REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

31 marca - 2 kwietnia 2017 r.
PIĄTEK - 31 marca


8.30 - Spowiedź dla kl. IV - VI


9.00 - Nabożeństwo dla Szkoły Podstawowej.


10.30 - Msza św. dla dorosłych.


12.00 - Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego.


15.30 - Spowiedź


16.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich


17.30 - Spowiedź


18.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich


20.00 - Droga Krzyżowa ulicami GlinojeckaSOBOTA – 1 kwietnia


9.00 - Spowiedź


9.30 - Msza św. dla wszystkich (szczególnie starszych i chorych - sakrament namaszczenia. Błogosławieństwo ludzkie wraz z odpustem).


10.30 - Spowiedź


11.00 - Msza św. dla dzieci Szkoły Podstawowej i młodzieży gimnazjalnej Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.


13.00 - wyjazdy do chorych


15.30 - Spowiedź


16.00 - Msza św. - błogosławieństwo małych dzieci.


17.30 - Spowiedź


18.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej.Wieczór Wielbienia - zespół "Moja Rodzina"NIEDZIELA – 2 kwietnia


8.00 - Msza św. z nauką dla wszystkich


9.30 - Msza św. z nauką dla dzieci


11.30 - Msza św. z nauką dla wszystkich


16.00 - Msza św. z nauką dla młodzieży. Zakończenie Rekolekcji.

Dodano: 2017-03-26 10:10:52

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


26 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych modlitewnych tekstów.
Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.
W piątek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Będzie je prowadził redemptorysta Ojciec Wojciech Skroboszewski z Gdyni. Jest on między innymi autorem muzyki do przepięknej Drogi Krzyżowej „Ślad losu”.
W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi.


                             Już można nabyć wielkanocne baranki Caritas.
Droga Krzyżowa w piątek o godz. 20.00 Będziemy ją odprawiali idąc ulicami miasta. Przynieśmy ze sobą lampki, które zostawimy na grobach zanosząc zmarłym naszą modlitwę.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek.


Wymiana tajemniczek różańcowych w piątek przed mszą o godz. 16.00 i w sobotę przed Mszą św. o godz. 9.30.
Kontynuujemy nowennę pompejańską o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w świecie. Różaniec będzie odmawiany w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 w tygodniu między mszą św. o godz. 17.30 a 18.00. Proszę by osoby, które przychodzą na drugą Mszę św. brały udział także w modlitwie różańcowej. W czwartki różaniec będzie odmawiany w czasie adoracji. W rekolekcje będzie odmawiany o godz. 17.45.
Na stoliku wyłożone są teksty rachunków sumienia. Zapoznajmy się z nimi przed przystąpieniem do sakramentu pokuty.
Młodzież z gimnazjum będzie zbierała ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Wszystkim ofiarodawcom będą przekazywać broszurkę „Jak przeżyć Wielki Tydzień”.
Jest kolejny numer bezpłatnej gazety ewangelizacyjnej „Dobre Nowiny”.
Są w nim ciekawe artykuły związane z przeżywaniem Wielkiego Postu. Będą ją rozdawali ministranci.
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
„Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała pełne i skuteczne kierownictwo nad świętą liturgią, aby liturgia nigdy nie była postrzegana jako «prywatna własność» kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty, w której sprawowana jest tajemnica».
„Biskup diecezjalny, pierwszy szafarz Bożych tajemnic w powierzonym mu Kościele partykularnym, jest kierownikiem, krzewicielem i stróżem całego życia liturgicznego60. [...]”.
postanawia:
„Do Konferencji Episkopatu należy [zgodnie z OWMR n. 390] określenie adaptacji i, po ich zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską, wprowadzenie do mszału elementów, które zosta-ły wskazane w tym Ogólnym wprowadzeniu oraz w Obrzędach Mszy świętej. Są one [m.in.] następujące:
[...] – gesty i postawy ciała wiernych (por. n. 43 [...], sposób przyjmowania Komunii świętej (por. n. 160)..”.
Podejmowanie decyzji przez osoby nieuprawnione (np. przez księdza lub przełożonego(-ą) zakonnego(-ą) w rodzaju: my nie przyklękamy, z powoływaniem się na motyw zachowania jednolitej postawy ciała), jest nieposłuszeństwem względem Kościoła i szkodliwym w skutkach naruszeniem obowiązujących norm prawnych oraz „podaniem ręki laicyzacji”. Praktyka: My nie przyklękamy doprowadziła już do kolejnego wyłamania się spod przepisów kościelnych w formie: My nie wykonujemy „skłonu ciała”. Pozostała, więc tylko sama postawa stojąca (zobacz: przystępowanie do Komunii świętej w naszych kościołach i kaplicach zakonnych) w imię swoiście pojętej wolności, jedności i równości. Służy to z pewnością osłabianiu wiary i zeświecczeniu. Jestem przekonany, że Kościół święty – w świetle Wprowadzenia - „jednolite postawy ciała” zachowuje wtedy, gdy dochowuje wierności zebranym tu w jedno, aktualnie obowiązującym przepisom liturgicznym.

