Liturgiczna Służba Ołtarza

Zadaniem Liturgicznej Służby Ołtarza jest dbanie o przebieg liturgii. We wrześniu 2011 roku został powołany nowy samorząd ministrantów, w którego skład wchodzą:

PREZES – JEREMIASZ WIŚNIEWSKI

VICE PREZES – 

SKARBNIK – 

SEKRETARZ – 

W każdą sobotę odbywają się spotkania ministrantów, na których prezes powołuje czteroosobową grupę do dbania o porządek. W skład Liturgicznej Służby Ołtarza wchodzi około 40 ministrantów i 20 lektorów.

Celem Liturgicznej Służby Ołtarza jest również jak najlepsze przeżycie liturgii.