ZAPRASZAMY!!
Dodano: 2017-03-13 14:26:01

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


12 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową. W tym tygodniu to nabożeństwo będą prowadziły dzieci ze szkoły podstawowej.
W niedziele o godz. 16.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas GORZKICH ŻALI.


Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.
Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.


Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
W poniedziałek nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godz. 17.00. Tym nabożeństwem przygotowujemy się do 100 rocznicy objawień w Fatimie.


Od przyszłej niedzieli 19 marca, to jest od uroczystości św. Józefa do 13 maja - 100-nej rocznicy objawień będziemy codziennie odmawiali w kościele różaniec po ostatniej Mszy św. Chcemy odpowiedzieć na nawoływanie Matki Bożej do gorliwej modlitwy różańcowej, do pokuty i wynagrodzenia za grzechy, a także do otoczenia szczególną czcią Jej Niepokalanego Serca. Chcemy przyczynić się do triumfu Jej Niepokalanego Serca w świecie, w którym jest tak duża zła. Będzie to 54 dni różańca a więc pewna forma nowenny pompejańskiej. Każde trzy osoby modlące się na różańcu odmawiają całą nowennę. Zachęcam do włączenia się w tę modlitwę także osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przychodzić do kościoła.
W biblioteczce parafialnej są nowe książki. Zachęcamy do korzystania z niej i czytania religijnej lektury. Na stronie internetowej parafii w zakładce „Warto przeczytać” jest zamieszczona Konferencja o. James Manjackal MSFS „Błogosławcie, a nie złorzeczcie”.
SPOTKANIA:


Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie lektorów w sobotę o godz. 12.00.


Spotkanie z rodzicami dzieci z klas III w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30
W najbliższy poniedziałek przypada 4 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matce Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.PODZIĘKOWANIA:


Dziękuję Aleksandrze Zielińskiej za przepisywanie i przygotowywanie tekstów Drogi Krzyżowej, artykułów, które wykorzystywane są w naszej parafii.
 
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW
WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:


Znaczenie postawy stojącej
Ojcowie Kościoła w postawie stojącej widzieli symbol świętej wolności dzieci Bożych, uwolnionych przez Chrystusa z niewoli grzechu i śmierci wiecznej. Ta postawa, oznaczająca aktywność, stała się zasadniczą dla chrześcijan biorących udział w liturgii. Postawa wyprostowana „wyraża, [bowiem] czujność, napięcie, uwagę, cześć przed kimś wyższym, szacunek, gotowość do przyjęcia polecenia i wypełnienia służby, rozpoczęcie wędrówki”.


Chrześcijanie modlili się na stojąco przede wszystkim w okresie wielkanocnym. Sobór Nicejski nakazywał, by wierni w okresie Wielkanocy nie klęczeli, lecz stali. Jest to czas zwycięstwa Jezusa Chrystusa, czas radości, w którym także wierni swoją postawą w czasie modlitwy ukazują paschalne zwycięstwo Pana. Postawa stojąca jest postawą zwycięzcy. Jezus stoi w obecności Boga - stoi, ponieważ pokonał śmierć i zło.


Postawę stojącą przyjmuje także osoba, będąca pośrednikiem między stronami, np. adwokat czy pełnomocnik. Tym bardziej taka postawa przystoi kapłanowi, który pośredniczy w imieniu Chrystusa między Bogiem a wspólnotą wiernych. Prezbiter jest znakiem obecności Chrystusa Pośrednika w zgromadzeniu liturgicznym. Dlatego stoi w czasie sprawowania Eucharystii i podczas prawie wszystkich czynności liturgicznych. Postawa stojąca jest także znakiem radości z dzieła odkupienia. Dlatego od czasów apostolskich podczas obchodów w liturgii misteriów zbawienia przyjmowano postawę stojącą, zwłaszcza w niedzielę, ponieważ symbolizowała zmartwychwstanie Chrystusa.


Obowiązujące obecnie przepisy:
„Wierni stoją od początku śpiewu na wejście albo od początku wejścia kapłana do ołtarza aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu Alleluja przed Ewangelią; w czasie głoszenia Ewangelii, podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej; od wezwania Módlcie się, aby... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy świętej” (WEP, n. 48; por. n. 51; OWMR, n. 43)52. 
Kamienie życiaPewnego dnia, pewien stary profesor został zaangażowany aby przeprowadzić kurs dla grupy dwunastu szefów wielkich koncernów amerykańskich, na temat skutecznego planowania czasu.