Niech osoby niekompetentne, działające w omawianym zakresie z własnej inicjatywy, nie usprawiedliwiają się tym, że chodzi tu tylko o drobne sprawy w zakresie nauczania Kościoła, niech pamiętają o przestrodze Pana Jezusa: „Ktokolwiek zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 5,19-20).


Tarnów, dnia 29 X 2010.
Kiedy kończy się noc?


Pewien stary rabin zapytał kiedyś swoich uczniów, na podstawie czego można rozpoznać dokładnie chwilę w której kończy się noc a zaczyna dzień.
- Może jest to ów moment, gdy można już łatwo odróżnić psa od owcy?
- Nie - powiedział rabin.
- A gdy można odróżnić drzewo daktylowe od drzewa figowego?
- Nie - powtórzył rabin.
- A więc kiedy? - spytali uczniowie.
- Wtedy, gdy patrząc na twarz jakiejkolwiek osoby, rozpoznajesz w niej brata lub siostrę. Aż do tego momentu panuje noc w twoim sercu - wyjaśnił rabin.
"Nauczyliśmy się fruwać jak ptaki, pływać jak ryby, ale nie nauczyliśmy się żyć jak bracia"


(Martin Luther King)
Bruno Ferrero."
Ból przemija, piękno pozostaje


Mimo iż Henri Matisse był blisko dwadzieścia osiem lat młodszy niż Auguste Renoir, obaj wielcy artyści byli serdecznymi przyjaciółmi i często spędzali razem czas. Kiedy Renoir prawie nie opuszczał domu w ostatnich latach swego życia, Matisse odwiedzał go codziennie. Niemal sparaliżowany artretyzmem Renoir mimo swej choroby nie przestawał malować. Pewnego razu Matisse obserwował, jak starszy kolega maluje w swojej pracowni, zmagając się ze straszliwym bólem utrudniającym każde pociągnięcie pędzla. W końcu nie wytrzymał i poruszony wykrzyknął:
- Auguste, dlaczego nadal malujesz, gdy dręczy Cię tak okropny ból?
Renoir odrzekł z prostotą:
- Ból przemija, a piękno pozostaje.
I tak, prawie do dnia swojej śmierci Renoir nakładał farbę na płótno. Jeden ze swoich najsłynniejszych obrazów: „Kąpiące się” artysta ukończył na dwa lata przed śmiercią, czternaście lat po tym, jak zaatakowała go bolesna choroba.


Autor nieznany


 
ADORACJA Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.30.
Na internetowej stronie parafii w zakładce „Warto przeczytać” jest artykuł „Komunia Święta w kosmosie?”

Spotkania:


Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 11.00.
Podziękowania:


Dziękuję za przygotowanie Drogi Krzyżowej pani Aldonie Wiśniewskiej i wszystkim małżeństwom, które czytały rozważania.


Dziękuję osobom, które ufundowały relikwiarz do relikwii św. Ludwika i Zeli Martin.
Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie oprócz czwartku od godz. 17.00 do 17.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.

„Ogromne jest bohaterstwo tego człowieka, który, nie zaznawszy łaski, nie odszedł od Boga i niesie krzyż cięższy od innych – krzyż duchowej ciemności”


Mikołaj Gogol

Dodano: 2017-03-26 09:47:24

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


19 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach:


piątkowej Drodze Krzyżowej o godz. 17.00


i niedzielnych Gorzkich Żalach


o godz. 11.30.
Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.


