Księga intencji

Dodaj nowy wpis
Wpis Dodano: 2014-04-30 09:29:43
Maryjo w imię Pana Jezusa wypraszaj dla Nataszy, Michała, Anny, Ireny i Jana obfite błogosławieństwo Boga Ojca, zdrowie, szczęśliwą podróż, dary Ducha Świętego i ochronę od zła w każdej postaci. Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-26 14:50:49
Błogosławiony Janie Pawle II i Janie XXIII, którzy jutro będziecie kanonizowani na świętych proszę przez modlitwę o zdrowie i błogosławieństwo dla mojej rodziny, o szczęśliwą podróż, o pracę oraz żeby moje dzieci pozakładały rodziny i doczekały się zdrowego potomstwa, o mądrość, miłość, zaufanie do siebie i wytrwałość we wszystkim. Mniej nas w opiece od nieszczęśliwych wypadków kradzieży, ochrońcie od nienawiści i złej woli ludzi. Miejcie w opiece całą ludność, żeby był pokój na świecie żadnych sporów, wojny , aby ludzie mieli pracę oraz jedzenie, żeby nigdy nie chodzili głodni. Duchu Święty objaw nam to, o co z ufnością proszę. Maryjo przyczyń się we wszystkich naszych błaganiach. Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-15 22:24:02
Boga Ojca i Ducha Świętego prosimy w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa o: błogosławieństwo, zdrowie, ochronę od zła, szczęśliwą podróż i potrzebne łaski dla Nataszy, Michała i Jana. Maryjo, módl się w naszych wszystkich intencjach. Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-07 22:28:41
Panie Jezu przebacz mi moje grzechy, udziel błogosławieństwa w życiu i spraw aby Duch Święty napełnił naszą rodzinę swoimi darami. Boże Ojcze wszechmogący obdarz nas potrzebnymi łaskami. Amen.
Wpis Dodano: 2014-04-01 23:49:35
Proszę Maryjo o zdrowie, opiekę od zła, odpuszczenie grzechów, szczęśliwą podróż i obfite błogosławieństwo Boga dla Ireny, Jana, Piotra, Aleksandra i Kazimierza z rodzinami. Amen.
Wpis Dodano: 2014-03-24 08:07:50
Panie Jezu proszę, aby te nadchodzące rekolekcje maja rodzina przeżyła z Tobą szczerze abyśmy wszyscy byli u spowiedzi i u komunii świętej. Żebyśmy byli zdrowi, silni w miłości i przebaczeniu innym oraz o pokój na świecie i w naszej ojczyźnie. Maryjo Matko nasza i Duchu św. przez modlitwę ,którą codziennie odmawiam dopomóżcie nam amen.
Wpis Dodano: 2014-03-21 18:33:39
panie prowadź mnie przez całą moją ziemską posługę
Wpis Dodano: 2014-03-17 12:14:58
Bogu Ojcu i Duchowi Świętemu przez Najdroższą Krew i w imię Pana Jezusa prosimy o zdrowie dla Andrzeja, o błogosławieństwo w czasie operacji oraz potrzebne łaski dla personelu medycznego.Maryjo, módl się za Nim.
Wpis Dodano: 2014-03-14 11:42:43
Zbliża sie rocznica śmierci św pamięci ks Józefa Jaworskiego .Proszę o modlitwę za jego duszę.10
Wpis Dodano: 2014-03-08 02:36:19
W imię Pana Jezusa i przez Jego bolesną mękę polecam nasze prośby: o zdrowie i błogosławieństwo, wszelkich łask Ducha Świętego w realizacji naszych planów o darowanie wszystkich grzechów naszych dla całej rodziny. O pokój na Ukrainie oraz w całym świecie. Maryjo wstawiaj się za nami do Boga Amen.
