Księga intencji

Dodaj nowy wpis
Wpis Dodano: 2013-08-06 00:01:57
Proszę Boże o zdrowie dla Żony,o potrzebne łaski Ducha Świętego dla Syna oraz o błogosławieństwo we ważnej sprawie. Panie Jezu wysłuchaj... Maryjo, módl się z nami.Amen.
Wpis Dodano: 2013-07-28 02:01:47
Dobry Boże proszę Cię o zdrowie dla moich braci , aby choroba ich opuściła dopomóż im przetrwać to wszystko bądź im Pomocą, Radością, Życiem Amen
Wpis Dodano: 2013-07-28 01:58:06
Dobry Boże proszę Cię o błogosławieństwo dla mojej rodziny, o zdrowie dopomóż aby moi synowie ożenili się byli dobrymi mężami a w przyszłości dobrymi ojcami. Maryjo Matko nasz dopomóż nam i módl się razem ze mną Amen.
Wpis Dodano: 2013-07-22 23:32:22
Maryjo wypraszaj nam zdrowie, odpuszczenie grzechów, Boże błogosławieństwo w życiu oraz obfitość łask Ducha Świętego we ważnej sprawie.
Wpis Dodano: 2013-07-21 16:05:30
Panie Jezu, w Twoje Imię prosimy chroń naszą Rodzinę od kradzieży, przekleństw, uroków, napadów złego ducha, opętania diabelskiego , od wszystkiego, co jest złem, grzechem, zawiścią, zazdrością, przewrotnością, chorobą fizyczną, psychiczną, moralną, duchową, pochodzącą od złego ducha. Obdarz nas Panie Jezu, zdrowiem i Swoim błogosławieństwem we wszystkim czy się zajmujemy. Amen
Wpis Dodano: 2013-07-16 20:03:41
Pokornie proszę w intencji wytrwałego i gorliwego odmawiania Nowenny Pompejańskiej przez Anetę i Basię oraz by dobry Pan Bóg wysłuchał próśb, zanoszonych w tej nowennie. Proszę za wstawiennictwem Najświętszej Panienki i Świętego Józefa, by Pan Bóg dał im szybko dobrych mężów.
Wpis Dodano: 2013-07-15 22:48:06
Boże Ojcze, który możesz uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, w imię Pana Jezusa, proszę o łaskę we ważnej sprawie dla Jana. Maryjo, módl się za nami. Amen.
Wpis Dodano: 2013-07-08 23:03:33
Do Boga Ojca wszechmogącego w imię Pana Jezusa zwracam się z ufnością o potrzebne łaski Ducha Świętego dla Jana i całej rodziny. Matko Miłosierdzia i Św. Józefie módlcie się za nami. Amen
Wpis Dodano: 2013-07-07 17:28:31
proszę o Boże miłosierdzie i wypełnienie się woli Bożej w bardzo trudnej sprawie, o łaskę Ducha św.
Wpis Dodano: 2013-06-28 00:14:38
Proszę Boga Ojca w imię Pana Jezusa o błogosławieństwo w pracy, o zdrowie, o miłosierdzie nad grzechami,o ochronę od nieszczęść na duszy i ciele oraz o potrzebne łaski Ducha Świętego we ważnej sprawie dla całej Rodziny.
Wpis Dodano: 2013-06-21 00:33:49
Proszę o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi Panny i Wszystkich Świętych oraz odpuszczenie grzechów dla całej rodziny. Sercu Jezusa polecam szczególną intencję... Duchu Święty kieruj nami.Amen
Wpis Dodano: 2013-05-11 21:02:52
Boże,proszę Cię o zdrowie dla ks.Michała.
Wpis Dodano: 2013-05-05 02:09:38
Panie Jezu, proszę abym był dobrym mężem i ojcem. Błogosław wszystkim małżeństwom w parafi, udzielaj im swojej łaski nieustannie.
Wpis Dodano: 2013-04-29 13:19:55
Proszę Cie Ojcze miej mnie w swojej opiece. Obdarz zdrowiem całą moją rodzinę i przyjaciół. Tylko w Tobie jest cała moja nadzieja.
Wpis Dodano: 2013-04-20 21:48:57
Ukochany Ojcze proszę Cię obmyj w Ranach Twojego Umiłowanego Syna moich ukochanych braci Jacka i Krzysztofa oraz siostrę Katarzynę i jej męża Tomasza. Proszę Cię o cud nawrócenia i uwolnienia dla nich. Proszę Tatusiu ratuj ich, objaw im się by doświadczyli Twojej nieskończonej Miłości. Daj im pragnienia życia tylko z Tobą i dla Ciebie. Daj im pragnienia wypełniania Twojej Woli. Tatusiu przez Ręce Maryi, Matki Twojego Umiłowanego Syna i naszej Pani, ocal nas i spraw dla nas cud jedności, radości i życia w Tobie, z Tobą i dla Ciebie. Ty Ukochany Jezu bądź naszą Radością, Jednością, Prawdą, Życiem, Pokojem, Miłością. Panie Jezu proszę ukryj nas w Przenajświętszym Sercu Twoim. Amen.
Wpis Dodano: 2013-04-07 12:58:10
Proszę o modlitwę w intencji, abym miał dobrą pracę, przyjaciół i zdrowie.
Wpis Dodano: 2013-04-05 14:15:34
Proszę Boże Ojcze w imię Pana Jezusa o miłosierdzie nad naszymi grzechami, o ochronę od kradzieży, złej woli ludzi, przekleństw i nieszczęścia oraz o potrzebne łaski Ducha Świętego w ważnej sprawie. Proszę o szczęśliwą i bezpieczną podróż dla całej rodziny. Proszę o Boże błogosławieństwo w życiu dla Nataszy, Jana i Michała. Amen.
Wpis Dodano: 2013-03-01 12:58:06
Proszę o dary Ducha Świętego, zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Ewy, Nataszy, Lenki, Antoniny, Ireny, Jana i Michała.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Następna »

Strona 9 z 9