W tym tygodniu na Drodze Krzyżowej będziemy się modlili w intencji rodzin i nabożeństwo będą prowadziły rodziny.
Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.
Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Św. oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.
W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Msze Święte o godz. 17.00. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.
Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.30 i o 17.00. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.
Podczas Mszy św. o godz. 17.00 będzie uroczysta ceremonia złożenia przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do włączenia się w to piękne dzieło.
Od dziś rozpoczynamy nowennę pompejańską o triumf Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w świecie. Różaniec będzie odmawiany w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 a w dzień powszedni po Mszy o godz. 17.00.

Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:


Podsumowanie obowiązujących przepisów Kościoła dotyczących postawy ciała podczas przyjmowania Komunii świętej:
– kapłan celebrujący Mszę św., przed przyjęciem Komunii świętej, przyklęka;
– wierni (siostry zakonne i osoby świeckie) przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej; ci, którzy przyjmują Ciało Pańskie w postawie stojącej wykonują wcześniej skłon ciała lub przyklękają na jedno kolano - z zachowaniem najwyższej czci dla Eucharystii (por. OWMR, n. 160;WEP, n. 38)54.
Nie należy, odmawiać Komunii wiernemu, dlatego, że np. pragnie przyjąć Eucharystię w postawie klęczącej lub stojącej”.


Uzupełniające wytyczne dotyczące gestów i postaw uczestników Mszy świętej
Zalecone przez rubryki gesty wykonują „te osoby, które odmawiają daną modlitwę. [...] biją się w piersi podczas aktu pokuty i wszyscy kłaniają się w odpowiednim momencie w czasie Wyznania wiary, gdy wymawiają słowa: Za sprawą Ducha Świętego... oraz czynią skłon głowy, gdy wymawiają razem imiona Trzech Osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny oraz Świętego, na którego cześć sprasowuje się Mszę świętą (OWMR, n. 275; por. WEP, n. 46).


III. Kto w Kościele ma kompetencję do kierowania sprawami liturgii?


W Instrukcji Redemptionis Sacramentum, wydanej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 25 marca 2004 roku, czytamy:
„Tajemnica Eucharystii «jest zbyt wielka, ażeby ktoś mógł pozwolić sobie na traktowanie jej wedle własnej oceny, która nie szanowałaby jej świętego charakteru i jej wymiaru powszechnego»58. Jeśli ktoś w ten sposób postępuje i woli iść za swoimi własnymi upodobaniami, wtedy, – jeśli nawet jest kapłanem – poważnie narusza substancjalną jedność Rytu rzymskiego, nad którym przecież trzeba nieustannie czuwać59 [...]”. «Prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do władzy Kościoła. Przysługuje ono Stolicy Apostolskiej oraz, zgodnie z prawem, biskupowi» (SC, nr 22 § 1; por. KPK, kan. 838 § 1)” [Redemptionis Sacramentum, n. 14].Podziękowania:


Serdecznie dziękuję młodzieży z gimnazjum i pani Nazar za przygotowanie Drogi Krzyżowej w ubiegłym tygodniu, oraz dzieciom i pani Rubinkowskiej za nabożeństwo w ten piątek. Były to piękne misteria i wiele osób głęboko je przeżyło. Cieszy też liczny udział parafian. Niech te przeżycia przygotują nas do zbliżających się rekolekcji, które rozpoczną się 31 III.


Dodano: 2017-03-19 09:11:14
ZAPRASZAMY!!
Dodano: 2017-03-13 14:26:01

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


12 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17.00 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę Krzyżową. W tym tygodniu to nabożeństwo będą prowadziły dzieci ze szkoły podstawowej.
W niedziele o godz. 16.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas GORZKICH ŻALI.


Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.
Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.


Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
W poniedziałek nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godz. 17.00. Tym nabożeństwem przygotowujemy się do 100 rocznicy objawień w Fatimie.