Kurs ten był jednym z pięciu modułów przewidzianych na dzień szkolenia. Stary profesor miał więc do dyspozycji tylko jedna godzinę by wyłożyć swój przedmiot. Stojąc przed ta elitarna grupa (która była gotowa zanotować wszystko, czego ekspert będzie nauczał), stary profesor popatrzył powoli na każdego z osobna, następnie powiedział: "Przeprowadzimy doświadczenie". Z pod biurka, które go oddzielało od studentów, stary profesor wyjął wielki dzban (o pojemności 4 litrów), który postawił delikatnie przed sobą.


Następnie wyjął około dwunastu kamieni, wielkości piłki do tenisa, i delikatnie włożył je kolejno do dzbana. Gdy dzban był wypełniony po brzegi i niemożliwym było dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniósł wzrok na swoich studentów i zapytał ich: "Czy dzban jest pełen?" Wszyscy odpowiedzieli: "Tak" Poczekał kilka sekund i dodał: "Na pewno?". Następnie pochylił się znowu i wyjął spod biurka naczynie wypełnione żwirem. Delikatnie wysypał żwir na kamienie po czym potrząsnął lekko dzbanem. Żwir zajął miejsce miedzy kamieniami... aż do dna dzbana. Stary profesor znów podniósł wzrok na audytorium i znów zapytał: "Czy dzban jest pełen?"
Tym razem świetni studenci zaczęli rozumieć. Jeden z nich odpowiedział: "Prawdopodobnie nie" "Dobrze" odpowiedział stary profesor. Pochylił się jeszcze raz i wyjął spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwaga wsypał piasek do dzbana. Piasek zajął wolna przestrzeń miedzy kamieniami i żwirem. Jeszcze raz zapytał: "Czy dzban jest pełen?"


Tym razem, bez zająknienia, świetni studenci odpowiedzieli chórem: "Nie", "Dobrze" odpowiedział stary profesor. I tak, jak się spodziewali, wziął butelkę wody, która stała na biurku i wypełnił dzban aż po brzegi Stary profesor podniósł wzrok na grupę studentów i zapytał ich: "Jaka wielka prawdę ukazuje nam to doświadczenie?" Niegłupi, najbardziej odważny z uczniów, biorąc pod uwagę przedmiot kursu, odpowiedział: "To pokazuje, ze nawet jeśli nasz kalendarz jest całkiem zapełniony, jeśli naprawie chcemy, mażemy dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia". "Nie" odpowiedział stary profesor, "To nie o to chodziło".

Wielka prawda, która przedstawia to doświadczenie jest następująca: jeśli nie włożymy kamieni, jako pierwszych do dzbana, później nie będzie to możliwe". Zapanowało głębokie milczenie, każdy uświadomił sobie oczywistość tego stwierdzenia.


Stary profesor zapytał ich: "Co stanowi kamienie w waszym życiu?" "Wasze zdrowie?", "Wasza rodzina?", "Przyjaciele?", "Zrealizowanie marzeń?", "Robienie tego, co jest wasza pasja?" "Uczyć się?", "Odpoczywać?", "Dać sobie czas...?", "Albo jeszcze coś innego?" "Należy zapamiętać, ze najważniejsze jest włożyć swoje KAMIENIE jako pierwsze do życia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy przegrać... własne życie Jeśli damy pierwszeństwo drobiazgom (żwir, piasek), wypełnimy życie drobiazgami i nie będziemy mieć wystarczająco dużo cennego czasu, by poświęcić go na ważne elementy życia.


Zatem nie zapomnijcie zadać sobie pytania: "Co stanowi kamienie w moim życiu?"


Następnie, włóżcie je na początku do waszego dzbana (życia) "Przyjacielskim gestem dłoni, stary profesor pozdrowił audytorium i powoli opuścił salę...
Co jest Twoim kamieniem, skałą, opoką?
Spraw Panie abyś był zawsze na właściwym miejscu w naszym
życiu.


Amen.


Autor nieznany


Dodano: 2017-03-11 12:49:38

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


5 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17.00 celebrujemy NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ.


Drugą Drogę Krzyżową będzie prowadziła młodzież z gimnazjum.Rozpięty na ramionach


Jak sokół na niebie.


