V NIEDZIELA WIELKANOCNA


14 MAJA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś kolejna, piąta niedziela Wielkanocy. Gromadzimy się na Eucharystii, która jest darem nieskończonej miłości Pana Boga. Możemy ten wielkanocny sakrament przyjąć i pozwolić, aby przemieniał nas wewnętrznie, czynił coraz bardziej podobnymi do Chrystusa. Wszyscy jesteśmy zaproszeni, aby już tu, na ziemi, zacząć wchodzić w świętą rzeczywistość nieba. Najdoskonalszą nauczycielką na tej drodze jest dla nas Maryja – Ta, która wypowiedziawszy przy zwiastowaniu fiat, nigdy go nie cofnęła, nigdy nie odstąpiła od Bożego Syna, szła z Nim aż na Kalwarię, trwała w komunii założonej przez Niego wspólnoty – Kościoła.
Przez te kolejne majowe dni razem z Maryją trwamy na modlitwie podczas nabożeństwa majowego, które celebrujemy w naszym kościele codziennie o godz. 17.30. Jeśli jest ktoś w naszej wspólnocie parafialnej, kto jeszcze ani razu w tym nabożeństwie nie uczestniczył, gorąco zachęcam, bo któż lepiej zaradzi naszym duchowym i życiowym potrzebom, jak nie Wspomożycielka wiernych.
Dzisiejsza niedziela przykrywa święto św. Macieja Apostoła (obchodzone 14 maja), wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Pana Boga dla braci.
We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
Ministranci będą sprzedawać albumy religijne z których dochód przeznaczony jest na fundusz ministrancki.
Spotkania:


Spotkanie z rodzicami dzieci klas IV i V w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.


Przygotowanie dla dzieci klas III do I Komunii św. w środę i piątek o godz. 16.00.


Spotkani
e kandydatów do bierzmowania w czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00.


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00, a o godz. 12.00 - zbiórka lektorów.


Podziękowania:


Serdecznie dziękuję za przygotowanie Festynu Parafialnego zespołowi Moja Rodzina, pani Lucynie Wojciechowskiej i pani Anicie Pniewskiej.


Dziękuję za koncert Orkiestrze Dętej z Glinojecka


Dziękuję Miejska-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za przygotowanie sceny na festyn.


Dziękuję wszystkim, którzy przynieśli ciasta dla Karola, oraz wszystkim, którzy złożyli ofiary na jego rehabilitację. Zebraliśmy 3 487.00 zł. To już druga zbiórka w parafii na ten cel.


Dziękuję wszystkim, którzy gromadzili się na publicznym różańcu przy figurkach. W tej modlitwie uczestniczyło ponad 200 osób.


Dodano: 2017-05-14 13:12:27

Dodano: 2017-05-08 08:41:09

IV  NIEDZIELA WIELKANOCNA


7 MAJA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEMaj w naszej polskiej pobożności jest wyjątkowym miesiącem. Myśli i serca kierujemy zwłaszcza do Maryi - Matki Boga i naszej najlepszej Matki, którą wysławiamy i wzywamy tyloma pięknymi imionami Litanii loretańskiej. Ale ten religijny charakter ma również zabarwienie patriotyczne. Niedawno czciliśmy Maryję jako Królową Polski, główną patronkę naszej Ojczyzny.
W naszym kościele codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym i różańcu ku czci Matki Najświętszej o godz. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
Dziś obchodzimy uroczystość kolejnego patrona Polski – św. Stanisława, biskupa i męczennika. Żył w XI wieku, czyli w czasach kształtowania się polskiej państwowości, jednak jego przykład jest ciągłe aktualny i w naszych czasach. Święty Stanisław jest przede wszystkim patronem ładu moralnego. Tym bardziej w dzisiejszym bardzo zagubionym świecie powinniśmy go usilnie prosić o wstawiennictwo u Pana Boga, aby każdy z nas, nasze rodziny, całe społeczeństwo, naród był wierny Chrystusowi. Święty Stanisław jest też wzorem jako dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce. Módlmy się więc dzisiaj do niego, aby liczne powołania, rodzące się na polskiej ziemi, były naprawdę godne i święte.
Dziś uczestnicząc we Mszy św. i będąc w stanie łaski uświęcającej można uzyskać odpust, czyli darowanie kary za popełnione grzechy. Można go przyjąć dla siebie lub ofiarować za zmarłych.
Dzisiejszą niedzielę przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych pracowników w Bożej winnicy. Musimy modlić się o dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych do podjęcia zadania przemiany serca innych, podjęcia trudnych wyzwań wobec współczesnego świata. Mając wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących z sakramentów św. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej zbawczej ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty.
Ks. Proboszcz Adam Staniszewski


oraz Rada Duszpasterska


serdecznie zapraszają na


FESTYN RODZINNY


z okazji Odpustu Parafialnego,


który odbędzie się 7 maja br. na placu przy Kościele.W programie festynu:


* Gry i zabawy rodzinne

* Występy artystyczne

* Park rozrywki i wiele innych atrakcji

* Ognisko i zabawa.


W tym dniu będzie również przeprowadzona akcja charytatywna p.n. "Ciasto dla Karola", z której dochód przeznaczamy na dalszą rehabilitację Karola Prusakiewicza.


W zamian za słodki poczęstunek będzie można złożyć dobrowolną ofiarę na ten cel. Naszą inicjatywę można wesprzeć poprzez dostarczenie w niedzielę 7 maja po każdej mszy św. ciast, owoców, słodyczy do Kaplicy.
Zbiórką będą zajmować się p. Lucyna Wojciechowska

oraz p. Anita Pniewska.
Po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek na rehabilitację dla Karola.
Ministranci będą sprzedawać albumy religijne z których dochód przeznaczony jest na fundusz ministrancki.
Spotkania:


Spotkanie z rodzicami dzieci klas III w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30.


