W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

O godz. 11.30, na sumie zapraszamy na Mszę Świętą ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw.Zaproszenie kierujemy szczególnie do tych małżeństw, które w styczniu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości. Babcie i dziadków zapraszamy 21 stycznia na Adorację o godz. 16.30 i Mszę św.

ADORACJA. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Od godz. 16.30 wspólna modlitwa w intencji babć, dziadków i osób starszych.

Codziennie o godz. 18.00 jest odprawiana Msza św. w intencji rodzin. Po Mszy św. błogosławieństwo rodziny. Każda rodzina otrzyma modlitewnik „Pomoc moja od Pana” Modlitewnik na czas pandemii, obrazek z modlitwą „Błogosławieństwo domu”. Na Mszę św. przynosimy wodę, która będzie poświęcona w kościele. Po powrocie do domu święcimy nią mieszkanie .Przed Mszą św. Można skorzystać ze spowiedzi.
Składane przez rodziny ofiary będą przeznaczone na kościół.

SPOTKANIA W KOŚCIELE:
Poniedziałek 18.01.2021 - Stary Garwarz i ul. Fabryczna.
Wtorek 19.01.2021 - ul. Krzywa, Leśna, Sosnowa, Zielona Ścieżka, i Broniewskiego.
Środa 20.01.2021 - ul. Wspólna, Wolności, Sienkiewicza i Załeskiego.
Czwartek 21.01.2021 - ul. Mazowiecka, Krótka Ciechanowska
Piątek 22.01.2021 - ul. Kwiatowa, Alei Róż, Złota, i Jasna.
Sobota 23.01.2021 - ul. Kościelna i Wojska Polskiego.

Z okazji 10 rocznicy powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Polsce w czwartek o godz. 19.00 będzie odprawiona Msza św. w intencji Zakonu, a po niej adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Będziemy dziękować za wielki dar istnienia Zakonu i naszej Chorągwi w parafii, za wszystkich braci i bratowe, za dzieła, które Zakon prowadzi.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję serdecznie za ofiary na remont prezbiterium.
Od rodziny Chyczewskich 200 zł.
Serdeczne Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
19 stycznia - św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, wzór gorliwości apostolskiej i modlitwy.

Dodano: 2021-01-16 22:59:29

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem - epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

ADORACJA. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Od godz. 16.30 wspólna modlitwa w intencji chorych za wstawiennictwem św. Ojca Pio. Można przynieść napisane na kartkach imiona chorych, których chcemy polecić wspólnej modlitwie. Po zakończeniu adoracji błogosławieństwo leków i egzorcyzm wody, soli i oleju.

Przez cały najbliższy rok w każdą trzecią niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 11.30 pragniemy szczególnie błogosławić i modlić się w intencji małżeństw. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie małżeństwa, które w styczniu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.

Od poniedziałku rozpoczynamy spotkania kolędowe z rodzinami w kościele.
Codziennie o godz. 18.00 będzie odprawiana Msza św. w intencji rodzin.


Będziemy kolejno zapraszali mieszkańców poszczególnych wiosek i ulic (podobnie jak chodziliśmy po kolędzie). Po Mszy św. będzie błogosławieństwo rodziny. Każda rodzina otrzyma modlitewnik „Pomoc moja od Pana” Modlitewnik na czas pandemii oraz obrazek z modlitwą „Błogosławieństwo domu”. Na Mszę św. przynosimy wodę, która będzie poświęcona w kościele. Po powrocie do domu święcimy nią mieszkanie.

Aby wyprosić jak najwięcej łask dla rodzin, z którymi spotkamy się w kościele, każdego dnia ofiarujemy w ich intencji wszystkie modlitwy które kapłan odmawia w ciągu dnia: brewiarz, różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Składane przez rodziny ofiary będą przeznaczone na kościół.

SPOTKANIA W KOŚCIELE:
Poniedziałek - 11.01.2021 - Żeleźnia, Juliszewo, Krusz, Huta

Wtorek - 12.01.2021 - Wkra - wioska, Wkra - kolonia, Luszewo

Środa - 13.01.2021 - Kowalewko, Szyjki Stare i Szyjki Nowe

Czwartek - 14.01.2021 - Śródborze, Zalesie Małe i Zalesie Duże

Piątek - 15.01.2021 - Kamionka, Dukt, Głodowo

Sobota - 16.01.2021 - Nowy Garwarz i Wólka Garwarska

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję serdecznie mężczyznom, którzy w czasie mojej nieobecności zajmowali się piecem, aby nie było zimno na plebanii.

