Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).

Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.

W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. O godz. 17.00.

ADORACJA. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 prywatna, a od godz. 16.30 wspólna modlitwa w intencji rodzin i o dar potomstwa za wstawiennictwem Zeli i Ludwika Martin. Zapraszamy rodziny do wspólnej modlitwy.
Rodzina jest pierwszą i podstawową szkołą uspołecznienia: w niej, jako we wspólnocie miłości, uczynienie z siebie daru jest prawem nadającym kierunek i warunkującym wzrost.
Św. Jan Paweł II

Codziennie o godz. 18.00 jest odprawiana Msza św. w intencji rodzin.
Po Mszy św. błogosławieństwo rodziny. Każda rodzina otrzyma modlitewnik „Pomoc moja od Pana” Modlitewnik na czas pandemii, obrazek z modlitwą „Błogosławieństwo domu”.
Na Mszę św. przynosimy wodę, która będzie poświęcona w kościele. Po powrocie do domu święcimy nią mieszkanie.
Przed Mszą św. Można skorzystać ze spowiedzi.
Składane przez rodziny ofiary będą przeznaczone na kościół.

SPOTKANIA W KOŚCIELE:
Poniedziałek 25.01.2021 - uL. Płocka, Paśniki, Nadrzeczna.

Wtorek 26.01.2021 - ul. Bema, Targowa, Słoneczna, Ogrodowa, Parkowa.

Środa 27.01.2021 - ul. Wiejska, Młodzieżowa, Cukrownia - domki i bloki.

Czwartek 28.01.2021 - ul. Polna i bloki 2 A, 2 B,2 D, 2 E, 2 F, 2 G, 2 H, 2 I, 2 J, 2 K.

Piątek 29.01.2021 - ul. Południowa i bloki 18 A,.18 B, 18 C, 18 D, 19A.

Sobota 30.01.2021 - ul. Południowa bloki 20 A, 20 B, 20 C, 20 D, 20 E, 21 A, 21 B.

Ci którzy nie mogli przyjść do kościoła w wyznaczonym dniu, mogą przyjść na Mszę św. w dowolny dzień, by podziękować za miniony rok i pomodlić się o błogosławieństwo dla rodziny i domu na ten rok.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję serdecznie
za ofiary na remont prezbiterium.
Jolanta i Zbigniew Kowalscy Dukt 100 zł.
Ofiara bezimienna 100 zł.
Serdeczne Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
25 stycznia - św. Paweł, apostoł, świętujemy jego nawrócenie;
26 stycznia - święci biskupi Tymoteusz i Tytus, najbliżsi współpracownicy św. Pawła Apostoła;
28 stycznia - św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej.

Dodano: 2021-01-23 16:21:28
Przygotowanie do Uroczystości
OFIAROWANIA PAŃSKIEGO.
2 lutego 2021 r.
NAZARET MOIM DOMEM
Poświęć swój dom Rodzinie z Nazaretu.
Niech dom zapłonie światłem Chrystusa.


