I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


5 MARCA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszym kościele o godz. 17.00 celebrujemy NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ.


Drugą Drogę Krzyżową będzie prowadziła młodzież z gimnazjum.Rozpięty na ramionach


Jak sokół na niebie.


Chrystusie, Synu Boga,


Spójrz proszę na ziemię.


Teksty rozważań na podstawie wierszy Wojciecha Bąka.


Do uczestnictwa w drodze krzyżowej zobowiązani są kandydaci do bierzmowania i dzieci przystępując do I i II Komunii św.
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00 . Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.30. Będziemy modlili się za wstawiennictwem św. Jana Pawła II przy wstawionych relikwiach.

W przyszłą - drugą niedzielę Wielkiego Postu, tradycyjnie do puszek przed kościołem złożymy ofiary na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.


Arcybiskup z Iraku do Europejczyków: jeśli nam teraz nie pomożecie, będą nowe fale migrantów.
Podziękowania:


Dziękuję członkom grupy Anonimowych Alkoholików „Abba” za prowadzenie pierwszej Drogi Krzyżowej. Wiele osób było wzruszonych rozważaniami. To piękne świadectwo tego, że można zerwać z nałogiem.


Cieszy też bardzo tak liczny udział dzieci młodzieży i dorosłych na nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Mam nadzieję, że w każdy piątek tak licznie będziemy gromadzić się na to nabożeństwo.


Cieszę się, że rozeszło się 200 egzemplarzy kolejnego numeru czasopisma „Dobre Nowiny”. Po przeczytaniu przekazujmy je dalej, by do innych także docierały te treści.
Spotkania:


Spotkanie grupy modlitewnej „Margaretka” w czwartek po Mszy świętej o godz. 17.00.


Zbiórka ministrantów i kandydatów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie lektorów w sobotę o godz. 12.00.


Spotkanie z rodzicami dzieci z klas IV i V w przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30

Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:


„ponadto kapłan pochyla się nieco, kiedy w czasie konsekracji wymawia słowa Pańskie” (n. 275b).


wierni, „którzy na konsekrację nie klękają, niech wykonają głęboki ukłon, gdy kapłan podczas konsekracji przyklęka” (n. 43).


jeśli wierni przystępują do Komunii świętej „stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci” (n. 160), którym ma być wcześniejszy skłon ciała lub przyklęknięcie (WEP, n. 38).


Po obrzędzie rozesłania i ucałowaniu ołtarza celebrans, - jeśli nie ma Najświętszego Sakramentu – „razem z usługującymi świeckimi składa głęboki ukłon i wraz z nimi odchodzi” (n. 169; por. n. 186).


Skłanianie głowy:


„Usługujący, którzy niosą krzyż procesyjny lub świece, zamiast przyklęknięcia [przed tabernakulum, po przyjściu do ołtarza i przy odejściu] wykonują skłon głowy” (n. 274).


jeśli odmawia się modlitwę nad ludem lub stosuje formułę uroczystego błogosławieństwa, w odpowiedzi na odpowiednią zachętę, wierni pochylają głowy.


pochylenie głowy czyni się wymawiając razem imiona trzech osób Boskich, imię Jezusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na którego cześć odprawia się Mszę św. (n. 275a).


4. Postawa stojąca


1) W księgach Pisma świętego Nowego Testamentu


Na kartach Pisma świętego Nowego Zakonu znalazły się nieliczne zapisy, które świadczą o modlitewnej postawie Żydów w czasach Pana Jezusa, co można zapewne przenieść również na pierwszych chrześcijan:


1)Pan Jezus powiedział do uczniów: „A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie, co przeciw komu” (Mk 11,25).
2) „Faryzeusz [w świątyni] stanął i tak w duszy się modlił...” (Łk 18,11).
3) „Celnik [w świątyni] stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu” (Łk 18,13).
4) „Zacheusz stanął i powiedział do Pana...” (Łk 19,8).
5) W ogrójcu Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się...” ( Łk 22,46).W dniach od 23 do 30 czerwca organizowany jest wyjazd do Medjugorie. Koszt ok. 1 200 zł. Proszę by osoby, które się zgłosiły na pielgrzymkę wpłaciły w tym tygodniu pierwszą ratę 480 zł. Jeśli jeszcze ktoś chciałby się za pisać to proszę to zrobić jak najszybciej bo już jest prawie komplet osób. 
Niedziela Ewangelizacyjna z filmem - UFAM TOBIE.