Spotkanie kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00.


Zbiórka ministrantów w sobotę o godz. 11.00, a o godz. 12.00 - zbiórka lektorów.


Dodano: 2017-05-06 18:52:53PO KAŻDEJ MSZY ŚWIĘTEJ BĘDZIE PROWADZONA ZBIÓRKA DO PUSZEK NA REHABILITACJĘ KAROLA.
Dodano: 2017-05-06 09:25:12

III NIEDZIELA WIELKANOCNA


30 KWIETNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEDziś jest trzecia niedziela Wielkanocy. Nadal przeżywamy okres radości płynącej z doświadczenia mocy Chrystusa zmartwychwstałego. Dzięki tej mocy stajemy się wolni od samych siebie, od krępujących schematów i przyzwyczajeń. Ta moc uzdalnia nas do kochania innych i tworzenia z nimi autentycznej wspólnoty - komunii. Okres od zmartwychwstania do wniebowstąpienia Pan Jezus poświęcił tym, których najbardziej umiłował. Spróbujmy wejść do tego grona, poczujmy się zaproszeni do bliskiego przebywania ze Zmartwychwstałym, które najlepiej realizuje się przez nasz pełny udział w Eucharystii.Nie zapominajmy, że źródłem naszej radości i mocy do ciągłego trwania przy Chrystusie, a jeśli odeszliśmy z powodu naszych słabości, do ciągłego powracania, jest Boże miłosierdzie. Zmartwychwstały Pan Jezus nie rozlicza Piotra z trzykrotnego zaparcia się Go, ale trzykrotnie pyta o miłość. I nasze grzechy, raz powierzone Bożemu miłosierdziu, stają się „błogosławioną winą”. Dlatego Kościół przypomina, że jeszcze jest stosowny czas na spowiedź św. i Komunię św. wielkanocną.Na mocy decyzji Konferencji Episkopatu Polski w trzecią niedzielę Wielkanocy obchodzona jest we wszystkich diecezjach w Polsce Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Niedziela i Tydzień Biblijny to inicjatywy kierowane szczególnie do tych wiernych, którzy w sposób szczególny interesują się Pismem Świętym. Ale nie tylko do nich. Ponieważ w obecnym roku duszpasterskim skupiamy uwagę na naszym osobistym powołaniu do głoszenia Dobrej Nowiny w świecie, gdzie znajdziemy lepsze źródło poznania Bożej ekonomii zbawienia, jeśli nie w Biblii. Zatem nie tylko dzisiaj, w Niedzielę Biblijną oraz w ciągu tego rozpoczynającego się Tygodnia Biblijnego wczytujmy się z ochotą i rozważajmy słowo Boże, zwłaszcza zawarte na kartach Ewangelii.W najbliższy poniedziałek rozpocznie się miesiąc w szczególny sposób poświęcony Maryi. Codziennie będziemy gromadzić się wokół ołtarza na Eucharystii o godz. 17.00, po której będziemy celebrowali tak ukochane przez starszych i młodszych majowe nabożeństwo. To w szkole Maryi uczmy się całkowitego oddania Panu Bogu i braciom. Zadbajmy o Jej wizerunki w naszych domach i w przydrożnych kapliczkach. Rodzinnie gromadźmy się przy nich na śpiewanie Litanii loretańskiej, pieśni maryjnych, różaniec czy wieczorny Apel jasnogórski.We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych.W środę, 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Porządek nabożeństw w naszym kościele będzie świąteczny. Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.30 Msza św. za Ojczyznę i 16.00. Uroczyście ponowimy też Akt oddania Polski pod opiekę Matki Bożej.Natomiast w sobotę, 6 maja, w liturgii uczcimy Apostołów Filipa i Jakuba, którzy czerpiąc moc z Chrystusa, udowodnili, że nawet słaby człowiek jest w stanie poświęcić się głoszeniu Ewangelii.Nie zapominajmy też o przypadających w tym tygodniu pierwszym czwartku, pierwszym piątku i pierwszej sobocie miesiąca.Ks. Proboszcz  Adam Staniszewski oraz Rada Duszpasterska serdecznie zapraszają na Festyn Rodzinny  z okazji Odpustu Parafialnego, który odbędzie się 7 maja br. na placu  przy Kościele.
W programie festynu:


* Gry i zabawy rodzinne
* Występy artystyczne
* Park rozrywki i wiele innych atrakcji
* Ognisko i zabawa


W tym dniu będzie również przeprowadzona akcja charytatywna p.n. "Ciasto dla Karola", z której dochód  przeznaczamy na dalszą rehabilitację Karola Prusakiewicza. W zamian za słodki poczęstunek będzie można  złożyć dobrowolną ofiarę na ten cel.


Naszą inicjatywę można wesprzeć poprzez dostarczenie w niedzielę 7 maja  po każdej mszy św. ciast, owoców, słodyczy do Kaplicy.


Zbiórką będą zajmować się p. Lucyna Wojciechowska oraz p. Anita Pniewska.Zbiórka ministrantów, w sobotę o godzinie 11.00, a lektorów o godz. 12.oo

Spotkanie członków Kół Żywego Różańca odbędzie się w sobotę o godzinie 15.00.
Również 7 maja odbędzie się „Bieg dla Zmartwychwstałego”. O godzinie 17.00 przy kościele zostanie podstawiony autobus, którym pojedziemy do lasu (około 6 km od Glinojecka), by zacząć bieg. Zapraszamy młodzież i rodziny z dziećmi.

Dodano: 2017-05-01 12:16:40
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Strona 7 z 12