LSO

 Liturgiczna Służba Ołtarza        

Zadaniem  Liturgicznej Służby Ołtarza jest dbanie o przebieg liturgii. We wrześniu  2011 roku został powołany  nowy samorząd ministrantów, w którego skład wchodzą:

  • PREZES 
  • VICE PREZES 
  • SKARBNIK 
  • OPIEKUN

W każdą sobotę odbywają się spotkania ministrantów, na których prezes powołuje czteroosobową grupę do dbania o porządek.  W skład Liturgicznej Służby Ołtarza wchodzi około 40 ministrantów i 20 lektorów. 

Celem Liturgicznej Służby Ołtarza jest również jak najlepsze przeżycie liturgii.