1. Porządek Kolędy w TYM TYGODNIU:

A. PONIEDZIAŁEK 15 stycznia kolęda od godz. 15.00
a. ul. Wojska Polskiego – 3 ks. (1-wszy od plebanii w kierunku Żeleźni do Państwa Robakiewicz po str. lewej i Państwa Kapczyńskich po str. prawej, 2-gi od nr 28 w kierunku Żeleźni, 3-ci od Żeleźni w kierunku Glinojecka) – (W miarę możliwości prosimy o pojazd na godz. 14.45)

B. WTOREK 16 stycznia od godz. 15.00 (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 14.45)
a. ul. Broniewskiego – 1ks. (początek od str. Cmentarza parafialnego)
b. ul. Krótka i Mazowiecka (początek od ul. Krótkiej) – 1ks. – jak zakończy przejdzie na ul. Kwiatową (od ul. Leśnej)
c. ul. Kwiatowa (od ul. Płockiej) – 1 ks.

C. ŚRODA 17 stycznia Kolęda od godz. 15.00 (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 14.45)
a. ul. Sienkiewicza, Załęskiego, Jasna, Złota i Aleja Róż – 1ks.
b. ul. Zielona Ścieżka – 2 ks. (od początku i od końca) – po skończeniu przejdą na Aleję Róż

D. CZWARTEK 18 stycznia od godz. 14.00 (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 13.45 )
a. Szyjki Nowe – 1ks. (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 13.45)
b. Szyjki Stare – 1 ks.
c. Południowa 21B – 1ks. (od godz.15.00)

E. PIĄTEK 19 stycznia od godz. 15.00
a. ul. Targowa i Słoneczna – 1 ks.
b. ul. Ogrodowa i Parkowa – 1 ks.
c. ul . Bema – 1 ks.

F. SOBOTA 20 stycznia od godz. 9.00 (W miarę możliwości prosimy o pojazdy na godz. 8.45)
a. Kamionka, Dukt, Głodowo – 1ks
b. Garwarz Nowy – 2ks.

G. PONIEDZIAŁEK 22 stycznia od. godz. 14.00
a. Wólka Garwarska i Kolonia – 1ks
b. Garwarz Stary – 1 ks.

Comments are closed