Cel:
Oczyszczenie, przebłaganie za grzechy i uświęcenie siebie i swojej rodziny za wstawiennictwem Matki Bożej, ukoronowanie Maryi jako Królowej naszych domów, przyjęcie Bożego Miłosierdzia przez akt poświęcenia swojego domu i rodziny Świętej Rodzinie z Nazaretu.
Dlaczego:
Dlaczego oczyszczenie?
Aby stanąć w prawdzie o sobie samym i móc mocniej przybliżyć się do Pana. Dopiero widząc prawdę o sobie, możemy pozwolić Bogu oczyścić i przemienić nasze serce. Stając w postawie uniżenia przed Bogiem, otwieramy się na Jego działanie.
Dlaczego z Matką Bożą?
Maryja, która jest Kecharitomene – pełna łaski, powiedziała Bogu „Tak”. Maryja najdoskonalej wypełnia Bożą wolę, a pod krzyżem Swego Syna, stała się Matką każdego człowieka (Następnie rzekł do ucznia: „Oto twoja Matka”. I od tej godziny uczeń przyjął Ją do siebie. – J19,27 ). Niepokalana kocha całym swym sercem każdego z nas. Maryja jest najwspanialszą z Matek nas wszystkich, najpewniejszą Wstawienniczką, jako Matka Miłosierdzia i Wspomożycielką wiernych. Niepokalana jest Arką, w której można się schronić i wraz z Nią podążać w pielgrzymce życia do zbawienia. Maryja jest Królową nieba i ziemi. a ofiarując Jezusowi siebie i wszystkie sprawy przez Jej ręce,
pozwalamy na Jej królowanie w naszym życiu i w naszych rodzinach.
Dlaczego 02.02.21
Jest to święto Ofiarowania Pańskiego, tzw. Święto Matki Bożej Gromnicznej, które przypada na czterdziesty dzień po Bożym Narodzeniu. Święto to, jest pamiątką ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Obrzęd poświęcania świec, których płomień symbolizuje Jezusa - Światłość świata i Światło na oświecenie pogan jest dla nas nie tylko symbolem ale też prawdą. Pragniemy, by Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi, którym jest sam Jezus rozświetlił wszelkie ciemności w naszym życiu i wypełnił je światłem.


Do 2 lutego pozostało 9 dni, przeżyjmy je na modlitwie w rodzinach a w święto Ofiarowania Pańskiego przyjdźmy na Mszę św., by oddać swoje rodziny w opiekę świętej Rodziny z Nazaretu.
Msze św. będą o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.
Przed Mszą św. poświęcenie gromnic.

Plan modlitwy:

Modlitwa codzienna:
- Psalm 51 jako Modlitwa przebłagalna za wszystkie grzechy osobiste i rodzinne
- 1 dziesiątka różańca-tajemnica Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi ustanowienie Maryi królową naszych rodzin
- Psalm 121 jako psalm oddania swojej rodziny Bożej Opiece
W Czwartek: Adoracja Najświętszego Sakramentu: w kościele lub online* (czas dowolny)
Dla osób, które nie wychodzą z domu: przeniesienie się w sposób duchowy przed tabernakulum w swoim kościele i trwanie przed nim.

Psalm 51
Błaganie pokutnika
Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka
(Ef 4, 23-24)


Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej,
w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku
i prawy w swoim sądzie.
Oto urodziłem się obciążony winą
i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajemnic mądrości.
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele,
niech się radują kości, które skruszyłeś.
Odwróć swe oblicze od moich grzechów
i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste
i odnów we mnie moc ducha.
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.
Będę nieprawych nauczał dróg Twoich
i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną,
Boże, mój Zbawco,
niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.
Panie, otwórz wargi moje,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz,
a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.
Boże, moją ofiarą jest duch skruszony,
pokornym i skruszonym sercem Ty,
Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci,
odbuduj mury Jeruzalem.
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary:
dary i całopalenia,
wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Dziesiątka Różańca
Ukoronowanie Maryi
na Królową nieba i ziemi
Psalm 121
Stróż Izraela


Wznoszę swe oczy ku górom:
Skądże nadejdzie mi pomoc?
Pomoc mi przyjdzie od Pana,
co stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani nie zdrzemnie się Ten, który cię strzeże.
Oto nie zdrzemnie się ani nie zgaśnie
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan cię strzeże,
Pan twoim cieniem
przy twym boku prawym.

Za dnia nie porazi cię słońce,
ni księżyc wśród nocy.
Pan cię chroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.

Pan będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia
teraz i po wszystkie czasy.

Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

Dodano: 2021-01-23 16:00:42

W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

O godz. 11.30, na sumie zapraszamy na Mszę Świętą ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw.Zaproszenie kierujemy szczególnie do tych małżeństw, które w styczniu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości. Babcie i dziadków zapraszamy 21 stycznia na Adorację o godz. 16.30 i Mszę św.

ADORACJA. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Od godz. 16.30 wspólna modlitwa w intencji babć, dziadków i osób starszych.

