Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych. To znak, że zbliżamy się do świętowania misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.

Gorzkie Żale dzisiaj o godz. 17.00. Przypominamy, że za udział w tym nabożeństwie można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

W czwartek Najświętszego Sakramentu Adoracja od godz. 16.00. Będziemy modlili się o dobre przeżycie rekolekcji, nawrócenie i łaskę dobrej spowiedzi.

Najbliższy piątek, 1 kwietnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 15.30.

Droga krzyżowa Ulicami miasta – Mękę Zbawiciela będziemy rozważać w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątek o godz. 20.00.

W piątek o godz. 22.00 rozpocznie się nocna adoracja, która będzie trwała do soboty do godz. 9.30 rano i zakończy się Mszą świętą wynagradzająca za grzechy wobec eucharystycznego Serca Jezusa.

Sobota, 2 kwietnia, będzie pierwszą sobotą miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej i różaniec wynagradzający po o godz. 15.30.

Spotkanie Kół Żywego Różańca w sobotę o godz. 15.00.

O godzinie 19.00 Wieczór Wielbienia prowadzi zespół Moja Rodzina. W sobotę przypada także 17. rocznica śmieci Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak nazywany jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla nas i całego świata.

Najbliższa niedziela, 3 kwietnia, będzie pierwszą niedzielą miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale po Mszy św. o godz. 16.00.

W piątek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Zaplanujmy tak nasze zajęcia, aby nie zabrakło nas na spotkaniach rekolekcyjnych. W te dni będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Nie odkładajmy jednak spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Za udział w rekolekcjach można uzyskać łaskę odpustu zupełnego. Plan rekolekcji w gazetce i na stronie internetowej parafii.
Ofiary na tacę z przyszłej niedzieli przeznaczone są dla księdza rekolekcjonisty.

1-3 kwietnia 2022 r. Rekolekcje W PARAFII GLINOJECK – prowadzi ks. mgr. Jacek Prusiński Ojciec Duchowny w Szkołach Katolickich w Płocku.

PIĄTEK – 1 kwietnia
8.30
Spowiedź dla kl. IV – V.
9.00 Nabożeństwo dla szkoły podstawowej kl. I – V.
10.30 Msza św. dla dorosłych (szczególnie starszych i chorych z sakramentem namaszczenia).
12.00 Msza św. dla młodzieży kl. VI – VIII.
15.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Nabożeństwo do Serca Bożego. Spowiedź.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
17.30 Spowiedź.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
20.00 Droga Krzyżowa ulicami.

SOBOTA – 2 kwietnia
9.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź.
9.30 Msza św. dla wszystkich.
10.30 Spowiedź
11.00 Msza św. dla dzieci szkoły podstawowej. Po Mszy św. spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 13.00 Wyjazdy do chorych.
15.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec. Spowiedź.
16.00 Msza św. z błogosławieństwem małych dzieci.
17.30 Spowiedź.
18.00 Msza św. z nauką dla młodzieży szkół średnich, młodzieży studiującej i pracującej.
Wieczór Wielbienia – zespół „Moja Rodzina”.

NIEDZIELA – 3 kwietnia
8.00
Msza św. z nauką dla wszystkich.
9.30 Msza św. z nauką dla dzieci i rodziców.
11.30 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00 Msza św. z nauką dla młodzieży.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję paniom katechetkom Marzenie Rubinkowskiej i Katarzynie Ro-manowskiej za przygotowanie z dziećmi Drogi Krzyżowej. Dzieci ubrane w stroje przedstawiały poszczególne etapy męki Jezusa Chrystusa. Dziękuję dzieciom, które zaangażowały się w przedstawienie Męki Pańskiej i przygotowywały się do tego przez kilka prób.
Dziękuję Jeremiaszowi Wiśniewskiemu za przygotowanie oświetlenia i efektów dźwiękowych na to nabożeństwo.
Uroczyste przyrzeczenia Duchowe Adopcji Dziecka Poczętego złożyły 34 osoby. Będą się one modlić do 25 grudnia o uratowanie jednego dziecka, któremu grozi zagłada. Niech Bóg błogosławi wszystkim dobrym dziełom.