Dziękuję panu Józefowi Milewskiemu. za obcięcie żywopłotu przy chodniku z kościoła do plebanii. Wystające gałęzie przeszkadzały chodzącym po chodniku.

Dziękuję serdecznie za ofiary na remont prezbiterium.
Teresa Ryzińska Wólka Garwarska 1 00 zł.
Rodzina Ronkiewicz i Kwiatkowskich 400 zł.
Ofiara bezimienna z parafii 100 zł.
Irena i Franciszek Zabłoccy z Kamionki na ogrzewanie kościoła 100 zł.
Dziękuję także za wszystkie ofiary składane na tacę w niedzielę.
Serdeczne Bóg zapłać.

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
prosi o modlitwę w intencji powołań.

Liczba kandydatów do kapłaństwa drastycznie maleje. Czy zatem to oznacza, że Bóg nie obdarza darem powołania? Zdecydowanie nie, powołaniu w młodym sercu należy pomóc rozgrzać, rozkochać je w Bogu. Wiele jest sposobów rozbudzana powołania, ale Nasz Pan Jezus pozostawił nam jedynie modlitwę. „Proście Pana Żniwa aby wysłał robotników na żniwo swoje”.
Inicjatywa „W 2021 r. modlę się o powołania” jest odpowiedzą na wezwanie Chrystusa. Pragniemy zaprosić osoby świeckie, konsekrowane, wspólnoty formacyjne, ruchy i stowarzyszenie do włączenia się w nieustanne błaganie „Pana Żniwa o nowych robotników”. Na stronie Seminarium w Płocku http://wsdplock.pl/modlitwa możemy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dołączyć do wspólnej modlitwy.

JUBILEUSZOWY ODPUST ZUPEŁNY
W CZERWIŃSKIM SANKTUARIUM MARYJNYM.

Z okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia koronacji obrazu Najświętszej Maryi Panny Pocieszycielki Wiernych, w sanktuarium w Czerwińsku. można uzyskać zupełny odpust od dnia 6 września 2020 roku aż do dnia 6 września 2021 roku.

Wierni otrzymują odpust, jeśli pielgrzymując nawiedzą czerwińskie sanktuarium maryjne i tam będą pobożnie uczestniczyć w nabożeństwach jubileuszowych.


Dodano: 2021-01-09 21:41:23

W środę uroczystość Trzech Króli. Porządek Mszy Świętych niedzielny. Po każdej Mszy Świętej poświęcenie kredy i kadzidła. Będzie je rozprowadzał Pan Józef – nasz kościelny. Ofiary są przeznaczone dla Pana Józefa jako podziękowanie za jego całoroczną pracę w kościele.

Taca z Trzech Króli przeznaczona jest na misje.

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Będziemy modlili się o powołania kapłańskie, zwłaszcza dla naszej diecezji płockiej. Obecnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku do kapłaństwa przygotowuje się tylko 19 kleryków. Na stronie internetowej: www.wsdplock.pl w zakładce INICJATYWY – W 2021 R. MODLĘ SIĘ O POWOŁANIA można zapisać się, wypełniając formularz zgłoszeniowy, podając formę modlitwy o powołania do płockiego seminarium duchownego. W gazetce na drugiej stronie jest tekst modlitwy o powołania.

