„Czy podczas Wielkiego Postu w 2022 roku, Droga Krzyżowa w parafii pw. św. Stanisława B i M w Glinojecku jest tylko wspomnieniem kilku faktów z ostatniego etapu ziemskiego życia Pana Jezusa?” – pytał retorycznie na wstępie nabożeństwa pasyjnego ks. prefekt dr Grzegorz Kaczorowski. „To, że jest nas tak wiele, świadczy o tym, że każdy z nas wie, że Droga Krzyżowa Jezusa wciąż trwa i nie chcemy być obojętni, wobec cierpienia. Każdy z nas przychodzi tu z jakimś krzyżem, jak wiele jest dziś tu krzyży boleści i cierpienia: z powodu choroby ciała, choroby duszy – jaką jest niewiara, z powodu bezradności, smutku, żalu, niezadowolenia, pretensji, nienawiści, upadku moralności, pogrążenia się w złu. Każdy krzyż, to inny ból inne cierpienie… Przytłaczające jest dziś cierpienie naszych braci i sióstr w Ukrainie, gdzie panuje wojna. Pójdźmy więc razem z Jezusem, Jego i naszą Drogą Krzyżową…” – mówił ks. Grzegorz.

Rozważania poszczególnych stacji dotyczyły wielu współczesnych problemów, z którymi boryka się każdy człowiek. Te wszystkie ludzkie doświadczenia – jak podkreślił ks. prefekt – można zrozumieć jedynie w połączeniu z krzyżem Chrystusa, ofiarowując Zbawicielowi swoją niemoc i słabość. Do każdego rozważania stacji Drogi Krzyżowej dobrany był również odpowiedni fragment z Pisma Świętego, który odczytywały członkinie Kół Żywego Różańca, a następnie śpiewano pieśń „Żydowski Król, Boży Syn”. W drugim już nabożeństwie Drogi Krzyżowej podczas tegorocznego Wielkiego Postu, wzięło udział wiele osób, w tym duża grupa dzieci i młodzieży. Warto zatem przypomnieć, że nabożeństwa pasyjne w naszym kościele odbywają się: w piątki o godz. 17.30 – Droga Krzyżowa, a Gorzkie Żale w niedziele po Mszy Świętej o godz. 16.00. Skorzystajmy z tego daru wspólnej modlitwy rozważając Mękę Pańską.

Comments are closed