XVI NIEDZIELA ZWYKŁA


23 LIPCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dzisiejsza niedziela przykrywa przypadające 23 lipca święto św. Brygidy (ok. 1302-1373), patronki Europy. Warto spojrzeć na jej piękne życie (żony, matki, a potem zakonnicy). Jest ono świadectwem, że każdy stan może być przestrzenią spotkania z Panem Bogiem. Wpatrując się w tę szlachetną postać, widzimy, że los każdego człowieka, także współczesnego, jest drogą szukania Pana Boga albo raczej drogą, na której jesteśmy przez Niego odnajdywani. Uznając aktualność jej przykładu, papież św. Jan Paweł II w 1999 roku ogłosił Brygidę współpatronką Europy. Jak ona trwajmy w Tym, który nas tak umiłował.
W najbliższy wtorek, 25 lipca, obchodzimy święto św. Jakuba Apostoła. Został powołany jako jeden z pierwszych uczniów Pana Jezusa wraz ze swoim bratem Janem, stąd Jakub Starszy albo Większy. Spośród Apostołów jest pierwszym, a po Szczepanie drugim męczennikiem Kościoła. Już w 44 roku na rozkaz Heroda został ścięty mieczem (Dz 12,1-2). Jego krótkie życie świadczy o tym, że tylko miłość i pokorna służba są drogą do prawdziwej wielkości.
Pod tą samą datą czcimy też św. Krzysztofa, męczennika z połowy III wieku, patrona kierowców i podróżujących, orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Może warto pamiętać o nim podczas wakacyjnych wojaży, prosić go o opiekę, aby szczęśliwie i cało powrócić do domu. Z racji wspomnienia tego świętego, pobłogosławimy nasze pojazdy mechaniczne i będziemy modlili się o roztropne ich wykorzystywanie. Niech ta modlitwa nie ogranicza się do jednego dnia w roku. Niech nam nigdy nie zabraknie rozsądku i wyobraźni na drodze. Błogosławieństwo kierowców, samochodów i innych pojazdów w naszej parafii będzie miało miejsce w najbliższą niedzielę po wszystkich Mszach św.
W środę, 26 lipca, w liturgii wspominamy św. Joachima i św. Annę, rodziców Najświętszej Maryi Panny. W dzisiejszych trudnych czasach pomniejszania roli rodziny warto zwrócić się w modlitwie do tych świętych małżonków, prosząc o pomoc w budowaniu silnej Bogiem polskiej rodziny. Módlmy się też za naszych rodziców i dziadków - tych żyjących i tych powołanych już do wieczności. Uczynimy to we wspólnocie parafialnej podczas Mszy Świętej o godz. 17.30
W środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.50, Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30.
Podziękowanie:


Dziękuję Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za umożliwienie wyświetlenia filmu „Jak Bóg da”
IV Piesza Pielgrzymka z Glinojecka do Smardzewa15 sierpnia zapraszamy na pieszą pielgrzymkę z Glinojecka do Smardzewa, będziemy wędrować ten krótki odcinek, tak jak w zeszłym roku, pod hasłem „Królowo Polski – Przyrzekamy” -  wyjście o godz. 6:00 spod Kościoła.


Zachęcamy do podjęcia tego trudu wszystkich parafian, zarówno dzieci, młodzież jak i dorosłych. Wystarczy przyjść na wyznaczoną godzinę i wyruszyć w drogę.


Można powiedzieć, że jest to rok pod wyjątkowym znakiem Maryi. Ona nam przypomina o konieczności nawracania naszych serc, zachęca do modlitwy różańcowej, a także prosi nas o pomoc w ratowaniu świata od zła, wojen i nienawiści. Ona, jako Dobra Matka chce ratować wszystkie swoje dzieci, zaprasza więc nas do troski o zbawienie każdego człowieka. Dlatego, podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku gorąco i serdecznie zachęcamy Was do pielgrzymowania, do pójścia drogą wiary i nawrócenia, do Smardzewskiej Pani. Podczas tej wędrówki będziemy obejmować naszą gorącą modlitwą wszystkie ważne sprawy naszego kraju, naszych rodzin i nas samych.


ZAPRASZAMY!!! 

Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę w kancelarii parafialnej.


