowani ku niebu i pragnęli znaleźć się w niebie jak później powie ich córka św. Teresa w Karmelu. Rodzina Martin liczyła się w swoim bolesnym doświadczeniu całkowicie z Bogiem. On był ich wartością najwyższą. Będziemy prosić o powstrzymanie epidemii i ochronę naszych rodzin.

W piątek i w sobotę gdy powinny odbywać się rekolekcje Msze św. będą o godz. 9.00, 17.00 i 18.00.

W piątek o godz. 17.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową.Podczas nabożeństwa będziemy wynagradzać Jezusowi za grzechy posługując się rozważaniami i modlitwami św. Alfonsa Liguori.
W niedziele o godz. 17.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczasGorzkich żali.

W niedzielę będzie dodatkowa Msza św. w intencji pokutno-wynagradzającej za grzechy o godz. 15.00

We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa, współczucia i solidarności, wierni najwyższym wartościom etycznym i nakazom chrześcijańskiego miłosierdzia ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady.

Dodano: 2020-03-21 22:50:57
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Strona 4 z 7