Księga intencji

Dodaj nowy wpis
Wpis Dodano: 2014-08-09 23:25:59
Maryjo w tym szczególnym miesiącu bardzo proszę o wysłuchanie moich próśb, dobrze wiesz o co Ciebie codziennie proszę zwłaszcza o pewną sprawę, która ma się rozstrzygnąć we wrześniu. Dopomóż mi i mojej rodzinie amen.
Wpis Dodano: 2014-07-30 10:42:41
Przez Krew Pana Jezusa i w Jego Imię prosimy Boga Ojca o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny. Duchu Święty udziel nam potrzebnych łask. Maryjo módl się za nami. Amen.
Wpis Dodano: 2014-07-21 03:35:57
Matko niepokalana wstawiaj się za naszą rodziną i wypraszaj zdrowie dla nas u Swojego Syna zdrowie, przebaczenie grzechów ,błogosławieństwo Boga Ojca ochroń od zła w każdej postaci i obfitość darów Ducha Świętego w realizacji naszych planów Amen.
Wpis Dodano: 2014-07-15 12:31:41
Maryjo w imię Pana Jezusa proś Boga Ojca o błogosławieństwo, zdrowie, obfitość łask Ducha Świętego, przebaczenie grzechów i ochronę od zła dla Nataszy, Michała i Jana.
Wpis Dodano: 2014-07-09 10:11:54
Maryjo w imię Pana Jezusa wypraszaj nam zdrowie,przebaczenie grzechów, obfitość łask, ochronę od zła i szczęśliwą podróż.
Wpis Dodano: 2014-06-18 18:40:49
Dobry Boże mniej moją rodzinę w opiece błogosław nam w dalszym życiu, mniej w opiece moich synów i nas. Niech szczęśliwie wrócą z podróży. Duchu święty dopomóż aby moi synowi nie zbłądzili żyli pobożnie i nigdy nie zabrakło im chleba Amen.
Wpis Dodano: 2014-06-18 18:32:54
Dobry Jezu wspieraj Naszego Proboszcza, niech w nowej parafii będzie miał wsparcie od wiernych, oraz niech zdrowie Jemu dopisuje. Duchu Święty mniej Go w swojej opiece, błogosław w dalszej posłudze pasterskiej amen.
Wpis Dodano: 2014-06-17 22:45:53
Dziękujemy Boże za wszystko.Panie Jezu w Twoje imię proszę o nieustanne wspieranie Bożą wszechmocą mojej prośby... oraz proszę o obfite błogosławieństwo, zdrowie oraz ochronę od zła dla całej rodziny. Duchu Święty kieruj nami. Maryjo, módl się w naszych intencjach. Amen.
Wpis Dodano: 2014-06-10 22:52:20
W imię Pana Jezusa proszę Boże wszechmogący o zdrowie, błogosławieństwo w życiu, ochronę od zła w każdej postaci, dary Ducha Świętego dla mojego Syna, mojej Chrześnicy oraz wszystkich dzieci z naszej rodziny. Maryjo, Matko Zbawiciela opiekuj się naszymi dziećmi na chwałę Boga Najwyższego. Amen.
Wpis Dodano: 2014-06-08 23:29:43
Duchu Święty miej w opiece moją rodzinę, dopomóż nam byśmy byli zdrowi, mieli pracę, dzieci moje pozakładały rodziny, oraz o pokój na świecie aby ludziom nie zabrakło chleba Amen.
Wpis Dodano: 2014-06-03 22:52:38
Matko Niepokalana wstawiaj się za naszą rodziną i wypraszaj dla nas u Pana Jezusa zdrowie, przebaczenie grzechów, błogosławieństwo Boga Ojca, ochronę od zła w każdej postaci i obfitość darów Ducha Świętego w realizacji naszych planów i marzeń.
Wpis Dodano: 2014-05-27 23:52:22
Maryjo Nasza Ty Pani w miesiącu maju modlimy się do Ciebie serdecznie spraw, aby moi synowie nie zbłądzili w życiu ,byli dobrymi ludźmi, zdrowymi pomagali innym ,modlili się do Ciebie o wszelkie dary dla siebie i swoich bliskich. Amen
Wpis Dodano: 2014-05-27 23:47:37
Dobry Boże z okazji Dnia Matki przyjmij Moją MAMĘ do królestwa swojego, aby jej było dobrze z Tobą Amen.
Wpis Dodano: 2014-05-13 02:00:23
Dobry Boże pobłogosław mojej rodzinie, żebyśmy byli zdrowi, mieli pracę oraz wewnętrzny spokój ducha. Duchu święty ochroń nas od zła i prowadź nas do dobrego Amen.
Wpis Dodano: 2014-05-13 01:48:42
Panie Boże przyjmij do Swojego Królestwa Niebieskiego Moich Rodziców, teścia, całą rodzinę oraz dusze które czekają aby się z Tobą spotkać Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-30 09:29:43
Maryjo w imię Pana Jezusa wypraszaj dla Nataszy, Michała, Anny, Ireny i Jana obfite błogosławieństwo Boga Ojca, zdrowie, szczęśliwą podróż, dary Ducha Świętego i ochronę od zła w każdej postaci. Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-26 14:50:49
Błogosławiony Janie Pawle II i Janie XXIII, którzy jutro będziecie kanonizowani na świętych proszę przez modlitwę o zdrowie i błogosławieństwo dla mojej rodziny, o szczęśliwą podróż, o pracę oraz żeby moje dzieci pozakładały rodziny i doczekały się zdrowego potomstwa, o mądrość, miłość, zaufanie do siebie i wytrwałość we wszystkim. Mniej nas w opiece od nieszczęśliwych wypadków kradzieży, ochrońcie od nienawiści i złej woli ludzi. Miejcie w opiece całą ludność, żeby był pokój na świecie żadnych sporów, wojny , aby ludzie mieli pracę oraz jedzenie, żeby nigdy nie chodzili głodni. Duchu Święty objaw nam to, o co z ufnością proszę. Maryjo przyczyń się we wszystkich naszych błaganiach. Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-15 22:24:02
Boga Ojca i Ducha Świętego prosimy w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa o: błogosławieństwo, zdrowie, ochronę od zła, szczęśliwą podróż i potrzebne łaski dla Nataszy, Michała i Jana. Maryjo, módl się w naszych wszystkich intencjach. Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-07 22:28:41
Panie Jezu przebacz mi moje grzechy, udziel błogosławieństwa w życiu i spraw aby Duch Święty napełnił naszą rodzinę swoimi darami. Boże Ojcze wszechmogący obdarz nas potrzebnymi łaskami. Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-01 23:49:35
Proszę Maryjo o zdrowie, opiekę od zła, odpuszczenie grzechów, szczęśliwą podróż i obfite błogosławieństwo Boga dla Ireny, Jana, Piotra, Aleksandra i Kazimierza z rodzinami. Amen.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Strona 8 z 11