Od przyszłej niedzieli 19 marca, to jest od uroczystości św. Józefa do 13 maja - 100-nej rocznicy objawień będziemy codziennie odmawiali w kościele różaniec po ostatniej Mszy św. Chcemy odpowiedzieć na nawoływanie Matki Bożej do gorliwej modlitwy różańcowej, do pokuty i wynagrodzenia za grzechy, a także do otoczenia szczególną czcią Jej Niepokalanego Serca. Chcemy przyczynić się do triumfu Jej Niepokalanego Serca w świecie, w którym jest tak duża zła. Będzie to 54 dni różańca a więc pewna forma nowenny pompejańskiej. Każde trzy osoby modlące się na różańcu odmawiają całą nowennę. Zachęcam do włączenia się w tę modlitwę także osoby, które z różnych przyczyn nie mogą przychodzić do kościoła.
W biblioteczce parafialnej są nowe książki. Zachęcamy do korzystania z niej i czytania religijnej lektury. Na stronie internetowej parafii w zakładce „Warto przeczytać” jest zamieszczona Konferencja o. James Manjackal MSFS „Błogosławcie, a nie złorzeczcie”.
SPOTKANIA:


Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie lektorów w sobotę o godz. 12.00.


Spotkanie z rodzicami dzieci z klas III w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30
W najbliższy poniedziałek przypada 4 rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matce Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.PODZIĘKOWANIA:


Dziękuję Aleksandrze Zielińskiej za przepisywanie i przygotowywanie tekstów Drogi Krzyżowej, artykułów, które wykorzystywane są w naszej parafii.
 
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW
WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:


Znaczenie postawy stojącej
Ojcowie Kościoła w postawie stojącej widzieli symbol świętej wolności dzieci Bożych, uwolnionych przez Chrystusa z niewoli grzechu i śmierci wiecznej. Ta postawa, oznaczająca aktywność, stała się zasadniczą dla chrześcijan biorących udział w liturgii. Postawa wyprostowana „wyraża, [bowiem] czujność, napięcie, uwagę, cześć przed kimś wyższym, szacunek, gotowość do przyjęcia polecenia i wypełnienia służby, rozpoczęcie wędrówki”.


Chrześcijanie modlili się na stojąco przede wszystkim w okresie wielkanocnym. Sobór Nicejski nakazywał, by wierni w okresie Wielkanocy nie klęczeli, lecz stali. Jest to czas zwycięstwa Jezusa Chrystusa, czas radości, w którym także wierni swoją postawą w czasie modlitwy ukazują paschalne zwycięstwo Pana. Postawa stojąca jest postawą zwycięzcy. Jezus stoi w obecności Boga - stoi, ponieważ pokonał śmierć i zło.


Postawę stojącą przyjmuje także osoba, będąca pośrednikiem między stronami, np. adwokat czy pełnomocnik. Tym bardziej taka postawa przystoi kapłanowi, który pośredniczy w imieniu Chrystusa między Bogiem a wspólnotą wiernych. Prezbiter jest znakiem obecności Chrystusa Pośrednika w zgromadzeniu liturgicznym. Dlatego stoi w czasie sprawowania Eucharystii i podczas prawie wszystkich czynności liturgicznych. Postawa stojąca jest także znakiem radości z dzieła odkupienia. Dlatego od czasów apostolskich podczas obchodów w liturgii misteriów zbawienia przyjmowano postawę stojącą, zwłaszcza w niedzielę, ponieważ symbolizowała zmartwychwstanie Chrystusa.


Obowiązujące obecnie przepisy:
„Wierni stoją od początku śpiewu na wejście albo od początku wejścia kapłana do ołtarza aż do kolekty włącznie; podczas śpiewu Alleluja przed Ewangelią; w czasie głoszenia Ewangelii, podczas wyznania wiary i modlitwy powszechnej; od wezwania Módlcie się, aby... aż do Baranku Boży, z wyjątkiem modlitwy epikletycznej i słów przeistoczenia; w czasie modlitwy po Komunii i zakończenia Mszy świętej” (WEP, n. 48; por. n. 51; OWMR, n. 43)52. 
Kamienie życiaPewnego dnia, pewien stary profesor został zaangażowany aby przeprowadzić kurs dla grupy dwunastu szefów wielkich koncernów amerykańskich, na temat skutecznego planowania czasu.