Codziennie o godz. 18.00 jest odprawiana Msza św. w intencji rodzin. Po Mszy św. błogosławieństwo rodziny. Każda rodzina otrzyma modlitewnik „Pomoc moja od Pana” Modlitewnik na czas pandemii, obrazek z modlitwą „Błogosławieństwo domu”. Na Mszę św. przynosimy wodę, która będzie poświęcona w kościele. Po powrocie do domu święcimy nią mieszkanie .Przed Mszą św. Można skorzystać ze spowiedzi.
Składane przez rodziny ofiary będą przeznaczone na kościół.

SPOTKANIA W KOŚCIELE:
Poniedziałek 18.01.2021 - Stary Garwarz i ul. Fabryczna.
Wtorek 19.01.2021 - ul. Krzywa, Leśna, Sosnowa, Zielona Ścieżka, i Broniewskiego.
Środa 20.01.2021 - ul. Wspólna, Wolności, Sienkiewicza i Załeskiego.
Czwartek 21.01.2021 - ul. Mazowiecka, Krótka Ciechanowska
Piątek 22.01.2021 - ul. Kwiatowa, Alei Róż, Złota, i Jasna.
Sobota 23.01.2021 - ul. Kościelna i Wojska Polskiego.

Z okazji 10 rocznicy powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Polsce w czwartek o godz. 19.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji Zakonu, a po niej adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Będziemy dziękować za wielki dar istnienia Zakonu i naszej Chorągwi w parafii, za wszystkich braci i bratowe, za dzieła, które Zakon prowadzi.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję serdecznie za ofiary na remont prezbiterium.
Od rodziny Chyczewskich 200 zł.
Serdeczne Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
19 stycznia - św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy.

Dodano: 2021-01-16 22:59:29

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem - epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

ADORACJA. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Od godz. 16.30 wspólna modlitwa w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Można przynieść napisane na kartkach imiona chorych, których chcemy polecić wspólnej modlitwie. Po zakończeniu adoracji błogosławieństwo leków i egzorcyzm wody, soli i oleju.

Przez cały najbliższy rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.30 pragniemy szczególnie błogosławić i modlić się w intencji małżeństw. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie małżeństwa, które w styczniu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

Od poniedziałku rozpoczynamy spotkania kolędowe z rodzinami w kościele.
Codziennie o godz. 18.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji rodzin.


Będziemy kolejno zapraszali mieszkańców poszczególnych wiosek i ulic (podobnie jak chodziliśmy po kolędzie). Po Mszy św. będzie błogosławieństwo rodziny. Każda rodzina otrzyma modlitewnik „Pomoc moja od Pana” Modlitewnik na czas pandemii oraz obrazek z modlitwą „Błogosławieństwo domu”. Na Mszę św. przynosimy wodę, która będzie poświęcona w kościele. Po powrocie do domu święcimy nią mieszkanie.

Aby wyprosić jak najwięcej łask dla rodzin, z którymi spotkamy się w kościele, każdego dnia ofiarujemy w ich intencji wszystkie modlitwy które kapłan odmawia w ciągu dnia: brewiarz, różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Składane przez rodziny ofiary będą przeznaczone na kościół.

SPOTKANIA W KOŚCIELE:
Poniedziałek - 11.01.2021 - Żeleźnia, Juliszewo, Krusz, Huta

Wtorek - 12.01.2021 - Wkra - wioska, Wkra - kolonia, Luszewo

Środa - 13.01.2021 - Kowalewko, Szyjki Stare i Szyjki Nowe

Czwartek - 14.01.2021 - Śródborze, Zalesie Małe i Zalesie Duże

Piątek - 15.01.2021 - Kamionka, Dukt, Głodowo

Sobota - 16.01.2021 - Nowy Garwarz i Wólka Garwarska

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję serdecznie mężczyznom, którzy w czasie mojej nieobecności zajmowali się piecem, aby nie było zimno na plebanii.

Dziękuję panu Józefowi Milewskiemu. za obcięcie żywopłotu przy chodniku z kościoła do plebanii. Wystające gałęzie przeszkadzały chodzącym po chodniku.