Zapisy na Duchową Pielgrzymkę po każdej Mszy św. i w kancelarii parafialnej.


Duchowi pielgrzymi otrzymują modlitewniki z modlitwami i rozważaniami na czas pielgrzymki i składają dobrowolna ofiarę.


Tych, którzy nie mogą uczestniczyć osobiście, zachęcam do pielgrzymowania duchowego, które każdego roku coraz mocniej wpisuje się w krajobraz naszych wspólnot parafialnych. Wszystkim pielgrzymom wędrującym na Jasną Górę oraz wspierających ich pielgrzymom duchowym, udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa i zapewniam o mojej modlitwie.


                                                                                               Wasz Biskup PiotrDziękuję za ofiary na remont wieży. Bóg zapłać.


Agnieszka i Waldemar Trzęsiel - Kwiatowa - 100,00 zł


Robert i Wioletta Góźdź - Broniwskiego - 100,00 zł


Agnieszka i Stanisław Przybyłkiewicz - 100,00 zł


Sabina Przybyszewska - Leśna  - 100,00 zł


Teresa Wysocka - Parkowa 9 - 100,00 zł


Teresa i Marek Orłowscy - Południowa - 100,00 zł


Teresa Rychlińska - Aleja Róż - 100,00 zł


Hanna, Andrzej Korzeniowski, i Cecylia Kolczyńska - Południowa 18 B - 200,00 zł


Aurelia i Jan Piotrowscy - Leśna - 100,00 zł


Marek i Danuta Zielonkowscy - Mazowiecka 16 - 100,00 zł


Cecylia Dobrzeniewska - Broniewskiego 31 - 100,00 zł


Weronika Lipniewska - Fabryczna - 100,00 zł


Irena i Wiesław Szymańscy - Południowa 18 B - 100,00 zł


Aneta i Piotr Rułka - Leśna - 100,00 zł


Lech Boniewski - Broniewskiego - 200,00 zł


Figórscy - Załęskiego 5 - 150,00 zł


Razem 1 850,00 zł


Pieniądze zebrane 5 230,00 złPrzypominam, remont wieży będzie kosztował 130 000,00 zł. Połowę tej sumy została zebrana już wcześniej drugą część musimy uzbierać teraz. Jeśli uzbieramy tę sumę w przyszłym roku będzie można dalej prowadzić remont kościoła.


W niedzielę 30 lipca podczas Mszy św. o godz. 16:00 w sposób szczególny będziemy modlić się za małżeństwa i rodziny. Za wstawiennictwem Świętych Małżonków zaniesiemy do Boga Ojca dziękczynienie, ale także prośby o dar przebaczenia za wyrządzone krzywdy, prośbę o zgodę, jedność i pokój w sercach małżonków. Po Mszy św. podczas Wieczoru Uwielbienia wraz z zespołem Moja Rodzina będziemy prosić Pana Boga, by nas umacniał małżeństwa i rodziny w wierze, nadziei i miłości.


Wydatki parafialne:


Podatki od parafii na lipiec - 1 779,00 zł


Ubezpieczenie kościoła - 397,00 zł


Za energie elektryczną - 1 100,00 zł


Wywóz śmieci z cmentarza - 1 140,00 zł


Wydatki liturgiczne komunikanty, olej do świec, węgielki, kadzidło i inne 325,00 zł


Papier i tonery do drukowania  - 150,00 zł


Razem 4 891,00 zł


Bieżące wydatki pokrywane są z ofiar zbieranych na tacę.
APEL Komendanta Wojewódzkiego Policji


DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA OSÓB STARSZYCH


W ostatnim czasie ponownie doszło do wielu przestępstw dokonywanych na osobach starszych, z którymi przestępcy kontaktują się telefonicznie i podają się za osobę bliską (np. syna, zięcia, wnuczka), urzędnika państwowego lub funkcjonariusza Policji. Dzwoniący proszą o przekazanie określonej kwoty pieniężnej pod pozorem trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się oni sami lub ich bliscy. Mogą przekonywać, że rozpracowują grupę przestępczą i ich działania mają zapobiegać kradzieżom środków zgromadzonych na kontach w banku.


Oszuści wykorzystują naiwność i łatwowierność osób starszych. Zdarza się, że seniorzy zostawiają oszczędności swojego całego życia w koszu na śmieci lub zaciągają pożyczki w banku, wierząc, że pomagają w słusznej sprawie.


