Dziś piąta niedziela w ciągu w roku kościelnego. Dobry Bóg gromadzi nas na Świętej Wieczerzy, aby […]
Dziś czwarta niedziela zwykła w roku liturgicznym. Ostatnia niedziela stycznia tradycyjnie obchodzona jest jako Światowy Dzień […]
Dziś trzecia niedziela zwykła w roku kościelnym, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku obchodzona jako […]
Dziś druga niedziela tak zwana zwykła – w ciągu roku. Przypomina nam o tym zielony kolor […]
Na początku maja (przybliżony termin 30 kwietnia – 7 maja 2022) chcielibyśmy zorganizować pielgrzymkę do Ziemi […]
Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie grzeszników, aby przyjąć chrzest nawrócenia […]
Trwamy w radości z narodzin Chrystusa, obchodząc drugą niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Modlimy się dzisiaj, aby […]
Rada Episkopatu do Spraw Rodziny wyszła z propozycją, by w Niedzielę Świętej Rodziny we wszystkich parafiach […]
W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo […]
“Bóg się rodzi, moc truchleje…”. Słowa tej pięknej kolędy przypominają nam o Bożym Narodzeniu, a ilustracją […]