Chrystusie, Synu Boga,


Spójrz proszę na ziemię.


Teksty rozważań na podstawie wierszy Wojciecha Bąka.


Do uczestnictwa w drodze krzyżowej zobowiązani są kandydaci do bierzmowania i dzieci przystępując do I i II Komunii św.
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00 . Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Będziemy modlili się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II przy wstawionych relikwiach.

W przyszłą - drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.


Arcybiskup z Iraku do Europejczyków: jeśli nam teraz nie pomożecie, będą nowe fale migrantów.
Podziękowania:


Dziękuję członkom grupy Anonimowych Alkoholików „Abba” za prowadzenie pierwszej Drogi Krzyżowej. Wiele osób było wzruszonych rozważaniami. To piękne świadectwo tego, że można zerwać z nałogiem.


Cieszy też bardzo tak liczny udział dzieci młodzieży i dorosłych na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Mam nadzieję, że w każdy piątek tak licznie będziemy gromadzić się na to nabożeństwo.


Cieszę się, że rozeszło się 200 egzemplarzy kolejnego numeru czasopisma „Dobre Nowiny”. Po przeczytaniu przekazujmy je dalej, by do innych także docierały te treści.
Spotkania:


Spotkanie grupy modlitewnej „Margaretka” w czwartek po Mszy świętej o godz. 17.00.


Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie lektorów w sobotę o godz. 12.00.


Spotkanie z rodzicami dzieci z klas IV i V w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30

Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:


„ponadto kapłan pochyla się nieco, kiedy w czasie konsekracji wymawia słowa Pańskie” (n. 275b).


wierni, „którzy na konsekrację nie klękają, niech wykonają głęboki ukłon, gdy kapłan podczas konsekracji przyklęka” (n. 43).


jeśli wierni przystępują do Komunii świętej „stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci” (n. 160), którym ma być wcześniejszy skłon ciała lub przyklęknięcie (WEP, n. 38).


Po obrzędzie rozesłania i ucałowaniu ołtarza celebrans, - jeśli nie ma Najświętszego Sakramentu – „razem z usługującymi świeckimi składa głęboki ukłon i wraz z nimi odchodzi” (n. 169; por. n. 186).


Skłanianie głowy:


„Usługujący, którzy niosą krzyż procesyjny lub świece, zamiast przyklęknięcia [przed tabernakulum, po przyjściu do ołtarza i przy odejściu] wykonują skłon głowy” (n. 274).


jeśli odmawia się modlitwę nad ludem lub stosuje formułę uroczystego błogosławieństwa, w odpowiedzi na odpowiednią zachętę, wierni pochylają głowy.


pochylenie głowy czyni się wymawiając razem imiona trzech osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na którego cześć odprawia się Mszę św. (n. 275a).


4. Postawa stojąca


1) W księgach Pisma świętego Nowego Testamentu


Na kartach Pisma świętego Nowego Zakonu znalazły się nieliczne zapisy, które świadczą o modlitewnej postawie Żydów w czasach Pana Jezusa, co można zapewne przenieść również na pierwszych chrześcijan:


1)Pan Jezus powiedział do uczniów: „A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie, co przeciw komu” (Mk 11,25).
2) „Faryzeusz [w świątyni] stanął i tak w duszy się modlił...” (Łk 18,11).
3) „Celnik [w świątyni] stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu” (Łk 18,13).
4) „Zacheusz stanął i powiedział do Pana...” (Łk 19,8).
5) W ogrójcu Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się...” ( Łk 22,46).W dniach od 23 do 30 czerwca organizowany jest wyjazd do Medjugorie. Koszt ok. 1 200 zł. Proszę by osoby, które się zgłosiły na pielgrzymkę wpłaciły w tym tygodniu pierwszą ratę 480 zł. Jeśli jeszcze ktoś chciałby się za pisać to proszę to zrobić jak najszybciej bo już jest prawie komplet osób. 
Niedziela Ewangelizacyjna z filmem - UFAM TOBIE.


Dziś w naszej parafii odbędzie się projekcja filmu „UFAM TOBIE.” To film o miłości Boga, która nie zna granic. Film w 9 wersjach językowych został przekazany uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Projekcja odbędzie się o godz. 17.00 po ostatniej Mszy Świętej.