Możemy już nabywać wielkanocne baranki Caritas. Baranki będą rozprowadzać ministranci. Cena 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na pomoc dla ubogich dzieci z Polski i Ukrainy.

Prace remontowe:
Trwają prace przy kładzeniu nowej posadzki granitowej w kaplicy Matki Bożej.
Można już zobaczyć jak będzie wyglądała.
Dziękuję za ofiary składane na ten cel.

Brat Marek Rychliński 200 zł.
Ofiara bezimienna 300 zł.
Ofiara bezimienna 200 zł.
Ofiara bezimienna 50 zł.

Kolejny numer gazety ewangelizacyjnej DOBRE NOWINY, zawiera ciekawe artykuły: „Matka Boża płacze na Ukrainie”, „Duchowość pasyjna”.

Wielki Post. Pan Bóg mówi nam „SPRAWDZAM” i rozpoczyna test naszej wiary.

Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na historię liturgii. Jestem wykładowcą Uniwersytetu Navarry w Pampelunie i stąd jest mi bliska liturgia hiszpańsko -mozarabska, która pozwoliła przetrwać wyznawcom Chrystusa w bardzo trudnym okresie dominacji islamskiej na Półwyspie Iberyjskim. Właśnie w tamtym czasie Wielki Post był dla chrześcijan próbą odpowiedzi na pytanie, o którym już mówiłem: Kim jest dla mnie Pan Jezus?

Odpowiedź, której wówczas udzielano była formułowana na kanwie Ewangelii:
„A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Rzekli więc Jego bracia do Niego: «Wyjdź stąd i udaj się do Judei, aby i Twoi uczniowie ujrzeli czyny, których dokonujesz. Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to pokaż się światu!» Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego. Powiedział więc do nich Jezus: «Mój czas jeszcze nie nadszedł, ale dla was – zawsze jest odpowiedni. Was świat nie może nienawidzić, ale Mnie nienawidzi, bo Ja o nim zaświadczam, że złe są jego uczynki. Wy idźcie na święto; Ja jeszcze nie idę na to święto, bo czas mój jeszcze się nie wypełnił». To im powiedział i pozostał w Galilei. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie” (J 7, 2-10).

Widzimy w tym fragmencie, że mamy tutaj do czynienia z ogromnym niepokojem ludu, który pyta kim naprawdę jest Pan Jezus, czy w ogóle przyjdzie, czy się wycofa, czy okaże się Mesjaszem czy nie. Pośród takiego zgiełku informacyjnego każdy chrześcijanin był zaproszony do odpowiedzi na podstawowe pytanie: Kim jest dla niego Jezus Chrystusa? Czy jest gotowy za nim pójść w każdych okolicznościach, a więc okazać się człowiekiem ochrzczonym, który przynosi plon?

Temu wszystkiemu zawsze służyły praktyki Wielkiego Postu: modlitwa, post, jałmużna, które nie były jakimiś rytuałami czysto zewnętrznymi, ale nastawionymi na ducha. Musimy do tego powrócić, musimy o tym pamiętać i przypominać, bo to nasza zbroja, z którą idziemy w świat. Post, modlitwa etc. nie mogą być sztuką dla sztuki! One mają ściśle określony cel, którym jest Chrystus.

Tak więc różne praktyki dnia codziennego muszą nas zawsze i wszędzie kierować do Chrystusa. To on jest prawdziwym pokarmem – prawdziwym Chlebem Życia! Post nie może być pokazaniem innym, że ktoś potrafi wytrzymać bez papierosa, albo że jest zdolny wstawać codziennie o 4.00 i iść biegać przez pół godziny, albo że będzie czytał po 2 książki na dobę. Nie! Tak jak w liturgii nie chodzi o człowieka, tylko o Boga w Trójcy Jedynego i oddawanie mu czci, tak w Wielkim Poście wszelki wysiłek musi być na chwałę Pana i zbliżenie się do Niego. Cdn.

Przypomina mi się piosenka Jacka Kaczmarskiego „Wojna postu z karnawałem”, gdzie słyszymy: „Oszalało miasto całe, Nie wie starzec ni wyrostek Czy to post jest karnawałem, Czy karnawał – postem!”

To jest właśnie chyba najlepsze podsumowanie czasów, w jakich żyjemy

Comments are closed