W związku z tym Mazowiecka Policja radzi aby:


nie przekazywać pieniędzy osobom, których osobiście nie znamy.


 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


24 VII – św. Kinga (1234-1292), córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; papież Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski i Litwy, a kanonizował ją św. Jan Paweł II w 1999 roku;


26 VII – św. Joachim i św. Anna, rodzice Najświętszej Maryi Panny;


29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
W ubiegłą niedzielę szkaplerz Karmelitański Matki Bożej przyjęło 25 osób. Cieszę się, że ta forma pobożności rozwija się w naszej parafii.


ODDAJ SIĘ MARYI - zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi


W ubiegłą niedzielę zostało rozprowadzonych 200 egzemplarzy czasopisma „Dobre nowiny”. Mam nadzieję, że wszyscy przeczytali o zawierzeniu Matce Bożej. Warto poszukać w Internecie świadectw ludzi, którzy zawierzyli się Matce Bożej i jak zmienia się ich życie. Są organizowane wyjazdy do Częstochowy lub do Niepokalanowa na spotkania poświęcone oddaniu się Matce Bożej. W Niepokalanowie są one w każdą pierwsza sobotę miesiąca. Można także uczynić to w parafii.


Jeśli byli by chętni pierwszy, wyjazd do Niepokalanowa byłby w sobotę 5 sierpnia.


Dodano: 2017-07-22 18:10:17

XV NIEDZIELA ZWYKŁA


16 LIPCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEPamiętajmy o właściwym wykorzystaniu podarowanego nam czasu wakacji. To nie jest czas wolny od przykazań Bożych i kościelnych. Niech sprzyja pogłębieniu naszych relacji z Panem Bogiem, umocnieniu wiary, nawróceniu. Temu właśnie służy każda niedzielna Eucharystia, którą w naszej parafii sprawujemy o godz. 8.00, 9.30 i 16.00.
Nie rezygnujmy z tego najcenniejszego spotkania z Panem Jezusem, tak łatwo tłumacząc to wakacjami, oddaleniem świątyni. Wierzyć w Chrystusa – to znaczy być Jego świadkiem wobec bliźnich i świata. Obliguje nas do tego sam Zbawiciel: „Idźcie i głoście”!
Czas urlopów, wakacji wykorzystajmy na pogłębienie naszej wiedzy religijnej przez lekturę prasy katolickiej, dobrych książek wyjaśniających prawdy wiary czy też oglądanie wartościowych programów telewizyjnych. Skorzystajmy choćby z tego, co dostępne jest w naszej parafii. Interesujmy się tym, co dzieje się w życiu Kościoła nie tylko w naszej parafialnej wspólnocie czy diecezji, ale także w Kościele powszechnym. Mądrze korzystajmy ze środków, jakie daje nam współczesna technika, aby pogłębiać naszą świadomość przynależności do Chrystusowego Kościoła.


 
Dziś po Mszach św. będzie rozdawane czasopismo „Dobre Nowiny” warto w nim przeczytać: Anna Musiał zawierzyła Matce Bożej swojego syna; Odczytajcie Boże znaki; z pokłonem szkaplerznej Królowej Karmelu. Po przeczytaniu czasopismo przekazujmy dalej by w ten sposób ewangelizować innych.
Nie zapominajmy też o codziennej modlitwie i udziale w nabożeństwach, które celebrujemy w naszym kościele w ciągu tygodnia: w środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.50, Koronka do Miłosierdzia Bożego codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30. Jeśli nie mamy możliwości przybycia do kościoła to celebrujmy te nabożeństwa prywatnie lub we wspólnocie rodzinnej czy sąsiedzkiej.
W czas wakacji w Polsce wpisuje się ruch pielgrzymkowy. Cały nasz kraj opleciony jest sanktuariami i miejscami pielgrzymkowymi – szczególnej Bożej obecności. Warto zastanowić się, czy nie podjąć takiej formy by ożywić swoje życie religijne. Chrześcijanin jest człowiekiem pielgrzymującym. Ziemia jest pewnym i ważnym etapem jego wędrówki. Pamiętajmy jednak, że nasza ostateczna ojczyzna jest w niebie.
Z okazji 140 rocznicy objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie jest organizowana pielgrzymka do tego sanktuarium przez Koła Różańcowe. Koszt około 30 zł. w zależności od ilości osób. Wyjazd 6 sierpnia. Zapisy w zakrystii po Mszach św. w kancelarii parafialnej w godzinach otwarcia lub w sklepie u Pani Wojciechowskiej.
    W środę o godz. 19.00 zapraszamy na film do M-GOK


