W ubiegłą niedziele przeżywaliśmy odpust parafialny św. Stanisława Biskupa i Męczennika patrona naszej parafii, który przez […]
Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o […]
Dziś trzecia niedziela Wielkanocy. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. Apostołowie doświadczyli Jego mocy, kiedy dokonali […]
Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie […]
Dziś uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg w swojej wielkiej miłości nie zostawił nas samych, ale w Jezusie […]
Gdy św. Jan Paweł II obejrzał pasję Mela Gibsona powiedział wówczas “To jest tak, jak było”. […]
Dziś Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm podczas każdej […]
Dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy część tego okresu liturgicznego, która będzie miała charakter pasyjny. […]
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i […]