Dziś w naszej parafii odbędzie się projekcja filmu „UFAM TOBIE.” To film o miłości Boga, która nie zna granic. Film w 9 wersjach językowych został przekazany uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Projekcja odbędzie się o godz. 17.00 po ostatniej Mszy Świętej.

 
Po projekcji filmu adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu. Po każdej mszy świętej będzie można nabyć za dobrowolną ofiarą film „UFAM TOBIE” i pozostałe filmy.


Przez całą niedzielę będziemy gościć reżysera filmu, który będzie dawał świadectwo. Jest on także organizatorem niezwykłego wydarzenia - „Wielkiej Pokuty”, które odbyło się w październiku ubiegłego roku w Częstochowie. 
Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie oprócz czwartku od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.

Dodano: 2017-03-04 20:50:32

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA


 26 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego.
Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.
Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.30 i 17.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post - czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy - ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432).
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.

W czwartek przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Adoracja od godz. 16.30.
Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św. od godz. 16.00 do godz.18.00. Spowiedź będzie podczas Mszy św. i Drogi Krzyżowej, można także wyspowiadać się już w czwartek podczas adoracji. W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami.Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 15.30. Różaniec wynagradzający o godz. 16.00.W piątek rozpoczniemy

NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ

na które zapraszamy wszystkich parafian na godz. 17.00.Pierwszą Drogę Krzyżową ofiarujemy w intencji trzeźwości. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą wymodlić trzeźwość dla siebie lub swoich bliskich. Drogę krzyżową będą prowadzić anonimowi alkoholicy, którzy chcą dać świadectwo, że można zerwać z nałogiem przy pomocy Bożej Łaski.


Do uczestnictwa w drodze krzyżowej zobowiązani są kandydaci do bierzmowania i dzieci przystępując do I i II Komunii św.


Natomiast w przyszłą niedzielę, pierwszą Wielkiego Postu będziemy śpiewać gorzkie żale po sumie.Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


2) W życiu Kościoła


„Podczas gdy w życiu świeckim ukłony najczęściej wyrażają tylko - w zależności od zwyczajów panujących w danym kraju - uprzejmy gest powitania, w liturgii są ceremoniałem przepojonym duchem wiary. Liturgia rzymska zna różne ukłony: małe, średnie i głębokie; rubryki mszału i brewiarza każdorazowo określają ich czas i charakter.


Mały ukłon polega na skłonieniu tylko głowy, średni również ramion, zaś głęboki ukłon wymaga skłonienia pod kątem prostym całego tułowia...”45.


W liturgii rzymskiej ukłon często zastępowany jest przyklęknięciem. Ukłonem pozdrawia się ołtarz, krzyż, innych liturgów, zwłaszcza celebransa, gdy np. diakon przed proklamacją Ewangelii prosi biskupa o błogosławieństwo i gdy je otrzymuje.
Nieporozumieniem i błędem jest wprowadzenie praktyki podwójnego gestu oddania czci Najświętszemu Sakramentowi po przyjściu celebransa z asystą do ołtarza: przyklęknięcie i skłon ciała lub głowy.


Obowiązujące przepisy dotyczące ukłonów w sprawowaniu liturgii:
Pochylenie ciała, czyli głęboki ukłon jeśli w prezbiterium nie ma tabernakulum, po przyjściu do ołtarza kapłan i usługujący oddają mu (ołtarzowi) cześć „przez głęboki ukłon” (OWMR, n. 49; 122, 275).


„przed ołtarzem podczas wypowiadania modlitw: Wszechmogący Boże, oczyść i Przyjmij nas, Panie” (n. 275b), kapłan czyni głęboki ukłon;


podczas odmawiania Wierzę w jednego Boga, „na słowa: I za sprawą Ducha Świętego itd. kapłan razem z ludem „głęboko się pochylają” (n. 137; 275b), poza uroczystością Zwiastowania i Bożego Narodzenia;


w Kanonie rzymskim na słowa: Pokornie Cię błagamy (n. 275b) kapłan głęboko się pochyla;


przed proklamacją Ewangelii „kapłan... pochylony przed ołtarzem i mając ręce złożone, mówi cicho: Wszechmogący Boże, oczyść serce...” (n. 132 i 135);


„przed okadzeniem i po jego wykonaniu oddaje się głęboki ukłon w stronę okadzanej osoby lub rzeczy, z wyjątkiem ołtarza i darów złożonych na ofiarę we Mszy świętej” (n. 277);
po obrzędzie przygotowania darów ofiarnych, „gdy kapłan postawi kielich na ołtarzu, pochyla się i mówi cicho: Przyjmij nas, Panie...” (n. 143). Cdn.Niedziela Ewangelizacyjna z filmem - UFAM TOBIE.
W niedzielę 5 marca w naszej parafii odbędzie się projekcja filmu UFAM TOBIE. To film o miłości Boga, która nie zna granic. Film w 9 wersjach językowych został przekazany uczestnikom Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Projekcja odbędzie się o godz. 17.00 po ostatniej Mszy Świętej.