MODLITWA O POWOŁANIA DO KAPŁAŃSTWA
ZA WSTAWIENNICTWEM BŁOGOSŁAWIONYCH
BISKUPÓW MĘCZENNIKÓW PŁOCKICH


Panie Jezu Chryste, nasz jedyny Mistrzu i Nauczycielu,
Ty dałeś naszemu Kościołowi jako przewodników w drodze do świętości
Bł. Arcybiskupa Antoniego Juliana Nowowiejskiego
i Bł. Biskupa Leona Wetmańskiego,
a w ich męczeństwie zechciałeś ukazać
promienny wzór wierności najwyższym ideałom miłości i braterstwa.
Za ich wstawiennictwem prosimy Cię dzisiaj,
abyś wzbudzał w naszych rodzinach i wspólnotach
liczne powołania kapłańskie i zakonne,
otwierał młode serca na ich przyjęcie
i wspomagał w trwaniu w Twojej miłości do końca.
Panie dobry jak chleb, niech wszyscy na naszej ziemi doświadczają,
jak wciąż potrzebna jest pokorna posługa
kapłana przebaczającego i proszącego o przebaczenie,
świadomego swoich braków, ale nigdy niezdradzającego
ani Ciebie, ani powierzonych mu owiec, zwłaszcza najmniejszych.
Prosimy, niech za wstawiennictwem
Błogosławionych Biskupów Męczenników Płockich
także dzisiaj nie zabraknie Twojemu Kościołowi
licznych i świętych kapłanów, którzy na ich wzór
będą nieść wszystkim owoce Twojej Śmierci i Zmartwychwstania.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Dodano: 2021-01-03 11:32:08

Czas Bożego Narodzenia przypomina nam, że na świecie jest miłość, która wszystko znosi, wszystko przetrzyma i nigdy nie ustaje. Jest na wyciągnięcie naszych rąk jako nadzieja każdego z nas i całego świata. Bóg pragnie, abyśmy przyjęli Go do serca, do swojego domu, do swojego życia. Przyjęli i zatroszczyli się o Niego. Dlatego przychodzi na świat jako Dziecię.

Wszystkim drogim parafianom, dobrodziejom i gościom życzymy,
żeby miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina,
gościły w waszym życiu każdego dnia i były nadzieją na lepsze jutro.
Prawdziwie błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia!


W niedzielę święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Tego dnia otoczmy modlitwą wszystkie rodziny parafii. Prośmy Boga o łaski dla nich na każdy dzień. Szczególnie módlmy się za te, które przeżywają trudny czas. Na uroczystą Mszę Świętą o godz. 11.30 zapraszamy wszystkie małżeństwa, żeby w trakcie liturgii odnowiły przyrzeczenia małżeńskie.

Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszamy o godz.17.00 na Mszę św. i dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.

W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.

2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz.16.30 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 15.30. O godz. 16.00 różaniec wynagradzający.

PODZIĘKOWANIA:
Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trudzili się nad świątecznym wystrojem naszej świątyni i uroczystą oprawą świąt, zwłaszcza księdzu prefektowi Robertowi Kamińskiemu, paniom z Koła Żywego Różańca, paniom z kwiaciarni Lawenda, Rycerzom Jana Pawła II, panu Józefowi Milewskiemu, Sebastianowi Jasińskiemu, panu kościelnemu, panu organiście, chórowi i ministrantom.

Bardzo serdeczne dziękuję za wszystkie ofiary składane na kościół w czasie świąt oraz za ofiary na Seminarium Duchowne w Płocku. Niech Bóg wynagrodzi hojność Parafian i Gości.

Zaproszenie:
Zapraszamy dziś na kolędowanie przy Żłóbku
z zespołem Moja Rodzina - zaśpiewają dzieci i młodzież - o godz. 15:15
Po mszy świętej o godz. 16:00 wystąpi chór VOX SINGERS z Płocka.


Dziękuję serdecznie za ofiary na remont prezbiterium.
Barbara Kowalska ul. Kwiatowa 1 000 zł.
Irena Dynarzewska Wkra 100 zł.
Celina i Henryk Gaworek Szyjki 100 zł.
Glinojeck ul. Aleja Róż 6 100 zł.
Ofiara bezimienna z ul Fabrycznej 100 zł.
Ofiara bezimienna 300 zł.
Ofiara bezimienna 200 zł.
Ofiara bezimienna z Nasielska 100 zł.
Ofiara bezimienna z parafii 100 zł.
Ofiara bezimienna z parafii 100 zł.
Dziękuję także za wszystkie ofiary składane na tacę w niedzielę.

Serdeczne Bóg zapłać.


Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci,
ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu.
Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku,
cierpień, przeciwności.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca,
bliskości, współczucia, dobroci i pociechy.
Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić
dobrem za wyrządzane nam zło.
ks. kard. Stefan Wyszyński


BŁOGOSŁAWIONEGO NOWEGO ROKU


Dodano: 2021-01-02 15:20:47
« Poprzednia Następna »

Strona 1 z 1