Zabawna i mistrzowsko zagrana komedia pomyłek i kłamstw… mających krótkie nogi! Półtorej godziny świetnej zabawy, nie pozostawiającej pustki w głowie widza.


Spotkania:


W poniedziałek po Mszy św. o godz. 18.00 pr
zygotowanie do sakramentu chrztu. Zapraszam rodziców i chrzestnych.

 
Dziś po Mszy św. o godz. 9.30 będzie możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.
Założycielem szkaplerza karmelitańskiego jest św. Szymon Stock, generał oo. Karmelitów na górze Karmel w Palestynie. W czasach prześladowań swego zakonu wielokroć uciekał się do Matki Boskiej. 16 lipca 1251 r. objawiła mu się Ona i podając mu szkaplerz koloru brunatnego, rzekła: "Przyjmij, najukochańszy Synu, szkaplerz zakonu twego jako znak mojego Bractwa i szczególniejszej łaski dla ciebie i dla wszystkich Karmelitów. Kto umierając mieć będzie na sobie ten szkaplerz, zachowany zostanie od ognia piekielnego, jest to bowiem godło zbawienia, puklerz i tarcza przeciw wszelkim niebezpieczeństwom, rękojmia pokoju i szczególnej mej opieki do końca wieków."


Opis szkaplerza.


Szkaplerz karmelitański składa się z dwóch prostokątnych skrawków wełnianego sukna koloru brunatnego lub czarnego. Pierwszy kolor jest odpowiedniejszy dla odróżnienia go od szkaplerza czarnego Siedmiu Boleści. Tasiemki mogą być jakiekolwiek. Ozdoby na szkaplerzu nie są potrzebne.
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:


20 VII – bł. Czesław (ok. 1180 - ok. 1242), prezbiter, duchowy syn św. Dominika, od którego przyjął habit dominikański;


22 VII – św. Maria Magdalena, która swoje życie na zawsze związała z Chrystusem po tym, jak wyrzucił z niej siedem złych duchów i której zawdzięczamy odkrycie pustego grobu zmartwychwstałego Pana.Dziękuję za ofiary na remont wieży. Bóg zapłać.