Po projekcji filmu adoracja Najświętszego Sakramentu wraz z modlitwą zawierzenia życia Jezusowi Miłosiernemu. Przez całą niedzielę po każdej mszy świętej będzie można nabyć za dobrowolną ofiarą film „UFAM TOBIE” i pozostałe filmy.Przez całą niedzielę będziemy gościć reżysera filmu, który będzie dawał świadectwo. Jest on także organizatorem niezwykłego wydarzenia - „Wielkiej Pokuty”, które odbyło się w październiku ubiegłego roku w Częstochowie .
Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 będzie kolejny wieczór modlitwy prowadzony przez grupę modlitewną z Nasielska.


Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie. Izajasz49,15
Dziś rozdawany będzie kolejny numer czasopisma „Dobre Nowiny” Idźcie i głoście. Są w nim następujące artykuły: Cud na Jasnej Górze; Polska będzie wielka, jeśli...Bój o rodziny. Czasopismo po przeczytaniu przekazujemy innym.
Spotkanie Rady Duszpasterskiej w czwartek o godz. 18.00.
Dziękuje pani K. Sobolewskiej z Wkry za ofiarę na kościół 100 zł.W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.


Dodano: 2017-02-26 08:47:47


VII NIEDZIELA ZWYKŁA


19 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka.22 lutego przypada 86 rocznica objawień Jezusa Miłosiernego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W tym dniu odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego po Mszy św. o godz. 17.30.
W każdą czwartą niedzielę miesiąca chcemy wypraszać łaski dla małżeństw, które przeżywają obecnie wiele trudności i modlić się za przyczyną świętych małżonków Zeli i Ludwika Martin.Na sumie o godz. 11.30 będzie odprawiona Msza św. o uzdrowienie relacji w rodzinach.Po Mszy św. odmówimy litanię do świętych małżonków, których relikwie wprowadzaliśmy w czwartą niedzielę grudnia.W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00 będzie kolejny wieczór modlitwy prowadzony przez grupę modlitewną z Nasielska.Czyż może niewiasta
zapomnieć o swym
niemowlęciu,
ta, która kocha syna
swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała,
Ja nie zapomnę o tobie.
Izajasz49,15Modlitwy przed Najświętszym Sakramentem osnute będą według tekstu z księgi proroka Izajasza, który dzisiaj słyszeliśmy podczas Eucharystii. Podczas nabożeństwa udzielimy wszystkim błogosławieństwa Aarona.Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00. do godziny 16.30 adoracja prywatna, od godz. 16.30 będziemy modlić się w intencji młodzieży. Zapraszamy na tę modlitwę tegorocznych maturzystów.
Podziękowania:Cieszę się, że w ubiegłą niedzielę rozeszło się 200 egzemplarzy czasopisma „Dobre Nowiny”. Wszyscy mamy obowiązek pogłębiania swojej wiary i przyczyniania się do rozbudzania wiary u innych.Dziś będzie można nabyć modlitewniki „Z Panem Bogiem przez życie”, „Modlitewnik do Bożego Miłosierdzia”, „Modlitewnik do Matki Bożej Częstochowskiej”, oraz modlitewnik „Nowenny na cały rok”. Wszystkie modlitewniki są w cenie po 10 zł.Pielgrzymka:


W dniach od 23 do 30 czerwca organizowany jest wyjazd do Medjugorie na rocznicę objawień. Koszt ok. 1 200 zł. Proszę zapisywać się do przyszłej niedzieli w kancelarii
parafialnej. Bliższe informacje dla osób wyjeżdżających i spotkanie z organizatorami w niedzielę po wieczornej Mszy św.W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony
przez tego Apostoła biskupem Smyrny w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169.Na cmentarzu zostało wycięte i uprzątnięte drzewo, które się przewróciło. Zostały też wywiezione śmieci i posprzątany teren przy cmentarzu. Wycięcie drzewa i uprzątnięcie śmieci kosztowało 2 600 zł. Proszę aby wyrzucać śmieci tylko do pojemników.Dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary na porządkowanie cmentarza. W intencji zmarłych z tych rodzin jest odprawiana Msza św. raz w miesiącu. 20 zł to nie jest wielka kwota, a jednak wiele rodzin nawet tej drobnej ofiary nie składa na własny cmentarz.


Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu codziennie oprócz czwartku od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.

 

Dodano: 2017-02-19 18:55:55


VI NIEDZIELA ZWYKŁA


12 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.


W poniedziałek po Mszy św. o godz. 17.00


różaniec fatimski


w intencji zadośćuczynienia za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Po różańcu procesja fatimska. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przygotowującej do 100 rocznicy objawień w Fatimie.W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Św. Walenty, zanim zaczął patronować zakochanym, przez długie wieki, był patronem chorych na epilepsję (padaczkę). Patronuje on nie tylko chorym na epilepsję, ale i na choroby nerwowe. Jest opiekunem chorych psychicznie, ludzi ogarniętych mrokiem umysłu. Ikonografia przedstawia tego męczennika najczęściej w stroju kapłańskim, w momencie uzdrawiania chorego. Pochodzenia zwyczajów związanych z walentynkami należy poszukiwać w luperkaliach - rzymskim święcie płodności. Dziś w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach walentynki są jednym z najbardziej dochodowych świąt. Obecnie święto Walentynek jest niestety przejawem amerykanizacji, komercjalizacji i konsumpcjonizmu, który ma coraz mniej wspólnego z okazywaniem uczuć, a tym bardziej z dawnym świętami.Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00. Do godziny 16.30 adoracja prywatna, od godz. 16.30 będziemy modlić się za przyczyną św. Ojca Pio za doznających utrapień i pokus.
PODZIĘKOWANIA:


Zakończyliśmy już wizytę kolędową, dziękujemy za życzliwe przyjęcie w domach, szczere rozmowy, poczęstunki, przywożenie i odwożenie księży.Na potrzeby kościoła zebraliśmy 26 320 zł. Gdy rozpaczną się remonty, w sezonie letnim podam na jaki cel zostały wydane te pieniądze. Serdecznie dziękuję wszystkim składającym ofiary.


Został zakupiony olej opałowy do kościoła za kwotę 2 781 zł.SPOTKANIA:


Spotkanie Rady Duszpasterskiej w środę o godz. 18.00.
Dziś będzie rozprowadzane czasopismo „Dobre Nowiny”. Można w nim przeczytać o  Fatimie i cudzie słońca, „Cud się nie zdarzył - włosi w strachu” o cudzie św. Januarego, „Spowiedź to jest zwycięstwo”. Czasopismo jest bezpłatne.
Na stoliku z książkami jest „Modlitewnik Fatimski” cena 3 zł. Proszę pieniądze wkładać do skarbonki na książki.
Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.
 Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW


WOBEC OBECNOŚCI BOGA

Odnośne postanowienie Konferencji Episkopatu Polski:


„Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej. Ciało Pana jest, bowiem pokarmem na drodze do życia wiecznego. Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej.


Prawodawca na pierwszym miejscu wymienia postawę klęczącą. Jeśli jednak wierni z jakiegoś powodu chcą przyjąć Ciało Pańskie w postawie stojącej, wykonują wcześniej należny Najświętszemu Sakramentowi gest czci (por. OWMR, n. 160), którym ma być skłon ciała lub przyklęknięcie na jedno kolano. „Polski Synod Plenarny potwierdza i wyraża szacunek dla zwyczaju przyjmowania Komunii świętej «do ust» w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej [...], z zachowaniem najwyższej czci dla Eucharystii”.


„Jeżeli udziela się Komunii świętej tylko pod postacią chleba, kapłan każdemu z przyjmujących ukazuje nieco uniesioną Hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa. Przystępujący do Komunii świętej odpowiada: Amen”39 (OWMR, n. 161).


„Ażeby Komunia święta ukazała się także przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej Ofierze, zaleca się, by wierni mogli ją przyjmować z hostii konsekrowanych podczas tej Mszy [por. S.C., n. 55]”40.


Wskazania Episkopatu Polski: „Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu); na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien; mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii świętej, jeżeli taka forma została przyjęta we wspólnocie, mogą klęczeć od śpiewu Święty do [końca modlitwy eucharystycznej, czyli do] doksologii: Przez Chrystusa, z Chrystusem, jeśli taki zwyczaj istnieje we wspólnocie” (WEP, n. 50).


