Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie Chrystusie ofiarował nam nowe życie. Niech wielkanocna radość płynąca ze zmartwychwstania Pana będzie udziałem nas wszystkich. Niech Zwycięzca śmierci, piekła i szatana umacnia wiarę, nadzieję i miłość w naszych rodzinach i społecznościach, wspomaga na drogach codzienności oraz oświeca blaskiem swojej prawdy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego w liturgii została rozszerzona o oktawę. Jutro poniedziałek w oktawie Wielkanocy – drugi dzień naszego świętowania. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane według porządku niedzielnego.
Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na Seminarium Duchowne w Płocku.
Za wszystkiego ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W czwartek Adoracja od godz. 16.00 w intencji dzieci i młodzieży przy relikwiach Jana Pawła II.

W piątek z racji oktawy Wielkanocy nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Najbliższa niedziela będzie drugą niedzielą wielkanocną, czyli Niedzielą Miłosierdzia Bożego, która rozpocznie Tydzień Miłosierdzia. Ofiary składane na tacę będą przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji.

ŻYCZENIA PASCHALNE BISKUPA PŁOCKIEGO
Umiłowani Diecezjanie i Goście z Ukrainy przebywający na terenie naszej Diecezji! „Wiara nie uwalnia nas od udręk życia, ale pozwala nam przejść przez nie w zjednoczeniu z Bogiem w Chrystusie, z wielką nadzieją, która nie zawodzi…”

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2022

Powoli wychodzimy z bolesnego doświadczenia pandemii, ale przeżywamy niestety tegoroczną Uroczystość Paschalną w cieniu okrutnej wojny za naszą wschodnią granicą. Wszystkich nas bardzo niepokoi obecna sytuacja. Potrafiliśmy jednak mimo wszystko otworzyć nasze serca na pomoc duchową i materialną naszym siostrom i braciom z Ukrainy, za co serdecznie dziękuję!

Kochani moi, z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę przekazać Wam wszystkim, najserdeczniejsze życzenia paschalne. Niech spotkanie Zmartwychwstałego Jezusa, Zwycięzcy śmierci, piekła i szatana, będzie dla nas wszystkich umocnieniem wiary i mimo wszelkich trudności źródłem prawdziwej radości. Życzę także pokoju serca, niegasnącej nadziei i doświadczenia Bożej miłości w naszej niełatwej codzienności. Zapewniam Was wszystkich o mojej nieustannej modlitwie i przekazuję pasterskie błogosławieństwo.
Płock, Pascha A. D. 2022
Wasz Biskup Piotr

Nowenna

Codziennie do Niedzieli Miłosierdzia Bożego o godzinie
15.00, godzinie Miłosierdzia będziemy w
kościele odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Spotkania:

Spotkanie formacyjne Rycerzy Jana Pawła II w czwartek o godz. 19.00.
W przyszłą niedzielę 24 kwietnia, po Mszy Świętej o godz. 9. 30, zapraszamy na spotkanie formacyjne rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii Świętej oraz do Odnowienia Przyrzeczeń Chrzcielnych.

Podziękowania:
Serdeczne słowa wdzięczności kierujemy do wszystkich, którzy włączyli się w przygotowanie celebracji Triduum Paschalnego oraz dekoracji w naszej świątyni. Za wszelką pomoc i okazane dobro niech Bóg wynagrodzi Wam swoją łaską.
Dziękuję strażakom, policjantom, chórowi, ministrantom.
Dziękuję za wartę przy Grobie Pańskim strażakom z OSP Glinojeck i OSP Szyjk, Plutonowi Strzeleckiemu JS 1863 z Glinojecka, harcerzom, Rycerzom Jana Pawła II.
Dziękuję zespołowi „Moja Rodzina ” i chórowi „Quo vadis ” za oprawę muzyczną w czasie Triduum, Dziękuje za prowadzenie adoracji Kołom Żywego Różańca, dzieciom i katechetkom Marzenie Rubinkowskiej i Katarzynie Romanowskiej. Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które w Wielkim Poście podjęły post wynagradzający o chlebie i wodzie w intencji parafii, pokoju na świecie i nawrócenia grzeszników. Codziennie przez 40 dni jedna osoba pościła w tej intencji. Dziękuję osobom, które pomogły posprzątać śmieci na cmentarzu i przy sprzątaniu kościoła.

