Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali cudownego połowu ryb. Niech moc Chrystusa, której doświadczyliśmy w Eucharystii, uzdalnia nas do podejmowania codziennych obowiązków.

Dziś w całej Polsce obchodzona jest po raz kolejny Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny. To zachęta do lektury i rozważania tekstów Pisma Świętego. „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” – mówił Święty Hieronim. Niech będzie to czas szczególnego zasłuchania i rozważania słowa Pana.

Na stoliku przy gazetkach są kartki z numerami rozdziałów ksiąg Nowego Testamentu – 262 rozdziały. Bardzo proszę chętnych o zabranie jednej kartki i przeczytanie dziś jednego rozdziału. Jeżeli każdy przeczyta jeden wyznaczony rozdział wspólnie przeczytamy dziś cały Nowy Testament – Ewangelię, Dziej Apostolskie, Listy Apostolskie i Apokalipsę. W ten sposób oddamy cześć Słowu Bożemu zawartemu w Piśmie świętym.

Dziś rozpoczynamy miesiąc maj, w którym w sposób szczególny będziemy oddawać cześć Matce Zbawiciela. W naszej świątyni nabożeństwo majowe w dni powszednie o godz. 17.30, w niedzielę po Mszy św. o godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy, aby śpiewem Litanii loretańskiej wypraszać wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w naszych codziennych potrzebach. Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach majowych w kościele, zachęcamy do modlitwy przy przydrożnych kapliczkach oraz domach rodzinnych.

Dziś także przypada Święto Pracy. Naszą modlitwą wspieramy wszystkich pracowników i pracodawców, aby podejmowali uczciwie swoje obowiązki. Modlimy się również za wszystkich bezrobotnych i poszukujących pracy, aby znaleźli godne zajęcie i mogli zapewnić byt swoim bliskim.

Jutro, 2 maja, przypada Dzień Polonii oraz Dzień Flagi Narodowej. W modlitwie pamiętajmy o naszych rodakach mieszkających poza granicami ojczyzny. Nie zapomnijmy także wywiesić flagi narodowej.

We wtorek, 3 maja, przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej Patronki naszej ojczyzny. To także kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791 roku. Msze Święte w naszej świątyni będą sprawowane o godz. 8.00, 9.30, 11.30 i o 16.00.

Msza św. za Ojczyznę o godz. 11.30

Zapraszamy na wspólną modlitwę, aby przez wstawiennictwo Królowej Polski wypraszać Bożą opiekę dla całego naszego narodu, szczególnie dar jedności i wzajemnego szacunku. Zapraszamy poczty sztandarowe.

W środę, 4 maja, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17,30 połączona z nabożeństwem majowym.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:
w czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania od godz. 16.00;
w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.30 połączone z nabożeństwem majowym; spowiedź święta od godz. 16.30.
W piątek, 6 maja, w liturgii będziemy obchodzili święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.
w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej i różaniec wynagradzający o godz. 16.30. Spotkanie Kół Żywego Różańca o godz. 16.00.

W przyszłą niedzielę 8 maja będziemy przeżywali odpust parafialny św. Stanisława Biskupa i Męczennika patrona parafii. Kazania wygłosi ks. prałat, dr Ireneusz Wrzesiński z Ciechanowa, . Skorzystajmy z tego duchowego daru odpuszczenia kar za grzechy przystępując do spowiedzi i komunii św.

Od piątku odmawiamy nowennę do św. Stanisława Biskupa i Męczennika w intencji parafii.

W najbliższą niedzielę, 8 maja, przypada czwarta niedziela Wielkanocy, nazywana popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Będziemy obchodzić ją po raz kolejny jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie. W ten sposób rozpoczniemy Tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele.

Nocna adoracja wynagradzająca Najświętszego Sakramentu od godz. 19.00 do 7.00 w sobotę.

„Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu.” (Dies Domini, 7)

Jan Paweł II

W piątek o godz. 17.30 zapraszamy do M-GOK na film „Największy z cudów”. Jest to porywający, pełnometrażowy film animowany o największym cudzie jakim jest Msza Święta. Do obejrzenie tego filmu zaproszeni są w sposób szczególny dzieci i rodzice przygotowujące się do I i II Komunii św.

W przyszłą niedzielę z okazji odpustu parafialnego zapraszamy na festyn rodzinny przy plebanii od godz. 14.00.
Będą dmuchane zjeżdżalnie, grill, lody, wata cukrowa, zabawy dla dzieci. Będą także potrawy ukraińskie przygotowanie przez kobiety z Ukrainy.

Zapraszamy
Na nabożeństwo majowe zapraszamy dzieci przygotowujące się do I i II komunii św. we wtorki i w czwartki. Młodzież przegotowująca się do bierzmowania w piątki.

W sobotę 14 maja planowana jest pielgrzymka „Sanktuaria diecezji Płockiej”Skępe, Obory, Sierpc. Wyjazd o godz. 8.00 powrót około godz. 19.00
Zapisy w kancelarii lub w zakrystii u ks. proboszcza. Koszt 55 zł.
Skępe: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Skępskiej. Matki Bożej brzemiennej Królowej Mazowsza i Kujaw. Modlitwa w intencji rodzin i o dar potomstwa.
Obory: Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Rzesze pielgrzymów do oborskiego sanktuarium przyciąga wyrzeźbiona z lipowego drewna XIV-wieczna pieta, słynąca cudami licznych uzdrowień. Ze względu na wysokie wzgórza panujące nad okolicą oraz urozmaicenie terenu obszar ten nazywany jest „Szwajcarią Dobrzyńską”.
Sierpc: Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej Pani Niezawodnej Nadziei. „Kult maryjny w Sierpcu ma swój początek w 1483 r. W czasie epidemii klerykowi Andrzejowi objawiła się Matka Boska i zapowiedziała koniec epidemii.

W naszej parafii istnieje pięć Kół Żywego Różańca Rodziców za dzieci.
Pod wezwaniem:
św. Stanisława Biskupa i Męczennika od 2017 r.
św. Jana Pawła II od 2018 r.
św. Ojca Pio. od 2018 r.
św. Ludwika i Zeli Marin od 2019 r.
św. Stanisława Kostki od 2019 r.
Zachęcamy do tworzenia kolejnych grup różańcowych.

Miłosierdzie Boga dla tych, którzy się Go boją
Miłosierdzie i pytanie o doskonałość
Jak wyjaśnia ks. Théodore Koehler, praktyki miłosierdzia nie można oddzielić od dążenia do doskonałości: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36). To zaproszenie do naśladowania Bożego Miłosierdzia odpowiada innemu powołaniu w Ewangelii Mateusza: Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski (Mt 5, 48). Tak więc, od wczesnych dni chrześcijaństwa, miłosierdzie pojawia się jako osiągnięcie duchowego wzrostu w doskonałości głoszonej przez Jezusa”.
Prawdziwie katolicka praktyka duszpasterska musi zatem, w miarę potrzeb, wykorzystywać odpowiednie środki psychologiczne, uprzejmość lub rygoryzm, aby nawrócić ludzi lub sprawić, by byli bardziej gorliwi w wierze. Ale zawsze starając się odepchnąć ich od grzechu, przypominając nieuchronność spraw ostatecznych: Śmierci, Sądu, Piekła i Raju. Tak unika się popadania w grzech, jak naucza Księga Mądrości Syraha: „We wszystkich sprawach pamiętaj o swym kresie, a nigdy nie zgrzeszysz” (Syr 7, 36).
Luiz Sérgio Solimeo

Comments are closed