Zbigniew i Anna Prusakiewicz - ul. Kościelna  - 100,00 zł


Małgorzata i Piotr Prusakiewicz - ul. Kościelna 6  - 100,00 zł


Marek i Elżbieta Kuminiarczyk -  ul. Kwiatowa - 700,00 zł


Ewa Schodowska -  ul. Leśna - 100,00 zł


Elżbieta i Stanisłw Chodorscy - ul. Nowotki - 100,00 zł


Bogumiła Kwiatkowska - ul. Polna 2K/13 - 100,00 zł


Elżbieta i Tadeusz Przybyszewscy - ul. Południowa 16 - 100,00 zł


Lena i Stanisław Kowalscy - ul. Załęskiego - 200,00 zł


Kazimierz Wiśniewski - ul.Zielona Ścieżka - 60,00 zł


Ewa Sobczyńska - 100,00 zł


Irena i Franciszek Zabłoccy - Kamionka - 100,00 zł


Razem - 1 760 zł


Pieniądze zebrane - 3 380,00 zł

Dodano: 2017-07-15 17:37:39XIV NIEDZIELA ZWYKŁA


9 LIPCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDziś kolejna lipcowa niedziela, 14 w tak zwanym okresie zwykłym roku liturgicznego. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zbawiciel - Jezus Chrystus. Pamiętamy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Pana Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia.
Przypominam, że wakacyjny porządek nabożeństw w naszym parafialnym kościele jest następujący: 8.00, 9.30 i 16.00.
We wtorek, 11 lipca, przypada święto św. Benedykta (480-547), opata, patrona Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do znacznego pogłębienia życia religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież bł. Paweł VI w 1964 roku ogłosił św. Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób św. Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni przybyli wraz ze św. Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim jest u nas Tyniec. Swoim pięknem przyciąga też niewielki benedyktyński klasztor w wielkopolskim Lubiniu. Warto te miejsca odwiedzić podczas letnich wędrówek. Zapraszam też na świąteczną Eucharystię o godz. 18.00, podczas której przez wstawiennictwo św. Benedykta będziemy prosili Bożą Opatrzność o wszelkie po-trzebne łaski.
Przyszła niedziela, 16 lipca, przykrywa liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel i historię szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XIII wieku. Właśnie na górze Karmel (północno-zachodni Izrael) duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli się do Europy i dali początek nowemu zakonowi - karmelitów, który pięknie wpisał się w historię i duchowe oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym gronie znajduje się św. Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest św. Rafał Kalinowski.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Szkaplerz obok różańca stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych. Dziś wielu z nas nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. Prośmy też Matkę Bożą, abyśmy mogli dojść szczęśliwie do naszej góry Karmel, którą jest Chrystus. Jak Maryja, wsłuchujmy się w słowo Boże, rozważajmy je i zachowujmy w swoich sercach.


Wszystkich pragnących przyjąć szkaplerz zapraszam w przyszłą niedzielę na Mszę Świętą o godz. 9.30.


Szkaplerze można nabyć w zakrystii.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:12 VII – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu (974-1009), biskup, pierwszy metropolita pogańskich Słowian zachodnich;


13 VII – św. Andrzej Świerad (†1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń św. Benedykt (†1033-1037), dwaj pustelnicy prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier, przez co wskazali na najwyższą wartość życia duchowego;


15 VII – św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.

Gietrzwałd

– orędzie wciąż aktualne


Do połowy trwania objawień - a było ich łącznie 160 – Matka Boża ukazywała się raz dziennie. Później trzy razy dziennie. Zawsze miało to miejsce podczas modlitwy różańcowej. Były jednak wyjątki, m.in. jedno objawienie prywatne dla wizjonerki Barbary Samulowskiej, u niej w domu w Worytach. Matka Boża potwierdziła wówczas swoje słowa wypowiedziane wcześniej do Justyny Szafryńskiej - że jest Niepokalanie Poczęta.


Dlaczego tak się stało?


Ponieważ dwunastoletnia wówczas Basia spóźniła się pod drzewo klonu na spotkanie z koleżanką, o rok starszą Justyną, i nie widziała Matki Bożej. Dlatego też Maryja pojawiła się w domu zrozpaczonego dziecka.


Wspomnieć trzeba również o pobłogosławieniu przez Matkę Bożą cudownego źródełka podczas odmawiania przez wizjonerki i wszystkie towarzyszące im osoby modlitwy Anioł Pański oraz Litanii Loretańskiej. Woda ze źródełka tryska do dziś i dzięki niej wiele osób doświadczyło łaski fizycznego oraz duchowego uzdrowienia.


Mówiąc krótko: był to zadziwiający czas, w którym Matka Boża swoją obecnością i swoim orędziem dała ludziom nadzieję na zbawienie i życie wieczne. Przesłanie gietrzwałdzkie stało się swoistym „motorem napędowym” do jeszcze gorliwszej wiary dla Polaków mieszkających na niemalże całym historycznym obszarze I Rzeczypospolitej.


Jaką treść niosą ze sobą objawienia w Gietrzwałdzie?


Orędzie sprowadza się do wskazań bardzo uniwersalnych. Na początku objawień i na ich końcu Maryja powiedziała: „Odmawiajcie Różaniec! Łaski wyproszone przez tę modlitwę będą dla was zbawienne i doprowadzą was do szczęścia wiecznego w niebie”.