 
Po projekcji filmu adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu. Po każdej mszy świętej będzie można nabyć za dobrowolną ofiarą film „UFAM TOBIE” i pozostałe filmy.


Przez całą niedzielę będziemy gościć reżysera filmu, który będzie dawał świadectwo. Jest on także organizatorem niezwykłego wydarzenia - „Wielkiej Pokuty”, które odbyło się w październiku ubiegłego roku w Częstochowie. 
Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie oprócz czwartku od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.

Dodano: 2017-03-04 20:50:32

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA


 26 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego.
Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.30 i 17.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post - czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy - ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja od godz. 16.30.
Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 16.00 do godz.18.00. Spowiedź będzie podczas Mszy św. i Drogi Krzyżowej, można także wyspowiadać się już w czwartek podczas adoracji. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami.Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 15.30. Różaniec wynagradzający o godz. 16.00.W piątek rozpoczniemy

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ

na które zapraszamy wszystkich parafian na godz. 17.00.Pierwszą Drogę Krzyżową ofiarujemy w intencji trzeźwości. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą wymodlić trzeźwość dla siebie lub swoich bliskich. Drogę krzyżową będą prowadzić anonimowi alkoholicy, którzy chcą dać świadectwo, że można zerwać z nałogiem przy pomocy Bożej Łaski.


Do uczestnictwa w drodze krzyżowej zobowiązani są kandydaci do bierzmowania i dzieci przystępując do I i II Komunii św.


Natomiast w przyszłą niedzielę, pierwszą Wielkiego Postu będziemy śpiewać gorzkie żale po sumie.Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


2) W życiu Kościoła


„Podczas gdy w życiu świeckim ukłony najczęściej wyrażają tylko - w zależności od zwyczajów panujących w danym kraju - uprzejmy gest powitania, w liturgii są ceremoniałem przepojonym duchem wiary. Liturgia rzymska zna różne ukłony: małe, średnie i głębokie; rubryki mszału i brewiarza każdorazowo określają ich czas i charakter.


Mały ukłon polega na skłonieniu tylko głowy, średni również ramion, zaś głęboki ukłon wymaga skłonienia pod kątem prostym całego tułowia...”45.


W liturgii rzymskiej ukłon często zastępowany jest przyklęknięciem. Ukłonem pozdrawia się ołtarz, krzyż, innych liturgów, zwłaszcza celebransa, gdy np. diakon przed proklamacją Ewangelii prosi biskupa o błogosławieństwo i gdy je otrzymuje.
Nieporozumieniem i błędem jest wprowadzenie praktyki podwójnego gestu oddania czci Najświętszemu Sakramentowi po przyjściu celebransa z asystą do ołtarza: przyklęknięcie i skłon ciała lub głowy.


Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:
Pochylenie ciała, czyli głęboki ukłon jeśli w prezbiterium nie ma tabernakulum, po przyjściu do ołtarza kapłan i usługujący oddają mu (ołtarzowi) cześć „przez głęboki ukłon” (OWMR, n. 49; 122, 275).


„przed ołtarzem podczas wypowiadania modlitw: Wszechmogący Boże, oczyść i Przyjmij nas, Panie” (n. 275b), kapłan czyni głęboki ukłon;


podczas odmawiania Wierzę w jednego Boga, „na słowa: I za sprawą Ducha Świętego itd. kapłan razem z ludem „głęboko się pochylają” (n. 137; 275b), poza uroczystością Zwiastowania i Bożego Narodzenia;


w Kanonie rzymskim na słowa: Pokornie Cię błagamy (n. 275b) kapłan głęboko się pochyla;


przed proklamacją Ewangelii „kapłan... pochylony przed ołtarzem i mając ręce złożone, mówi cicho: Wszechmogący Boże, oczyść serce...” (n. 132 i 135);


„przed okadzeniem i po jego wykonaniu oddaje się głęboki ukłon w stronę okadzanej osoby lub rzeczy, z wyjątkiem ołtarza i darów złożonych na ofiarę we Mszy świętej” (n. 277);
po obrzędzie przygotowania darów ofiarnych, „gdy kapłan postawi kielich na ołtarzu, pochyla się i mówi cicho: Przyjmij nas, Panie...” (n. 143). Cdn.Niedziela Ewangelizacyjna z filmem - UFAM TOBIE.
W niedzielę 5 marca w naszej parafii odbędzie się projekcja filmu UFAM TOBIE. To film o miłości Boga, która nie zna granic. Film w 9 wersjach językowych został przekazany uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Projekcja odbędzie się o godz. 17.00 po ostatniej Mszy Świętej.