Zauważmy, iż w przepisie dotyczącym klęczenia podczas sprawowania Eucharystii prawodawca nie udziela zezwolenia na zawężanie możliwości klęczenia, lecz na jej poszerzenie - w oparciu o istniejący zwyczaj w danej wspólnocie. W tymże duchu zredagowany jest przepis zawarty w OWMR (n. 43), odnoszący się do klęczenia.


W swoich Wskazaniach biskupi polscy piszą także: „Niech jako owoc Roku Eucharystycznego pozostanie w naszych wspólnotach praktyka śpiewów uwielbienia po Komunii świętej” (n. 42).


Księga liturgiczna Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich [Katowice 198542] zawiera następujący przepis: „Przed Najświętszym Sakramentem, zarówno przechowywanym w tabernakulum, jak i wystawionym do publicznej adoracji, klęka się na jedno kolano” (n. 60, s. 39)43.


W sanktuariach naszej Ojczyzny jest niepamiętny zwyczaj obchodzenia na kolanach ołtarza, w którym znajduje się wizerunek Pana Jezusa, Matki Bożej lub Świętego, który w tym miejscu jest przedmiotem szczególnego kultu.

Używajmy wody święconej


Kropielnica. Przy wejściu do świątyni rozglądamy się za kropielnicą, by móc ręką zanurzoną w wodzie święconej uczynić na swym ciele znak krzyża. Jest to bardzo prosta forma odnowienia przymierza chrzcielnego i warto bardzo świadomie czynić te gesty. Wchodząc do kościoła, wspominamy moment, gdy zostaliśmy włączeni w Kościół. Prosimy Boga, by usunął z naszego serca to, co przeszkadza nam w pełnym spotkaniu się z Nim w domu modlitwy.


Kropielniczka. Tradycją katolickich domów było zawieszanie kropielniczki z wodą święconą przy drzwiach wejściowych. Podobnie jak w świątyni, ten zwyczaj pomagał domownikom i gościom żyć prawdą, że rodzina to domowy Kościół oraz że w codzienności życia objawia się Bóg.


Najstarsze polskie kropielniczki domowe pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Początkowo wytwarzane były w przyklasztornych manufakturach, dopiero później zaczęli je produkować twórcy ludowi. 
ZWRÓĆ UWAGĘ JAKIE ZNAKI I SYMBOLE NOSISZ!


MOTYL – jest symbolem własnym zwolenników „NEW AGE”. Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji.
 Stosowne zachowanie się w kościele  Św. Cezary z ArlesKtokolwiek prawdziwie kocha Boga, ten przychodzi wcześnie do kościoła i późno stamtąd wychodzi. W kościele dobrze się zachowuje, a próżne i świeckie mowy odrzuca niczym śmiertelną truciznę, zwracając uwagę na śpiew i modlitwę. Mając w pogardzie gorycz tego świata w kościele szuka [źródła], skąd czerpie słodycz, jaką jest Chrystus.


Ci natomiast, którzy są niedbali, nie tylko przychodzą późno do kościoła, ale też wychodzą stamtąd, zanim boskie misteria się zakończą. W kościele oddają się próżnym pogaduszkom, sami nie śpiewają i drugim nie pozwalają ani śpiewać, ani się modlić. Tacy niech szybko się poprawią i niech nie przygotowują sobie śmierci w tym miejscu, w którym powinni znaleźć życie. Ja ze swej strony napominam: kto gardzi wysłańcem, niech lęka się sędziego. Przykre są narzędzia lekarza, ale przynoszą zdrowie. Słodkie wydają się uciechy tego świata, ale przynoszą szkodę.
77. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na wschódSowieckie wywózki na wschód były jedną z najcięższych zbrodni dokonanych na narodzie polskim. Pierwszą, a zarazem największą masową wywózkę przeprowadzono 77 lat temu. 10 lutego 1940 roku NKWD rozpoczęło akcję, wskutek której ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej na Sybir wywieziono ponad 220 tys. Polaków. Bardzo wielu z nich zginęło z powodu głodu, chorób oraz nieludzkich warunków obozowego życia i katorżniczej pracy.
 
Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych, co umarli w świętym kapłaństwie będzie odprawiona 14 lutego o godz. 7.30. Dziękuję za ofiary składane na Msze św. za zmarłych.
 

Dodano: 2017-02-11 21:44:16

V NIEDZIELA ZWYKŁA


5 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEPiąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.
W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 15.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.


Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie przy herbacie na plebanii.
Dzisiejsza adoracja oparta jest na tekstach Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa” z XIV wieku. Rozdział III O nauce prawdy.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15.30. Do godziny 16.00 adoracja prywatna, od godz. 16.00 będziemy modlić się w intencji rodzin.
Podziękowania:


Serdecznie dziękuję wszystkim za ofiary na ogrzewanie kościoła. Zebraliśmy 2 052 zł. - więcej niż poprzednim razem. Wśród ofiar były nawet banknoty po 50, 100 i 200 zł. Nie będziemy musieli oszczędzać na ogrzewaniu. Zależy mi na tym, aby w kościele było ciepło, by można było skupić się na modlitwie i przeżywaniu Mszy św.


Dziękuję członkom Kół Żywego Różańca za przedstawienie jasełek w święto Matki Bożej.


Zespół Moja Rodzina Artura i Aldony Wiśniewskich składa podziękowanie dla Parafian za przekazanie ofiary w kwocie 470 zł dla dzieci z domowych hospicjów we Lwowie.
Porządek kolędy:


Poniedziałek - ul. Polna 2 D i 2 E od 15.00
i ul. Polna 2 H i 2 I.


Po księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.
Kancelaria parafialna będzie czynna w środę czwa
rtek i piątek od godz. 16.00. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Klęczenie lub przyklękanie podczas przyjmowania Komunii świętej


„Celebracja Eucharystii jest ucztą paschalną, wypada, więc, aby zgodnie z nakazem Pana wierni należycie usposobieni przyjmowali Jego Ciało i Krew jako duchowy pokarm” (n. 80)34. Kongregacja sakramentów kieruje do biskupów i księży polecenie: „Wiernych należy pouczać, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawcą oraz że Jemu, obecnemu pod sakramentalnymi postaciami, przysługuje taki sam kult uwielbienia, czyli adoracji, jaki należy oddawać Bogu”.


W Komunii świętej otrzymujemy Chrystusa żywego, prawdziwego i realnego. Pomyślmy: czy nie upadlibyśmy przed Nim na kolana, gdyby się nam ukazał w ludzkiej postaci? Mając żywą wiarę i gorącą miłość z pewnością nie stalibyśmy przed Nim jak Jemu równi. Skąd, więc biorą się opory przed przyklękaniem czy klęczeniem? Módlmy się z apostołami: „Panie, przemnóż nam wiary”, abyśmy umieli doświadczać bezradności zmysłów i ograniczoności naszego rozumu, abyśmy umieli oprzeć się na wierze i nadziei, jedynie one, bo-wiem mogą nas napełnić nadprzyrodzonym światłem pozwalającym lepiej poznać tę „wielką tajemnicę”.


Nie ulega wątpliwości, że postawa (stojąca, klęcząca), jaką komunikujący przyjmują wobec Eucharystii, wskazuje na wewnętrzne nastawienie serca. U chrześcijan odwieczną postawą wobec Bożej Obecności pod świętymi postaciami było i jest klęczenie lub przyklęknięcie na jedno kolano. Są to, bowiem niewątpliwie i niezależnie od wszelkich pseudo nowoczesnych, czyli laicyzujących teorii, najbardziej czytelne gesty okazania (przez pełnosprawnych) czci i uwielbienia Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Bogu, a także przejaw mocnej i odważnej wiary w Jego realną obecność w sakramencie ołtarza.


– Zgodnie z rubrykami mszału rzymskiego, po odmówieniu modlitwy: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego lub Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi, „celebrans przyklęka, bierze Hostię konsekrowaną w tej Mszy świętej i trzymając ją uniesioną nieco nad pateną lub kielichem, zwrócony do ludu, mówi: Oto Baranek Bo-ży...” (n. 157; por. nn. 248; 249; 268), następnie przyjmuje Komunię świętą (n. 158). Przyklęknięcie kapłana jest też zachętą dla wier-nych. Okazanie Ciała i Krwi Pańskiej pod postacią chleba i wina łącznie z wypowiedzeniem słów: Oto Baranek Boży..., przypomina im, kogo mają za chwilę przyjąć do świątyni swojego serca.


– Następnie „kapłan bierze patenę lub puszkę i podchodzi do przyjmujących Komunię, którzy zazwyczaj zbliżają się procesyjnie. [...] Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu. Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem”.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


6 II - św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu;


10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.


Dodano: 2017-02-04 21:58:44
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Strona 9 z 11