W swoim orędziu Matka Boża prosi aby Różaniec stał się naszą codziennością, gdyż stanowi oręż, dzięki któremu możemy poprawić nie tylko własną kondycję duchową, ale również uzdrowić swoje środowisko. Środowisko z kolei może uzdrowić region, region - całą Polskę, Polska - Europę, Europa - cały świat.Sprawy gospodarcze:


Już dwie ściany wieży zostały zrobione. Jeszcze około dwóch tygodni i remont będzie zakończony. „Tynkowanie wieży i ścian za ołtarzem (w celu zabezpieczenia łuszczącej się cegły)” było zaplanowane już w 2004 r w protokole komicji przedwizytacyjnej z Kurii. W końcu doczekało się realizacji. Kościół jest Domem Boży, ty jest obecny Jezus w Najświętszym sakramencie i troska o jego jest wyrazem wiary wspólnoty parafialnej. Jak już mówiłem na remont mamy zgromadzonych połowę środków. Dlatego proszę o ofiary na ten cel po 100 zł. Zachęcam też osoby, które na to stać by większe ofiary w miarę swoich możliwości. Będę informował o wpływających ofiarach ponieważ dotyczy to całej parafii.


Dziękuję za ofiary, które już wpłynęły. Bóg zapłać!


Anna i Tomasz Gadomscy Glinojeck  - 100 zł
Barbara Gomułka Glinojeck  - 100 zł
Betlewicz Kwiatowa  - 70 zł
Irena Domańska Parkowa 14  - 200 zł
Jadwiga i Sławomir Kowalscy, Ewelina, Amelka i Przemysław Kowalscy Płocka 11  - 100 zł
Daniela i Konstanty Grzejda Płocka 35  - 100 zł
Jan Jeżewski Południowa 20 C/1  - 100 zł
Alina i Józef Milewscy Południowa 20/15  - 100 zł
Zofia Zalewska Wojska Polskego  - 150 zł
Janina i Ryszard Gringiel Wojska Polskiego  - 100 zł
Lena i Stanisław Kowalscy Załęskiego 19  - 100 zł
Rodzina Ronkiewicz Dreglin  - 100 zł
Janina i Tomasz Szymańscy Kowalewko  - 200 zł
Ewa i Grzegorz Przybyszewscy Żeleźnia  - 100 zł
Stanisława i Krzysztof Przybyszewscy Żeleźnia 24  - 100 zł


Razem 1 720 zł


ZAPRASZAMY NA BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO (PROFILAKTYKA JASKRY)
W dniu: 10.07.2017 w Ośrodku Zdrowia ul. Targowa 6 w Glinojecku w godzinach od 14:00 do 16:00 odbędą się Badania Wzroku oraz Pomiar Ciśnienia Śródgałkowego dla mieszkańców gminy.


Zapisy telefonicznie (23)674-00-05
Koszt badania komputerowego 5 zł
Koszt pomiaru ciśnienia śródgałkowego 10 zł
Zapisy prowadzone będą do dnia 10.07.2017r.


Podczas badania istnieje możliwość zapisania się na konsultację okulistyczną oraz zamówienia okularów korekcyjnych. OKO-LUX Sp z o.o.


Dodano: 2017-07-09 10:25:02

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA


2 LIPCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDziś pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi przemawia do nas sam Stwórca. Zechciejmy dla Niego otworzyć nasze serca i umysły. Jednocześnie nie zapominajmy, że każdy z nas, jako katolik, ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej, która jest źródłem ożywczej łaski, przynosi pokój i zbawienie. Zaproszeni są wszyscy, a najbardziej ci, którym wydaje się, że są niegodni. Pan Bóg w każdym człowieku może dokonać nowego stworzenia. Dbając o ciało, zadbajmy także o naszego ducha. Zadbajmy, aby nasza wspólnota z Panem Bogiem i bliźnimi ciągle się pogłębiała.

Wakacyjny porządek Mszy Świętych niedzielnych w naszej parafii będzie następujący: godz. 8.00, 9.30, i 16.00.
W środy nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy św. o godz. 17.30. Wszystkich parafian i gości przebywających u nas na wakacjach zapraszam do licznego udziału w codziennej Eucharystii i w tych nabożeństwach.
Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie, pozostających na koniecznych dyżurach. Módlmy się, aby Pan Bóg błogosławił w ich trudzie. Oni często pracują, aby inni mogli wypoczywać.
W najbliższy poniedziałek, 3 lipca, przypada święto św. Tomasza Apostoła. Mimo przysłowiowej niewiary miał on głosić Ewangelię aż w dalekich Indiach. Jest także autorem najpiękniejszego chyba wyznania wiary: „Pan mój i Bóg mój”. Papież św. Grzegorz I Wielki skonstatował Tomaszową postawę w następujący sposób: „Więcej pomaga naszej wierze niewiara Tomasza niż wiara Apostołów”. Święty Tomasz jest patronem Ogłoszenia Indii, Portugalii, wielu miast, w tym Zamościa. Przez jego wstawiennictwo prośmy o umocnienie i pogłębienie naszej wiary.
W czwartek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy również tych, którzy starają się pomagać duchowo chorym, cierpiącym i seniorom.
W tym tygodniu przypada też pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Mimo wakacyjnej atmosfery postarajmy się o chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.30, ofiarując ją w intencji nowych powołań kapłańskich, także z naszej wspólnoty parafialnej. Pierwszy piątek to dzień Komunii św. wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem. Dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi świętej od godz. 17.00, a wieczorna Msza Święta wynagradzająca z pierwszopiątkowym
nabożeństwem o godz. 17.30.
Podziękowania:


