Historia Kościoła

 Dokładna data powstania naszego kościoła nie jest znana. Zapewne funkcjonował on już od połowy XIII wieku. Pierwsza wzmianka o Glinojecku z roku 1403 mówi o księdzu Rafale, który w latach 1403-1412 był rektorem miejscowego kościoła. W 1506 roku parafia należała do dekanatu płońskiego.

 W 1598 r. istniał drewniany, niekonsekrowany kościół, wybudowany po spaleniu się poprzedniej świątyni. Kościół, wybudowany pod koniec XVI w., został zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Około 1750 r. wzniesiono nową świątynię, którą konsekrował w 1758 r. sufragan włocławski bp F. Kanigowski. Kościół spłonął w 1915 r.  Do 1918 roku msze święte były odprawiane w przystosowanym do tego celu magazynie cukrowni. Wkrótce potem w 1918 roku  wybudowano nowy kościół, drewniany za czasów probostwa  ks. Stanisława Augustyńskiego.    W zamierzeniu kościół ten miał być budowlą tymczasową a przetrwał aż do 1995 roku. W latach 1981-1988 wybudowano nową światynię, murowaną. Kościół został zaprojektowany przez mgra inż. Jana Laube a projekt wykonał dr inż. Andrzej Żurawski. W tym czasie proboszczem glinojeckim był ks. kanonik Franciszek Gal.  Konsekracji świątyni dokonał  8 maja 1988 r.  ks. bp  dr Jan Wosiński.