Dziękuję serdecznie za ofiary na remont prezbiterium.
Teresa Ryzińska Wólka Garwarska 1 00 zł.
Rodzina Ronkiewicz i Kwiatkowskich 400 zł.
Ofiara bezimienna z parafii 100 zł.
Irena i Franciszek Zabłoccy z Kamionki na ogrzewanie kościoła 100 zł.
Dziękuję także za wszystkie ofiary składane na tacę w niedzielę.
Serdeczne Bóg zapłać.

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
prosi o modlitwę w intencji powołań.

Liczba kandydatów do kapłaństwa drastycznie maleje. Czy zatem to oznacza, że Bóg nie obdarza darem powołania? Zdecydowanie nie, powołaniu w młodym sercu należy pomóc rozgrzać, rozkochać je w Bogu. Wiele jest sposobów rozbudzana powołania, ale Nasz Pan Jezus pozostawił nam jedynie modlitwę. „Proście Pana Żniwa aby wysłał robotników na żniwo swoje”.
Inicjatywa „W 2021 r. modlę się o powołania” jest odpowiedzą na wezwanie Chrystusa. Pragniemy zaprosić osoby świeckie, konsekrowane, wspólnoty formacyjne, ruchy i stowarzyszenie do włączenia się w nieustanne błaganie „Pana Żniwa o nowych robotników”. Na stronie Seminarium w Płocku http://wsdplock.pl/modlitwa możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć do wspólnej modlitwy.

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY
W CZERWIŃSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM.

Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, w sanktuarium w Czerwińsku. można uzyskać zupełny odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku.

Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych.


Dodano: 2021-01-09 21:41:23

W środę uroczystość Trzech Króli. Porządek Mszy Świętych niedzielny. Po każdej Mszy Świętej poświęcenie kredy i kadzidła. Będzie je rozprowadzał Pan Józef – nasz kościelny. Ofiary są przeznaczone dla Pana Józefa jako podziękowanie za jego całoroczną pracę w kościele.

Taca z Trzech Króli przeznaczona jest na misje.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Będziemy modlili się o powołania kapłańskie, zwłaszcza dla naszej diecezji płockiej. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku do kapłaństwa przygotowuje się tylko 19 kleryków. Na stronie internetowej: www.wsdplock.pl w zakładce INICJATYWY – W 2021 R. MODLĘ SIĘ O POWOŁANIA można zapisać się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając formę modlitwy o powołania do płockiego seminarium duchownego. W gazetce na drugiej stronie jest tekst modlitwy o powołania.

MODLITWA O POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA
ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONYCH
BISKUPÓW MĘCZENNIKÓW PŁOCKICH


Panie Jezu Chryste, nasz jedyny Mistrzu i Nauczycielu,
Ty dałeś naszemu Kościołowi jako przewodników w drodze do świętości
Bł. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
i Bł. Biskupa Leona Wetmańskiego,
a w ich męczeństwie zechciałeś ukazać
promienny wzór wierności najwyższym ideałom miłości i braterstwa.
Za ich wstawiennictwem prosimy Cię dzisiaj,
abyś wzbudzał w naszych rodzinach i wspólnotach
liczne powołania kapłańskie i zakonne,
otwierał młode serca na ich przyjęcie
i wspomagał w trwaniu w Twojej miłości do końca.
Panie dobry jak chleb, niech wszyscy na naszej ziemi doświadczają,
jak wciąż potrzebna jest pokorna posługa
kapłana przebaczającego i proszącego o przebaczenie,
świadomego swoich braków, ale nigdy niezdradzającego
ani Ciebie, ani powierzonych mu owiec, zwłaszcza najmniejszych.
Prosimy, niech za wstawiennictwem
Błogosławionych Biskupów Męczenników Płockich
także dzisiaj nie zabraknie Twojemu Kościołowi
licznych i świętych kapłanów, którzy na ich wzór
będą nieść wszystkim owoce Twojej Śmierci i Zmartwychwstania.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodano: 2021-01-03 11:32:08
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Strona 5 z 6