Kurs ten był jednym z pięciu modułów przewidzianych na dzień szkolenia. Stary profesor miał więc do dyspozycji tylko jedna godzinę by wyłożyć swój przedmiot. Stojąc przed ta elitarna grupa (która była gotowa zanotować wszystko, czego ekspert będzie nauczał), stary profesor popatrzył powoli na każdego z osobna, następnie powiedział: "Przeprowadzimy doświadczenie". Z pod biurka, które go oddzielało od studentów, stary profesor wyjął wielki dzban (o pojemności 4 litrów), który postawił delikatnie przed sobą.


Następnie wyjął około dwunastu kamieni, wielkości piłki do tenisa, i delikatnie włożył je kolejno do dzbana. Gdy dzban był wypełniony po brzegi i niemożliwym było dorzucenie jeszcze jednego kamienia, podniósł wzrok na swoich studentów i zapytał ich: "Czy dzban jest pełen?" Wszyscy odpowiedzieli: "Tak" Poczekał kilka sekund i dodał: "Na pewno?". Następnie pochylił się znowu i wyjął spod biurka naczynie wypełnione żwirem. Delikatnie wysypał żwir na kamienie po czym potrząsnął lekko dzbanem. Żwir zajął miejsce miedzy kamieniami... aż do dna dzbana. Stary profesor znów podniósł wzrok na audytorium i znów zapytał: "Czy dzban jest pełen?"
Tym razem świetni studenci zaczęli rozumieć. Jeden z nich odpowiedział: "Prawdopodobnie nie" "Dobrze" odpowiedział stary profesor. Pochylił się jeszcze raz i wyjął spod biurka naczynie z piaskiem. Z uwaga wsypał piasek do dzbana. Piasek zajął wolna przestrzeń miedzy kamieniami i żwirem. Jeszcze raz zapytał: "Czy dzban jest pełen?"


Tym razem, bez zająknienia, świetni studenci odpowiedzieli chórem: "Nie", "Dobrze" odpowiedział stary profesor. I tak, jak się spodziewali, wziął butelkę wody, która stała na biurku i wypełnił dzban aż po brzegi Stary profesor podniósł wzrok na grupę studentów i zapytał ich: "Jaka wielka prawdę ukazuje nam to doświadczenie?" Niegłupi, najbardziej odważny z uczniów, biorąc pod uwagę przedmiot kursu, odpowiedział: "To pokazuje, ze nawet jeśli nasz kalendarz jest całkiem zapełniony, jeśli naprawie chcemy, mażemy dorzucić więcej spotkań, więcej rzeczy do zrobienia". "Nie" odpowiedział stary profesor, "To nie o to chodziło".

Wielka prawda, która przedstawia to doświadczenie jest następująca: jeśli nie włożymy kamieni, jako pierwszych do dzbana, później nie będzie to możliwe". Zapanowało głębokie milczenie, każdy uświadomił sobie oczywistość tego stwierdzenia.


Stary profesor zapytał ich: "Co stanowi kamienie w waszym życiu?" "Wasze zdrowie?", "Wasza rodzina?", "Przyjaciele?", "Zrealizowanie marzeń?", "Robienie tego, co jest wasza pasja?" "Uczyć się?", "Odpoczywać?", "Dać sobie czas...?", "Albo jeszcze coś innego?" "Należy zapamiętać, ze najważniejsze jest włożyć swoje KAMIENIE jako pierwsze do życia, w przeciwnym wypadku ryzykujemy przegrać... własne życie Jeśli damy pierwszeństwo drobiazgom (żwir, piasek), wypełnimy życie drobiazgami i nie będziemy mieć wystarczająco dużo cennego czasu, by poświęcić go na ważne elementy życia.


Zatem nie zapomnijcie zadać sobie pytania: "Co stanowi kamienie w moim życiu?"


Następnie, włóżcie je na początku do waszego dzbana (życia) "Przyjacielskim gestem dłoni, stary profesor pozdrowił audytorium i powoli opuścił salę...
Co jest Twoim kamieniem, skałą, opoką?
Spraw Panie abyś był zawsze na właściwym miejscu w naszym
życiu.


Amen.


Autor nieznany


Dodano: 2017-03-11 12:49:38
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Strona 8 z 11