Wpis Dodano: 2014-03-07 16:03:20
Panie Boże proszę Cię spraw, abym w końcu znalazła prace, aby mój tata przestał nadużywać alkoholu oraz Proszę Cię aby guz u mojej mamy okazał się łagodny. Błagam Cię pomóż mi. Amen
Wpis Dodano: 2014-03-04 00:16:45
W imię Pana Jezusa proszę Boże o błogosławieństwo w sprawie o której wiesz jak najwięcej. Maryjo, wyproś dla mnie potrzebne łaski. Amen
Wpis Dodano: 2014-03-03 16:41:49
Dobry Boże w nadchodzący post proszę aby moje dzieci poszły do kościoła w środę popielcową, aby w okresie postu nie używały alkoholu. Żeby się wszystko poukładało, pozakładali rodziny, doczekali się potomstwa ,zdrowie żeby im dopisywało przez modlitwę do Ciebie Boże i do Naszej Najświętszej Matki, którą codziennie zanoszę Amen.
Wpis Dodano: 2014-03-03 16:33:48
Panie Boże dopomóż, aby nie było żadnych zamieszek, oraz wojny. Żeby na Ukrainie zapanował pokój. Modlę się o to codziennie, ale Panie Boże bez Ciebie to jest nie możliwe dopomóż mi. Amen.
Wpis Dodano: 2014-02-18 19:04:55
Boże Ojcze w imię Pana Jezusa zapraszamy Ciebie do udziału we wszystkich codziennych zmaganiach naszej rodziny. Prosimy szczególnie abyśmy mogli doświadczyć Twojej wszechmocy i nadprzyrodzonej mądrości Ducha Świętego w znanej Tobie, Panie sprawie. Boże odpuść nam grzechy, strzeż w czasie podróży i chroń od zła. Prosimy o zdrowie dla Huberta i mamy znajomej. Maryjo, módl się za nami. Amen
Wpis Dodano: 2014-02-11 23:13:58
Bogu Ojcu w imię Pana Jezusa i przez Jego bolesną mękę polecamy następujące prośby: prosimy o darowanie wszystkich grzechów naszych, o zdrowie, o błogosławieństwo i wszelkie łaski Ducha Świętego w realizacji naszych planów dla całej rodziny. Maryjo wstawiaj się za nami u Boga. Amen
Wpis Dodano: 2014-02-04 22:33:58
Panie Boże Zastępów, Królu chwały w imię Pana Jezusa prosimy o zdrowie, błogosławieństwo, miłosierdzie nad naszymi grzechami, opiekę od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, ochroń nas od nienawiści i złej woli ludzi . Duchu Święty objaw nam to, o co z ufnością prosimy. Maryjo, przyczyniaj się we wszystkich naszych błaganiach. Amen.
Wpis Dodano: 2014-02-01 22:42:19
Panie Boże strzeż moich dzieci od zła wszelkiego. Dopomóż, aby pozakładali rodziny, doczekali się zdrowego potomstwa, chodzili do kościoła, modlili się aby w ich życiu nie było żadnej goryczy i rozczarowań oraz żeby w pracy wszystko się im układało dobrze. Przez modlitwę do Najświętszej Matki Pana Naszego do Św. Józefa oraz Ducha Świętego Amen.
Wpis Dodano: 2014-01-28 23:43:54
W imię Pana Jezusa oraz przez wylaną Najświętszą Krew Jego prosimy Boga Ojca o przebaczenie grzechów, ochronę od zła, o łaski Ducha Świętego w pewnej sprawie, o zdrowie i obfite błogosławieństwo dla naszej rodziny. Maryjo, módl się za nami. Amen.
Wpis Dodano: 2014-01-21 17:20:22
W imię Pana Jezusa i przez Jego bolesną mękę prosimy Boga Ojca aby oczyścił nasze dusze od skutków grzechu, obdarzył zdrowiem, błogosławił w pracy i chronił od wszelkiego zła całą naszą rodzinę. Duchu Święty napełnij nas potrzebnymi łaskami, kieruj nami w całym życiu oraz przyczyniaj się w naszych błaganiach, które nie umiemy wyrazić słowami. Maryjo, módl się za nami. Amen.
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

Strona 9 z 11