Po projekcji filmu adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu. Przez całą niedzielę po każdej mszy świętej będzie można nabyć za dobrowolną ofiarą film „UFAM TOBIE” i pozostałe filmy.Przez całą niedzielę będziemy gościć reżysera filmu, który będzie dawał świadectwo. Jest on także organizatorem niezwykłego wydarzenia - „Wielkiej Pokuty”, które odbyło się w październiku ubiegłego roku w Częstochowie .
Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 będzie kolejny wieczór modlitwy prowadzony przez grupę modlitewną z Nasielska.


Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Izajasz49,15
Dziś rozdawany będzie kolejny numer czasopisma „Dobre Nowiny” Idźcie i głoście. Są w nim następujące artykuły: Cud na Jasnej Górze; Polska będzie wielka, jeśli...Bój o rodziny. Czasopismo po przeczytaniu przekazujemy innym.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej w czwartek o godz. 18.00.
Dziękuje pani K. Sobolewskiej z Wkry za ofiarę na kościół 100 zł.W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.


Dodano: 2017-02-26 08:47:47


VII NIEDZIELA ZWYKŁA


19 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.22 lutego przypada 86 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W tym dniu odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 17.30.
W każdą czwartą niedzielę miesiąca chcemy wypraszać łaski dla małżeństw, które przeżywają obecnie wiele trudności i modlić się za przyczyną świętych małżonków Zeli i Ludwika Martin.Na sumie o godz. 11.30 będzie odprawiona Msza św. o uzdrowienie relacji w rodzinach.Po Mszy św. odmówimy litanię do świętych małżonków, których relikwie wprowadzaliśmy w czwartą niedzielę grudnia.W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 będzie kolejny wieczór modlitwy prowadzony przez grupę modlitewną z Nasielska.Czyż może niewiasta
zapomnieć o swym
niemowlęciu,
ta, która kocha syna
swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.
Izajasz49,15Modlitwy przed Najświętszym Sakramentem osnute będą według tekstu z księgi proroka Izajasza, który dzisiaj słyszeliśmy podczas Eucharystii. Podczas nabożeństwa udzielimy wszystkim błogosławieństwa Aarona.Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00. do godziny 16.30 adoracja prywatna, od godz. 16.30 będziemy modlić się w intencji młodzieży. Zapraszamy na tę modlitwę tegorocznych maturzystów.
Podziękowania:Cieszę się, że w ubiegłą niedzielę rozeszło się 200 egzemplarzy czasopisma „Dobre Nowiny”. Wszyscy mamy obowiązek pogłębiania swojej wiary i przyczyniania się do rozbudzania wiary u innych.Dziś będzie można nabyć modlitewniki „Z Panem Bogiem przez życie”, „Modlitewnik do Bożego Miłosierdzia”, „Modlitewnik do Matki Bożej Częstochowskiej”, oraz modlitewnik „Nowenny na cały rok”. Wszystkie modlitewniki są w cenie po 10 zł.Pielgrzymka:


W dniach od 23 do 30 czerwca organizowany jest wyjazd do Medjugorie na rocznicę objawień. Koszt ok. 1 200 zł. Proszę zapisywać się do przyszłej niedzieli w kancelarii
parafialnej. Bliższe informacje dla osób wyjeżdżających i spotkanie z organizatorami w niedzielę po wieczornej Mszy św.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony
przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.Na cmentarzu zostało wycięte i uprzątnięte drzewo, które się przewróciło. Zostały też wywiezione śmieci i posprzątany teren przy cmentarzu. Wycięcie drzewa i uprzątnięcie śmieci kosztowało 2 600 zł. Proszę aby wyrzucać śmieci tylko do pojemników.Dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary na porządkowanie cmentarza. W intencji zmarłych z tych rodzin jest odprawiana Msza św. raz w miesiącu. 20 zł to nie jest wielka kwota, a jednak wiele rodzin nawet tej drobnej ofiary nie składa na własny cmentarz.


Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie oprócz czwartku od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.

 

Dodano: 2017-02-19 18:55:55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 7 z 9