Dziękujemy mieszkańcom Śródborza za przyjęcie pielgrzymów wędrujących do Gietrzwałdu i przygotowanie dla nich posiłku.
W sposób szczególny dziękujemy tym osobom, które się bezpośrednio zaangażowały: Alicji Korzybskiej, Bożenie Korzybskiej, Barbarze Stępniewskiej, Bożenie Kulimaga, Romanowi Przybyłkiewicz, Andrzejowi Jakubowskiemu oraz państwu Iwonie i Krzysztofowi Piotrowskim z Glinojecka. Mieszkańcy Śródborza oraz pielgrzymi dziękują za wspólny śpiew i wspaniałą zabawę zespołowi „Moja Rodzina”.


Dziękuję serdecznie za ofiary na remont wieży jeszcze ok. dwóch tygodni i remont zostanie zakończony.


Spotkania:


Spotkanie grupy modlitewnej Margaretka w środę o godz. 18.30.
Z okazji 20 – lecia
Liceum Ogólnokształcącego
im. Władysława Stanisława Reymonta
w Glinojecku organizowany jest
w dniu 23 września 2017 r.
I ZJAZD ABSOLWENTÓW
Szczegóły na stronie liceum
www.loglinojeck.pl
oraz pod numerami telefonów
692 523 679, 533 707 882
oraz 796 230 161.
TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut  zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce;


8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, Lwowem i Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.


Gietrzwałd
– orędzie wciąż aktualne     Orędzie gietrzwałdzkie sprowadza się do wskazań bardzo uniwersalnych. Na początku objawień i na ich końcu Maryja powiedziała: „Odmawiajcie różaniec! Łaski wyproszone przez tę modlitwę będą dla was zbawienne i doprowadzą was do szczęścia wiecznego w niebie” – mówi redaktor Grzegorz Kasjaniuk, autor książki pt. „Gietrzwałd. 160 objawień Matki Bożej dla Polski i Polaków – na trudne czasy”.


     Z badań sondażowych wynika, że tylko kilkanaście procent Polaków wie cokolwiek o objawieniach Matki Bożej w Gietrzwałdzie z 1877 roku. Dlaczego tylko tyle?


     W pierwszej kolejności trzeba zwrócić uwagę na to, że objawienia miały miejsce w czasie, kiedy Polska była pod zaborami. Gietrzwałd znajdował się wtedy w zaborze pruskim. „Żelazny kanclerz” Otto von Bismarck wypowiedział wojnę Polsce i katolicyzmowi. Wydane przez niego w 1873 roku „ustawy majowe” bardzo mocno atakowały Kościół katolicki i jego najliczniejszą grupę wyznawców w Prusach, czyli Polaków. Kulminacja antykatolickich działań miała miejsce po tym, jak ówczesna opinia publiczna dowiedziała się, że Matka Boża podczas objawień w Gietrzwałdzie mówiła w naszym języku. Zaborca odpowiedział potężną akcją dezinformacyjną
i szkalującą Najświętszą Maryję Pannę. Doszło także do brutalnych ataków na wiernych pielgrzymujących do Gietrzwałdu by oddać Jej cześć.

