Dziś, w III Niedzielę Wielkiego Postu podczas Mszy Świętej o godz. 9.30 przeżywaliśmy uroczystość obłóczyn nowych ministrantów. Po kilkumiesięcznym przygotowaniu, które trwało od września ubiegłego roku, jedenaścioro kandydatów, mianowicie:
Amelia, Katarzyna, Wiktoria, Patrycja, Maria, Kacper, Antoni, Grzegorz, Kacper, Rafał, Filip
zostali włączeni do grona ministrantów naszej parafii. Obrzęd rozpoczął się od wywołania imiennego każdego z kandydatów przed ołtarz, którego dokonał prezes ministrantów Jeremiasz. Następnie opiekun ministrantów ks. prefekt dr Grzegorz Kaczorowski, odmówił nad kandydatami modlitwę błogosławieństwa i dokonał poświęcenia strojów liturgicznych. Strój nowych ministrantów składa się z komży oraz czerwonej sutanny i pelerynki. Po założeniu strojów nowi ministranci złożyli swoje przyrzeczenia, które brzmiało: „Dziękując za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożnie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej. Tak nam dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci”. Na koniec nowi ministranci zaprezentowali się zebranej na Mszy Świętej wspólnocie parafialnej i otrzymali gromkie brawa.

Dziękujemy ks. Grzegorzowi za opiekę nad ministrantami, że udało się mu powiększyć to grono, które w ostatnim czasie nie było zbyt liczne. Dziękujemy również Jeremiaszowi Wiśniewskiemu, który jako prezes wspomaga opiekuna ministrantów i cieszy się wśród nich wielką sympatią. Dziękujemy także rodzicom nowych ministrantów za ich pomoc i troskę. Nowym ministrantom życzymy wytrwałości w tej pięknej posłudze przy ołtarzu! Szczęść Boże!

Dziękujemy Cyrylowi Wiśniewskiemu za udostępnienie zdjęć

Comments are closed