1. W minioną niedzielę odbyło się liczenie wiernych. W naszym kościele uczestniczyło podczas Mszy Świętych 905 […]