Intencje Mszalne

Intencje Mszy świętej od 19.05.2019 do 26.05.2019

Niedziela 19 maja
8.00 Za † rodziców Czesławę i Jana Marciniak, siostrę Annę Kupniewską,
          zmarłych z rodziny Martynowskich i Marciniaków.
9.30 Za † rodziców Mrozowskich, Leokadię i Stanisława Macikowskich,
          rodziców Bieniek i braci.
11.30 W intencji parafian.
16.00 Za † rodziców Halinę i Józefa Koriat.

Poniedziałek 20 maja
17.00 Za † Kazimierza Orzeł od siostry Heleny.
18.00 Za † Zenobię Kowalską z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 21 maja
17.00 Za † Janusza Załęskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Edmunda Kotkiewicza z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 22 maja
17.00 Za † Edmunda, Stanisławę, i Lucjana Mrozów.
18.00 Za † Bronisława, Stanisława i Ryszarda Krzyżanowskich.

Czwartek 23 maja
17.00 Za † Zbigniewa Malinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 O uzdrowienie z cierpienia syna Stanisława Śliwińskiego.

Piątek 24 maja
17.00 Za † Tomasza Rudnickiego z okazji 40 rocznicy urodzin.
18.00 Za † Jerzego Adamkowskiego i ojca Stanisława Adamkowskiego.

Sobota 25 maja
17.00 Za † Stanisława i Mariannę Adamkiewicz, dziadków Adamkiewiczów.
18.00 1. Za † Artura Pawłowskiego w 51 rocznicę urodzin,
          Henryka Pawłowskiego w 50 rocznicę śmierci
         i rodziców Bolesławę i Adama Pawłowskich.

Niedziela 26 maja
8.00 Za † Jadwigę i Stanisławę Jabłońskie z okazji Dnia Matki.
9.30 Za † Mariolę Chmielewską z okazji Dnia Matki od dzieci.
11.30 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii Świętej
16.00 Za † Zygmunta Ruszczyńskiego, rodziców Ruszczyńskich, Pol
          i Stanisława Salę.