Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i […]