Porządek Kolędy w TYM TYGODNIU:

A. Wtorek 2 stycznia kolęda od godz. 14.00 (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 13.45)

a. Wkra – 2 księży

b. Wkra Kolonia 1 ks.

B. środa 3 stycznia od godz. 14.00 (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 13.45)

a. Zalesie Duże – 1ks.

b. Kowalewko + Domki Cukrownia, Kościelna – 1 ks.

c. Żeleźnia – 1 ks.

C. czwartek 4 stycznia Kolęda od godz. 15.00 (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 14.45)

a. Ul. Wiejska – 1 ks. (od końca)

b. Ul. Wiejska – 1ks. (od ul. Fabrycznej)

c. Ul. Południowa domki i ul. Polna domki, a następnie od. około godz. 18.00 ul. Radosna i Wesoła – 1ks

D. Piątek 5 stycznia od godz. 15.00

a. Ul. Ciechanowska – 2 ks. (od Ul. Płockiej i plebanii) – gdy skończą pomogą na ul. Płockiej

b. Ul. Paśniki i Ul. Płocka – 1 ks. (W miarę możliwości prosimy o pojazd na godz. 14.45)

E. Sobota 6 stycznia NIE MA KOLĘDY z racji Trzech króli

F. Poniedziałek 8 stycznia od. godz. 15.00

a. Ul . Fabryczna (bloki prawa strona w kierunku Wkry) – 1ks.

b. Ul. Nadrzeczna, a następnie ul. Fabryczna (lewa strona w kierunku Wkry) – (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 14.45)

c. Luszewo od. godz. 14.00 – 1 ks. (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 13.45), a następnie pomoże na ul. Fabrycznej od końca.

Comments are closed