W piątek, 18 marca odbyła się III Droga Krzyżowa podczas tegorocznego Wielkiego Postu. Poprowadzili ją wraz z ks. proboszczem Adamem Staniszewskim Rycerze Jana Pawła II. W rozważaniach zostały poruszone dawne i współczesne zmagania naszej ojczyzny, m.in. wieki niewoli, media kreujące własne obrazy, bezrobocie, brak porozumienia w narodzie. W rozważaniach wybrzmiało również, że każda stacja Drogi Krzyżowej to indywidualne cierpienie wielu Polaków. Ma ono sens tylko wtedy, gdy jest przeżywane razem z cierpiącym Jezusem. Nastrój do Drogi Krzyżowej nadała także iluminacja świetlna, nawiązująca do barw narodowych. Dziękujemy wszystkim parafianom za liczne przybycie i wspólną modlitwę. 

Comments are closed