     Później wybuchła I wojna światowa. Podziały terytorialne, które były następstwem tego konfliktu, znacznie utrudniły – żeby nie powiedzieć: uniemożliwiły – odpowiednie oddawanie czci Matce Bożej w Gietrzwałdzie.  Z kolei wybuch II wojny światowej spowodował, że objawienia zostały niemalże całkowicie wyłączone z powszechnej świadomości naszych rodaków. Najgorsze jednak miało dopiero nadejść…


     Chodzi Panu o rok 1945 i początek komunistycznej okupacji w Polsce?


     Tak. Można odnieść wrażenie, że komuniści za jeden ze swoich głównych priorytetów uznali „represjonowanie” Gietrzwałdu i pamięci o objawieniach Matki  Bożej. UB a potem SB wszelkimi możliwymi sposobami inwigilowały to miejsce i powielały na jego temat „czarne legendy”, uwłaczające Kościołowi oraz Najświętszej Maryi Pannie. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że władza komunistyczna bardziej „wierzyła” w te objawienia niż sami katolicy, o czym świadczy ogromny strach, jaki ogarniał „aparat partyjny” na samą myśl o tym miejscu.


     Strach jak najbardziej zrozumiały…

Oczywiście. W 1877 roku objawienia doprowadziły do mocnego przebudzenia polskiego patriotyzmu, i to we wszystkich zaborach. Do maleńkiego Gietrzwałdu na Warmii przyjeżdżały pielgrzymki ze wszystkich zaborów i wszystkich stanów –od arystokracji po prostych chłopów. W jednym miejscu Polacy pochodzący z różnych stron mogli spojrzeć na siebie, wysłuchać i zrozumieć, że wcale nie są jakąś skazaną na wymarcie czy też wynarodowienie mniejszością, tylko żywym
narodem katolickim. Tego samego obawiali się 70 lat później komuniści.


     Jak przebiegały objawienia w Gietrzwałdzie?


     Rozpoczęły się 27 czerwca i trwały do 16 września 1877 roku. W mojej ocenie był to jedyny na świecie „wywiad z Maryją”, łączący doczesność z wiecznością.

     Co ma Pan na myśli?


Wizjonerki w Gietrzwałdzie zadawały Matce Bożej konkretne pytania, a Ona udzielała na nie konkretnych odpowiedzi, stąd określenie „wywiad”.

Dodano: 2017-07-02 11:17:10

XII NIEDZIELA ZWYKŁA


25 CZERWCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Człowiek w pielgrzymce życia kroczy różnymi drogami. Nie zawsze ma pewność, że ta droga na której teraz jest, jest właściwa. Eucharystia jest drogą, która prowadzi do Jezusa, bo On pragnie, abyśmy poszli za Nim. Trudno nam czasem zostawić wszystko, wziąć swój krzyż i iść drogą Chrystusa, dlatego często chodzimy po ciemnych zaułkach życia.Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca, adoracja i procesja eucharystyczna wokół kościoła, po Mszy Świętej o godz. 9.30. Prosimy asystę procesyjną.

Od następnej niedzieli nie będzie Mszy Świętej o godzinie 11.30. Porządek wakacyjny niedzielnych Mszy Świętych: 8.00, 9.30 i 16.00.

Ministranci, którzy zdobyli największą ilość punktów za dyżury i zbiórki, to: Piotr Dębski (178 punktów) - zdobył 1 miejsce; Dominik Gołębiewski (169 punktów) - zdobył 2 miejsce i Maria Sitek (151 punktów)- zdobyła 3 miejsce. Wyżej wymienieni ministranci otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali na Mszy Świętej o godzinie 9.30 - nagrody pocieszenia.
Spotkanie Kół Żywego Różańca w sobotę, 1 lipca, o godzinie 16.30.
7 lipca Koła Różańcowe organizują pielgrzymkę do Częstochowy. Wyjazd o 5.00 sprzed kościoła.

Krakowskie Centrum Diagnostyki organizuje badania płuc, zakwaszenia oraz gęstości kości pod kątem osteoporozy. Badanie odbędzie się w Ambulansie Diagnostycznym w poniedziałek, 26 czerwca, o godzinie 16.15 na parkingu przy kościele.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


28 VI   - św. Ireneusz, biskup i męczennik
29 VI  -  Apostołowie Piotr i Paweł
30 VI -    Pierwsi Męczennicy Św. Kościoła Rzymskiego
1 VII -   św. Otton, biskup


Dodano: 2017-06-26 08:57:50
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 5 z 12