Tegoroczny Grób Pański swoją symboliką nawiązuje do obecnych wydarzeń w Ukrainie. Wymownie umiejscowiona jest figura Jezusa zdjętego z krzyża. Spoczywa ona na cegłach, które przypominają o zrujnowanych domach i poszczególnych miejscowościach, a przebijający z nich kolor czerwony, symbolizuje krew przelaną za obronę ojczyzny. Na niebieskim tle dominuje biały krzyż, w którego centrum znajduje się Najświętszy Sakrament. To właśnie ofiara Jezusa na krzyżu, jest prawdziwym zwycięstwem: światłości z ciemnością, dobra ze złem, świętości z grzechem. Wylana na krzyżu Krew Chrystusa, jest przecież krwią odkupienia. Wznoszący się nad zgliszczami z cegieł biały gołąb z gałązką oliwną, to symbol pokoju. Kwiaty w kolorze żółtym, białym i czerwonym przypominają o zażyłości naszych narodów, w tym trudnym czasie wojny. Całość dekoracji wieńczą słowa Pana Jezusa: „Pokój mój daję wam”. Dekorację grobu – która powstała z inspiracji ks. prefekta – z wielkim zaangażowaniem i talentem wykonało kilka kobiet z Kół Żywego Różańca, które dzielnie wspomagali Jeremiasz i Tomasz.
Dziękuję za ofiary na remont kaplicy:
Agnieszka i Waldemar Trzęsiel 200 zł.
Justyna Nawrocka 200 zł.
Ofiara bezimienna 100 zł.
Ofiara bezimienna 100 zł.
Ofiara bezimienna 50 zł.
Dziękuję także za wszystkie ofiary składane na tacę. Ofiary ze świąt będą przeznaczone na pokrycie kosztów nowej posadzki w kaplicy. Będziemy mieli wyjątkową szansę na modlitwę w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego w miejscu objawienia Jezusa Miłosiernego Siostrze Faustynie w Płocku. Organizatorami wydarzenia są Wojownicy Maryi, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Rycerze Jana Pawła II, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Domowy Kościół, Katolicka Odnowa w Duchu Świętym.

Miłosierdzie Boga dla tych, którzy się Go boją

Zakończyły się uroczystości Wielkiego Tygodnia, podczas których wspominaliśmy bolesną mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego chwalebne Zmartwychwstanie. Zarówno ten czas jak i następująca w kilka dni później Niedziela Miłosierdzia Bożego, prowadzą nas do refleksji nad powagą grzechu i nieskończoną sprawiedliwością Bożą, oraz Jego nieskończonym miłosierdziem.

Zadośćuczynienie obrażonej sprawiedliwości Bożej Grzech naszych pierwszych rodziców, „przez jednego człowieka wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rz 5, 12). Był to bunt przeciw Bogu, niezwykle poważny akt nieposłuszeństwa wobec Stwórcy i akt ogromnej niewdzięczności wobec naszego Dobroczyńcy. Ponieważ Bóg jest nieskończony, występek przeciw Niemu również ma w sobie coś nieskończonego, gdyż – jak uczy św. Tomasz z Akwinu – „grzech popełniony przeciwko Bogu posiada posmak rodzaj nieskończoności z powodu nieskończoności Boskiego majestatu, ponieważ im większa osoba, którą obrażamy, tym bardziej karygodne jest to przestępstwo”. Dlatego przestępstwo Adama i nasz dług wobec Boga wymagały zadośćuczynienia, które zaspokaja nieskończoną Boską sprawiedliwość.

Zadośćuczynienie to zostało uczynione przez Wcielenie, Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tym właśnie objawiło się nieskończone miłosierdzie Boga. Nieskończona miłość naprawia nieskończony występek Sprawiedliwość Boża wymagała nieskończonego zadośćuczynienia, które zostało dokonane przez Jego Jednorodzonego Syna. W swym miłosierdziu zgodził się na tę ofiarę, aby przywrócić przyjaźń z człowiekiem i otworzyć przed nim bramy niebieskie. Chociaż Bóg mógł zaspokoić swoją sprawiedliwość w inny sposób, wybrał taką drogę, podkreślającą Jego nieskończoną miłość względem nas. Dlatego warto uświadomić sobie, że poważny grzech, a zwłaszcza trwanie w stanie grzechu (jak choćby życie w cudzołóstwie), jest jednocześnie przestępstwem przeciwko sprawiedliwości Bożej i Jego miłosierdziu, okazywanemu szczególnie przez Wcielenie, Mękę i Śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Miłosierdzie temperuje Sprawiedliwość nie niszcząc jej Te rozważania są potrzebne szczególnie dzisiaj, w dobie promowania idei powszechnego miłosierdzia bez sprawiedliwości i odrodzenia się niebezpiecznego luterańskiego błędu polegającego na wierze w zbawienie bez potrzeby dokonywania dobrych uczynków, a więc i powstrzymywania się od uczynków złych. Pismo Święte i tradycja Kościoła obfitują nie tylko w cytaty o Bożym Miłosierdziu, ale także o Bożej Sprawiedliwości i karze za grzech. Pismo od wieków zatem ostrzega nas bowiem: Nie mów: „Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?” Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: „Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów”. U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości” (Syr 5 6-7)

Comments are closed